Norges Bank skal teste løsninger for digitale penger

Mens kontantbruken stuper og betalingsteknologi utvikler seg, ser Norges Bank på muligheten for digitale sentralbankpenger. Nå skal sentralbanken i gang med tekniske tester de neste årene.

Norges Bank er en av flere sentralbanker som ser på muligheten for digitale sentralbankpenger, men en eventuell innføring er fortsatt ikke nærstående.
Publisert:

Norges Bank skal teste ulike tekniske løsninger for digitale sentralbankpenger (DSP) de neste to årene.

Sentralbanken har sett på muligheten for slike digitale penger i over fire år, og har satt ned en egen arbeidsgruppe.

De mener at motivasjonen for å utrede DSP har styrket seg, og har anbefalt sentralbanken å teste de tekniske løsningene.

I tillegg anbefaler gruppen å se mer på behovet for og konsekvensene av DSP, ifølge en pressemelding fra sentralbanken.

Men en mulig innføring av digitale sentralbankpenger ligger fortsatt et stykke frem i tid, opplyses det.

– Kontanter tilfører betalingssystemet noen viktige egenskaper som det kan være aktuelt å føre videre og utvikle gjennom å utstede digitale sentralbankpenger. Vi trenger mer kunnskap for å kunne ta stilling til om dette er et hensiktsmessig tiltak, skriver sentralbanksjef Øystein Olsen i en pressemelding.

Han legger også vekt på at det er foreløpig er «få internasjonale erfaringer å trekke på,» i arbeidsgruppens ferskeste statusrapport.

Les på E24+

Norges Bank nærmer seg beslutning om digitale penger. Dette vet vi om prosessen så langt

To mulige løsninger

Kontantbruken stupt de siste årene, mens ny betalingsteknologi har utviklet seg raskt. I Norge er kontantbruken spesielt lav – trolig lavest i verden, ifølge arbeidsgruppens rapport.

Det bidrar til å motivere Norges Banks utredning av digitale sentralbankpenger.

Arbeidsgruppen har fra før antydet to ulike løsninger for systemer for DSP.

Den ene kommer i form av registerbaserte tokenpenger, der man pengene kan disponeres via en app. Den andre er en lukket kontoløsning, som ligner på dagens løsninger for kryptovaluta.

Målet med den tekniske testingen er å finne frem til en foretrukket løsning dersom DSP blir aktuelt.

Flere sentralbanker tester

Fra før er mange andre sentralbanker i gang med å teste muligheten for sine egne digitale sentralbankpenger, og flere har satt i gang piloter.

I Sverige er Riksbanken i gang med en pilot for å teste teknisk løsning for en e-krone. Også Kina er i gang med et pilotprosjekt, mens Den europeiske sentralbanken utreder en digital euro.

Så langt er det imidlertid kun noen få sentralbanker i fremvoksende økonomier som så langt har innført DSP.

Arbeidsgruppen til Norges Bank skriver i sin rapport at samarbeid og informasjonsutveksling mellom sentralbanker er hensiktsmessig i utviklingen fremover.

Publisert: