Rentekrigen

DNB Markets tror på raskt oppsving i andre halvdel av året: Forbrukerne sitter med «tørt krutt» på konto

Meglerhuset tror husholdningenes forbruksmønster gradvis vil reverseres mellom dette året og neste år. Dette vil føre til en stor oppgang i norsk økonomi, mener økonomene.

  • Hanna Ghaderi
Publisert: Publisert:

DNB Markets tror Norges Bank vil holde renten uendret gjennom året, og at den første renteøkningen vil skje i mars 2022. Det skriver meglerhuset i sin rapport Økonomiske utsikter.

Meglerhuset venter ytterligere fire rentehevinger innen utgangen av 2024, og anslår at renten vil heves omtrent hver sjette måned, til en topp på 1,25 prosent.

«Særlig i starten er det rimelig å vente en gradvis oppgang, men utover i perioden er det en åpenbar risiko for både en tregere eller en raskere oppgang», skriver de i rapporten.

«Tørt krutt på konto»

Meglerhuset mener husholdninger vil bidra til et sterkt oppsving i andre halvår av 2021 og begynnelsen av 2022 etter hvert som smittebildet tillater videre gjenåpning.

De skriver at på samme måte som forbruksmønsteret endret seg i 2020, vil vridningen gradvis reverseres gjennom 2021 og 2022.

«Tjenesteforbruket vil vokse, og varekonsumet vil falle tilbake. Det lave forbruket i 2020 har dessuten ført til at husholdningene sitter med tørt krutt på kontoene sine», skriver DNB Markets videre.

Rapporten trekker frem at når det blir trygt å reise, handle i Sverige og dra på konserter igjen tror de at en stor andel av de oppsparte midlene vil brukes. Med det anslår de en vekst i husholdningenes forbruk på 5,5 prosent i 2021, og 6,2 prosent i 2022.

Venter rask innhenting

Meglerhuset skriver at den norske økonomien raskt kom seg på fote igjen etter det dype fallet i andre kvartal, men at den siste tidens smitte fører til noe lavere veksttakt.

Indikatorer tyder på at norsk økonomi ble rammet i langt mindre grad under den andre bølgen med smitteoppblussing enn våren 2020. De anslår at den høye veksten på vei inn i fjerde kvartal gir nok positive impulser til at kvartalet totalt sett ender med vekst, og at fastlands-BNP for 2020 ender på 3,4 prosent.

Fastlands-BNP omfatter produksjonen fra alle næringer i Norge, utenom utvinning av olje og gass, rørtransport og rørtransport og utenriks sjøfart.

Les også

Tror Norges Bank blir første sentralbank til å sette opp renten

Tror boligprisveksten avtar

Historisk lave rentenivåer og stor grad av likviditet og evne til å betjene gjeld fører til at meglerhuset spår at boligprisveksten vil avta, men at renteeffekten ikke er uttømt enda gitt den seneste utviklingen.

DNB Markets påpeker at man ikke skal lenger tilbake enn 2017 for å finne årlige rater som var høyere enn prisveksten i fjor, som havnet å 4,5 prosent. De er likevel forsiktige med å trekke konklusjoner om markedsutviklingen basert på erfaringene som ble gjort en gangen.

I 2021 anslås det en boligprisvekst på 8,2 prosent. Ifølge meglerhuset selv fremstår prisveksten fortsatt som høy, gitt beskrivelsen av den fallende boligprisveksten.

«Årsaken er den høye prisveksten i andre halvdel av 2020. Det betyr at selv med helt flat prisutvikling i 2021, ville gjennomsnittsprisen for 2021 vært 4,6 prosent høyere enn i 2020», skriver banken i rapporten.

Ulike spådommer

Både Nordea Markets, Danske Bank og Swedbank øyner muligheten for at Norges Bank kan heve renten i løpet av året, etter de positive vaksinenyhetene.

Handelsbanken tror på sin side at første renteheving vil komme i mars 2022, og at ytterligere en renteøkning vil være i tredje kvartal samme år. Samtidig spår storbanken at Norges Bank vil være først ut med å heve renten i verden.

– Mener du det er riktig at Norges Bank hever renten tidlig neste år?

– Vi har hatt en nullrente på grunn av pandemien som et svar på at norsk økonomi ble truffet, men nå som vi etter hvert kan gå tilbake til mer normale tilstander i økonomien mener jeg at det er riktig av sentralbanken å sette opp renten igjen, sier sjeføkonom i Handelsbanken, Kari Due-Andresen, til E24.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Rentekrigen
  2. DNB Markets
  3. Norges Bank
  4. DnB

Flere artikler

  1. Tror Norges Bank blir første sentralbank til å sette opp renten

  2. Olsen jekker opp anslaget på boligprisene i 2022

  3. Nordea-økonomer venter forbruksfest etter pandemien: – Sommeren vil markere et vendepunkt

  4. Nordea Markets venter syv rentehopp: Boligfesten er over

  5. Norges Bank venter lavere boligprisvekst