Norges Bank regionale nettverk: Bedriftene venter lavere vekst neste halvår

Norges Banks temperaturmåler kan tyde på at veksttoppen er nådd. Analytikerne er ikke enige om hvordan undersøkelsen påvirker neste ukes rentemøte.

Publisert:

Veksten i næringslivet har holdt seg oppe i sommermånedene, ifølge bedriftene i Norges Bank regionale nettverk.

«Den internasjonale uroen ser ikke ut til å ha bremset aktiviteten i stor grad, selv om enkelte bedrifter merker at etterspørselen fra utlandet har gått ned», skriver Norges Bank.

Les også

Inflasjonen endte på 2,1 prosent i august

Bedriftene i undersøkelsen meldte om en årsvekst i produksjonen på 3,0 prosent - noe som er omtrent samme nivå som i mai. Oljeleverandørene har hatt en sterk oppgang de siste månedene.

Men ifølge rapporten venter bedriftene at veksten vil avta det neste halvåret. Det er spesielt oljeleverandørene som venter lavere vekst.

Samtidig venter bedriftene en årlig lønnsvekst på 3,2 prosent, som er det samme som ved forrige runde.

Kronen svekket seg drøyt to øre mot euro til 9,91 like etter at rapporten ble sluppet.

– Støtter renteheving

Ekspertene mener dette var på linje med utsiktene til Norges Bank, selv om veksten er justert noe ned.

Erica Blomgren Dalstø i SEB.

– Nettverket støtter bildet Norges Bank tegnet av økonomien i juni. Vi ser jo at det er visse bedrifter som er bekymret for utviklingen globalt, men enn så lenge har det ikke fått en nevneverdig påvirkning på veksten, sier Erica Blomgren Dalstø, sjefstrateg i SEB til E24.

– Samlet sett støtter dette Norges Banks utsikter fra juni og ytterligere en heving i september, selv om utviklingen globalt har vært svakere enn ventet, legger hun til.

Hun får støtte av Erik Bruce, sjefanalytiker i Nordea Markets:

– Dette er helt klart i tråd med renteheving. Veksten er høy, og den kommer til å forbli høy, men ikke fullt så høy som den har vært tidligere. Dette er i tråd med Norges Banks bilde fra juni, og da venter vi at de holder seg til planen og hever nå i september, sier han til E24.

Les også

SSB tror rentetoppen er nådd

Viktig måler

Rapporten er den siste viktige temperaturmåleren for norsk økonomi før rentemøtet neste uke. Norges Bank legger stor vekt på undersøkelsen i sine prognoser.

I juni hevet sentralbanken renten til 1,25 prosent, og varslet samtidig ny økning i høst, sannsynligvis i september.

Ved mellommøtet i august sa banken at renteutsiktene var lite endret, men pekte samtidig på økt usikkerhet på grunn av risikobildet internasjonalt.

I undersøkelsen blir en rekke bedrifter fra forskjellige næringer blitt intervjuet om den økonomiske situasjonen. Dette inkluderer varehandel, bygg og anlegg, industri, tjenesteleverandører og oljeleverandører.

Enkelte av bedriftene i denne utgaven av undersøkelsen er bekymret for Storbritannias utmelding fra EU og handelskonflikten mellom USA og Kina.

– Særlig oljeleverandører og øvrige industribedrifter rettet mot eksportmarkedet påvirkes av internasjonal uro og brexit, skriver Norges Bank i rapporten.

Tror Olsen venter

Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets mener dagens rapport fra Norges Bank i stedet støtter opp om en beslutning om å skyve rentehevingen til desember.

– Vi ser at det er litt svakere vekst nå de siste tre månedene i forhold til det som ble rapportert rundt juni, og det er en forventning om at veksten skal avta det neste halve året.

– Det er langt fra noen dramatikk i dette, men det viser at veksttoppen er nådd, og at vi nå er på vei mot en noe svakere vekst, sier hun.

Haugland og DNB Markets mener sentralbanksjef Øystein Olsen derfor kommer til å avvente renteheving, basert på det internasjonale risikobildet og den eskalerende handelskrigen.

– Rapporten er kanskje enda litt svakere når det gjelder fremtidsutstiktene enn det vi hadde anslått, men retningen og hovedbudskapet, at veksttoppen lå bak oss, ble bekreftet i nettverket, sier Haugland.

Les også

SSB tror rentetoppen er nådd

Les også

Tror krone-rekord knuses: Nordea spår 10,25 mot euro

Les også

Norges Bank overrasket med økte kronekjøp

Publisert:

Her kan du lese mer om