Vannskandalen på Askøy kan ha kostet millioner

En foreløpig beregning viser at drikkevannsskandalen på Askøy kan ha kostet lokale bedrifter 13 millioner kroner, ifølge Bergensavisen.

Foto: Marit Hommedal NTB scanpix
Publisert:

Avisen har beregnet sykefraværskostnadene som følge av epidemien på Askøy. Rundt 2.000 personer har trolig blitt syke av drikkevannet.

Forskningsinstituttet SINTEF anslår at en ukes sykefravær koster bedriftene 13.000 kroner i tapt produksjon og økte kostnader.

BA har i beregningen tatt utgangspunkt i at en gjennomsnittlig sykefraværsdag i Norge koster 2.600 kroner. Tar man høyde for at halvparten av de 2.000 syke askøyværingene er i arbeidsfør alder, mellom 15 og 74 år, utgjør dette 1.000 sykefravær. Ganger man dette med fem sykedager i snitt, er man oppe i kostnader på 13 millioner kroner, skriver avisen.

– Jeg tror mange blir overrasket når de hører disse tallene, men utregningen til BA høres riktig ut. Arbeidsgiver må selv dekke kostnadene ved sykdom de første 16 dagene, den såkalte arbeidsgiverperioden, sier NAV-leder Helga B. Torgersen på Askøy.

Lege Helena Niemi Eide ved Folkehelseinstituttet (FHI) opplyser at Campolybacter-bakterier, som har gjort folk syke, gir vanligvis en selvbegrensende infeksjon som varer om lag en ukes tid.