- Innvandring redder ikke pensjonene

En storstilt arbeidsinnvandring kan ikke redde Europas skakkjørte pensjonssystemer, mener kjent økonom.

Publisert:

De neste tiårene vil de fleste europeiske land få mange flere pensjonister per arbeidstaker. I dag er det vanlig med 4 arbeidere per pensjonist, mens det om 50 år blir 2 arbeidere.

De offentlige budsjettene vil bli tynget av pensjonsutgifter.

Derfor mener mange at Europa bør ta inn mange unge arbeidsinnvandrere. Det vil føre til at arbeidsstokken vokser, og dermed redusere pensjonsbyrden.

Hjelper ikke

En ledende amerikansk økonom tviler på om det vil hjelpe særlig.

- Selv en kraftig økning i innvandringen vil bare øke statens inntekter svakt, skriver Martin Feldstein, som er professor ved Harvard, i Financial Times fredag.

Grunnen er at mye av skatteinntektene som innvandrete arbeidstakere vil betale, vil gå til å finansiere ulike ordninger for dem selv. Spesielt vil ulike utdanningstiltak og helsetjenester koste mye, skriver Feldstein.

Les flere nyheter på E24.

Spania

Han tar spesifikt for seg Spania, som er blant landene som vil oppleve den største aldersbyrden.

Hvis Spania umiddelbart tar inn 2 millioner innvandrere, som tilsvarer 10 prosent av dagens arbeidsstyrke og 50 prosent av dagens innvandrerbefolkning, vil lønningene stige med 8 prosent, da innvandrere typisk har lavere lønn.

Lønningene utgjør 75 prosent av bruttonasjonalproduktet (BNP). Veksten i lønninger tilsvarer dermed 6 prosent av BNP.

Feldstein skriver at innvandrerne selv vil forbruke over halvparten av dette. Statens økte inntekter vil dermed maksimalt utgjøre 2 prosent av BNP.

- Disse 2 prosentene er svært små i forhold til den spanske statens økonomiske problemer. Statens utgifter til helse om pensjoner i dag er 14 prosent av BNP, noe som vil stige til 24 prosent av BNP i 2050, skriver Feldstein.

Gode grunner til innvandring

Feldstein mener at det spanske samfunnet ikke er klar til å ta imot så mange innvandrere som han opererer med i sitt regneeksempel. Likevel vil dette bare hjelpe marginalt.

- Det er mange gode grunner til å øke innvandringen. Nye innbyggere vil oppleve en høyere levestandard, og de selv og deres barn kan sikkert bidra til sine nye land på mange måter. Men det vil være galt å gå inn for økt innvandring for å redde statens finanser, avslutter Feldstein.

Publisert: