Norske nøkkeltall

Veksten i norsk økonomi bremser mer enn ventet

Den norske fastlandsøkonomien vokser mindre enn ventet i fjerde kvartal, med svak utvikling i de fleste industrinæringene. Høyere aktivitet i oljesektoren trekker den totale BNP-veksten opp.

Bygging av plattformer trakk fastlandsveksten opp, og igangsetting av Johan Sverdrup-feltet var positivt for den totale BNP-veksten i 2019.

Marius Lorentzen / E24
 • Camilla Knudsen
Publisert:,

Norsk fastlands-BNP vokser 0,2 prosent i fjerde kvartal, ned fra 0,6 prosent kvartalet før, melder SSB. På forhånd var det ventet 0,3 prosent.

Det er også det svakeste kvartalet i 2019. I desember falt fastlandsøkonomien 0,3 prosent, men de månedlige tallene svinger ofte mye.

«Dette er starten på en godt varslet vekstavmating», skriver Handelsbanken i en kommentar.

Totalt for året ble det en vekst på 2,3 prosent, mot 2,2 prosent i 2018.

«Etter en forholdsvis jevn oppgang siden andre halvår 2018, har industriproduksjonen flatet ut de siste månedene og vokste bare med 0,2 prosent i fjerde kvartal», skriver SSB.

Det var ingen store kronebevegelser etter publiseringen.

Tallene også var svakere enn Norges Banks ventet, men trolig ikke nok til å trigge et rentekutt.

«Det er ingen renteheving i sikte, men det er for tidlig å diskutere rentekutt», skriver Swedbank i en kommentar.

Meglerhuset tror imidlertid at sannsynligheten for renteheving på rundt 40 prosent, som nå ligger inne i sentralbankens prognose, må kuttes på det kommende møtet.

Norges Banks neste rentemøte er 19. mars.

Bygging av oljeplattformer bidro positivt

De fleste industrinæringene hadde svak utvikling, men høy aktivitet innen bygging av oljeplattformer bidro positivt.

Aktivitetsnivået for tjenesteytende næringer økte også gjennom 2019, men noe svakere mot slutten av året. Fra 2018 til 2019 økte tjenesteproduksjonen samlet med 2,8 prosent.

Her var det spesielt tjenester tilknyttet olje -og gassutvinning som bidro positivt.

Fall i aktiviteten innenfor kraftproduksjon og fiskenæring trekker ned, mens det fortsatt er vekst i bygg og anlegg.

Igangsettingen av drift på oljefeltet Johan Sverdrup ga sterk vekst i oljeproduksjonen fra oktober. Dette bidro til at totalt BNP økte med 1,6 prosent i fjerde kvartal. For året 2019 økte BNP med 1,2 prosent.

Svakt forbruk blant husholdningene

Konsumet i husholdningene var uendret fra tredje til fjerde kvartal. Utviklingen i varekonsumet var svak gjennom hele 2019, og særlig i andre halvdel av året.

Kjøp av tjenester, spesielt knyttet til fritid, har imidlertid vokst jevnt gjennom året. Forbruk i utlandet begrenser også fallet i konsum.

Totalt for året dempes husholdningens konsumvekst til 1,6 prosent i 2019 fra 1,8 prosent året før.

Fallet i boliginvesteringene bremser

Oljeinvesteringene fortsatt oppover i 2019. SSBs foreløpige beregninger viser at oljeinvesteringene økte med 13 prosent i 2019 og 5,5 prosent i fjerde kvartal.

På fastlandet falt investeringene med 0,4 prosent i fjerde kvartal, men snittet for året er 4,3 prosent høyere enn i 2018.

Investeringer i industri og bergverk økte i 4. kvartal og er den største bidragsyteren til årsveksten, med en vekst på 25,6 prosent, opp fra 16,7 prosent i 2018.

Fallet i husholdningenes boliginvesteringer stoppet nesten opp i 2019, med en nedgang på 0,5 prosent sammenlignet med seks prosent året før.

Svakere vekst i Fastlands-BNP mot slutten av 2019

Her kan du lese mer om

 1. Norske nøkkeltall
 2. BNP
 3. SSB
 4. Johan Sverdrup
 5. Oljeinvesteringer
mail
E24

Start dagen med

Morgengryn Logo

Hold deg oppdatert på de viktigste nyhetene, de siste nøkkeltallene, og dagens kalender. Tilbudet er gratis.

Flere artikler

 1. Noe svakere vekst enn ventet i norsk økonomi

 2. Nordea spår investeringsfall: – Vil dempe norsk økonomi

 3. Fersk NHO-rapport: – Den sterke veksten er i ferd med å avta

 4. Annonsørinnhold

 5. Sentralbanksjefen om vekstbremsen: – Den kom litt tidligere enn ventet

 6. Svakere vekst i norsk fastlandsøkonomi enn ventet