Visesentralbanksjef Egil Matsen går av

Matsen har varslet Finansdepartementet at han ønsker å fratre sin stilling før åremålet går ut.

Publisert:

Det opplyser Norges Bank i en pressemelding onsdag ettermiddag.

– Jeg har hatt en meget interessant stilling, og det har vært et privilegium å jobbe med bankens dyktige medarbeidere for å løse viktige samfunnsoppdrag. Nå har jeg kommet frem til at jeg ønsker å bruke mer av min tid med familien, som er bosatt i Trondheim. I samråd med dem har jeg derfor besluttet å fratre, sier Matsen i en melding.

Les også

Les også: Strøm Fjære og Almås går inn i Norges Banks rentekomité

Matsen har vært andre visesentralbanksjef med særlig ansvar for Oljefondet siden han tiltrådte i den da nyopprettede stillingen i 2016.

– Jeg respekterer Egil Matsens beslutning, men beklager at han ikke fortsetter i Norges Bank. Egil Matsen er en sterk faglig ressurs og en svært verdifull kollega som vi gjerne skulle hatt med oss videre, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Ansvar for flere utvalg

I tillegg til sitt særlige ansvar for å følge opp saker fra Oljefondet, har han også ledet eierskapsutvalget og risiko- og investeringsutvalget. Han sitter også i Etikkutvalget for Statens pensjonsfond utland.

– Egil Matsen fyller rollen sin på en utmerket måte og er et viktig bindeledd mellom oss og hovedstyret i Norges Bank. Jeg skulle gjerne sett at han ble lenger, men har selvfølgelig forståelse for at han ønsker å prioritere annerledes, sier finansminister Siv Jensen (Frp) i en melding fra Finansdepartementet.

Departementet opplyser at det umiddelbart vil starte arbeidet med å finne Matsens etterfølger. Visesentralbanksjef Jon Nicolaisens åremål utløper 1. april neste år, og departementet mener det er naturlig å se disse to i sammenheng.

Det er foreløpig ikke avklart når Matsen går av. Departementet tar sikte på at han blir værende til en etterfølger er på plass.

Les også

Utnevner nye medlemmer til Norges Banks hovedstyre

Endringer i Norges Bank

Den siste måneden har Finansdepartementet utnevnt flere nye medlemmer både til Norges Banks hovedstyre og den nye rentekomitéen. Disse endringene kommer i forbindelse med implementeringen av ny sentralbanklov ved nyttår.

Rentekomiteen vil i tillegg til sentralbanksjefen og visesentralbanksjefene, bestå av avtroppende DNB Markets-økonom Jeanette Strøm Fjære og professor Ingvild Almås ved Universitetet i Stockholm og Norges Handelshøyskole som eksterne medlemmer.

Hovedstyret vil få inn blant annet Western Bulk-sjef Hans Aasnæs og tidligere DNB-topp Benedicte Schilbred Fasmer. Samtidig trer også næringslivstopp Nina Udnes Tronstad inn som helt nytt medlem.

Ellers vil Kristine Ryssdal og Karen Helene Ulltveit-Moe fortsette i hovedstyret, mens Arne Hyttnes rykker opp fra plassen som varamedlem.

Meldingen fra Norges Bank
Publisert:
Gå til e24.no