Skrev ut skatten for sent – nå bes kommunen om å betale tilbake

Sivilombudsmannen ber Midtre Gauldal betale tilbake over ti millioner kroner i eiendomsskatt fra i fjor. Resultatet kan bli enda mer skatt, advarer ordføreren.

BES BETALE: Sivilombudsmannen ber Midtre Gauldal kommune betale tilbake fjorårets eiendomsskatt til innbyggerne. Dette er fra Gauldal skole- og kultursenter.

Foto: Midtre Gauldal kommune
  • Kjetil Malkenes Hovland
Publisert:

I desember 2014 var den sør-trønderske kommunen Midtre Gauldal i pengeklemme.

Løsningen ble å innføre eiendomsskatt på alle faste eiendommer fra og med året etter.

– Det ble utskrevet eiendomsskatt for å kompensere for tapte inntekter på annet hold, sier ordfører Sivert Moen fra Senterpartiet til E24.

– Skattene kan bli økt

I løpet av 2015 ble eiendommene i kommunen taksert av et eksternt firma, men borgerne fikk ikke vite hvor mye de skulle betale før skatten ble skrevet ut i september, lenge etter den offisielle fristen som er 1. mars.

Nå ber Sivilombudsmannen kommunen om å betale tilbake pengene den krevde inn i fjor, etter å ha behandlet en klage fra en skattyter.

– Dette betyr trolig at vi må skrive ut enda mer eiendomsskatt for å kompensere for de pengene vi må betale tilbake, sier Moen.

Les også

Flere kommuner krever inn eiendomsskatt

Frykter for tjenester

Midtre Gauldal har nådd taket for eiendomsskatten på næringseiendommer på sju promille, mens skatten på boliger er på to promille. Dersom kommunen skal klare å betale tilbake fjorårets eiendomsskatt må den kanskje øke skatten mer, sier ordføreren.

– Vi kan enten redusere tjenesteomfanget eller øke inntektene. Det betyr dårligere tjenester til innbyggerne, eller høyere eiendomsskatt, sier Moen.

Midtre Gauldal krevde inn nær tolv millioner kroner i eiendomsskatt i fjor, og 6,5 millioner kroner av det fra boliger og resten fra verk og bruk, som blant annet fabrikker og sagverk. Kommunens totale budsjett er på rundt 350 millioner kroner.

Frist i mars

Ifølge Eigedomsskattelova skal skatten «så langt råd er» være utskrevet før 1. mars, fordi skattyteren tidlig på året skal kunne vite hvilken skattebyrde han eller hun kan vente seg fra offentlige myndigheter.

Les også

Støre-nei til nasjonal eiendomsskatt

Slik Sivilombudsmannen tolker lovverket, måtte kommunen ha skrevet ut eiendomsskatten senest i juni for at skatten skulle være gyldig.

– Følgen av dette blir at Midtre Gauldal kommune må tilbakebetale eiendomsskatten for 2015 til alle skattyterne, uavhengig av om de har klaget på eiendomsskatten, sier Sivilombudsmannen.

Sivilombudsmannen, som kontrollerer at offentlig forvaltning utfører jobben sin i henhold til lovverket, viser forståelse for at det var «et prekært behov for økte inntekter» i Midtre Gauldal kommune.

– Kommunen må imidlertid har en realistisk fremdriftsplan der det tas sikte på at utskrivingen skal skje før 1. mars i skatteåret, sier Sivilombudsmannen.

Kommunen hevdet at den handlet så raskt den kunne, men at det er krevende å raskt kunne taksere alle eiendommene i en kommune som er nesten like stor i utstrekning som Vestfold fylke.

Uttalelsen fra Sivilombudsmannen er ikke juridisk bindende, men offentlig forvaltning har for vane å følge ombudsmannens oppfordringer.

Les også

Flere kommuner krever inn eiendomsskatt

Les også

Frykter tomme leiligheter vil gi boligprisspiral

Les også

Fire av ti kommuner øker eiendomsskatten

Her kan du lese mer om

  1. Skatter og avgifter
  2. Senterpartiet (Sp)
  3. Politikk
mail
E24

Start dagen med

Morgengryn Logo

Hold deg oppdatert på de viktigste nyhetene, de siste nøkkeltallene, og dagens kalender. Tilbudet er gratis.

Flere artikler

  1. Mener eiendomsskatten rammer for få

  2. Alstahaug på topp - Karlsøy følger like bak

  3. SSB: Kommuner fikk inn over 12,3 milliarder eiendomsskatt-kroner i 2016

  4. Annonsørinnhold

  5. Slik forsvarer de Norges høyeste eiendomsskatt

  6. – Eiendomsskatten er ikke solidarisk