Svakere industritall enn ventet

Industriproduksjonen falt overraskende med 0,1 prosent fra februar til mars. DNB Markets hadde ventet oppgang på 0,5 prosent.

SVAKT TALL: Industriproduksjonen falt i i mars, etter svak oppgang måneden før, ifølge Statistisk sentralbyrå. Dette er et illustrasjonsbilde fra installasjonen av Raggovidda vindkraftverk.

Foto: Veidekke
Publisert:,

Industriproduksjonen falt 0,1 prosent fra februar til mars.

Det viser sesongjusterte tall fra Statistisk Sentralbyrå.

På forhånd hadde DNB Markets ventet en oppgang på 0,5 prosent fra februar til mars, etter det banken kaller en noe skuffende oppgang på 0,2 prosent måneden før.

– Leverandørnæringer som bygging av skip og oljeplattformer og maskinindustrien så en vekst i denne perioden, skriver Statistisk sentralbyrå.

– På den motsatte siden falt produksjonen i næringsgruppen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri, og i trelast- og trevareindustrien, skriver byrået.

DNB Markets mener tallene er skuffende og tyder på at veksten i norsk økonomi har falt i første kvartal, noe som kan få følger for rentesettingen i Norges Bank.

– Svakt forbruk av varer og svak industriproduksjon peker mot en svakere vekst i brutto nasjonal produkt i første kvartal, skriver DNB Markets-analytiker Jeanette Strøm Fjære i et notat.

– Norges Bank vil trolig justere ned vekstutsiktene, men vi venter fortsatt en renteheving i september, skriver hun.

Det var bare mindre bevegelser i markedene etter tallene, ifølge DNB Markets.

Falt 1,1 prosent i kvartalet

Industriproduksjonen falt 1,1 prosent fra fjerde til første kvartal, ifølge sesongjusterte tall fra SSB.

– Nedgangen kan særlig knyttes til lav produksjon i næringsmiddelindustrien og innenfor næringsgruppen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri, skriver byrået.

– På den motsatte siden bidro bygging av skip og oljeplattformer til å dempe det samlede fallet i industriproduksjonen. Næringen så en klar vekst på 6,4 prosent grunnet høy aktivitet innen både skips- og plattformbygging, skriver SSB.