Regjeringen ber Økokrim etterforske jagerflysalg

Regjeringen ber Økokrim etterforske Forsvarets salg av to utrangerte F-5-jagerfly til et amerikansk selskap, melder Dagbladet.

UTRANGERT: Flyene som er solgt er av denne typen, F-5.
Publisert:

Flyene knyttes til avsløringene om Forsvarets salg av overskuddsutstyr, skriver avisen.

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) opplyser i et brev til Stortingets kontrollkomité at Forsvarsdepartementet har kontaktet Økokrim som følge av en internrevisjon:

«Forsvarsdepartementets internrevisjon har ettergått ett salg av to utrangerte F-5-jagerfly til et firma i USA. Rapporten fra vår internrevisjon ble ferdig 12. oktober, og funnene er av en slik karakter at de nå vil oversendes Økokrim som en mulig del av dette sakskomplekset», heter det i brevet.

Etter det Dagbladet kjenner til, inneholder rapporten kritikk av at Forsvarets logistikkorganisasjon ikke klarer å fremskaffe sentral dokumentasjon på salget.

Salget av totalt 15 norske jagerfly av typen F-5 begynte for alvor for om lag ti år siden.

Prosessen har imidlertid flere ganger strandet grunnet uklare omstendigheter rundt kjøpere og strenge amerikanske restriksjoner på salget av de amerikanskproduserte flyene, skriver Dagbladet.

Publisert: