SSB: Arbeidsledigheten faller videre til 4,1 prosent

Det var 114.000 arbeidsledige i august, ifølge SSBs Arbeidskraftundersøkelse. Men nedgangen kommer fordi flere trekker seg ut av arbeidsstyrken, og ikke fordi flere har fått arbeid.  

FÆRRE SYSSELSATTE: Antallet sysselsatte gikk ned med 1.000 personer fra mai til august, viser AKU-tallene.
  • Ingvild Sagmoen
  • Eivind Bøe
Publisert:

Arbeidsledigheten falt med 0,2 prosentpoeng fra mai til august, viser sesongjusterte tall i Statistisk sentralbyrå sin Arbeidskraftundersøkelse (AKU).

Det ble 6.000 færre ledige, noe som betyr at 114.000 personer var arbeidsledige i august, ifølge undersøkelsen.

Ledigheten utgjorde dermed 4,1 prosent av arbeidsstyrken.

AKU-tallene viser gjennomsnittet av undersøkelsene over en tremånedersperiode. August-tallene viser dermed gjennomsnittet av månedene fra juli til september.

Flere forsvinner ut av arbeidsstyrken

Det var ventet at ledigheten hadde holdt seg i ro på 4,2 prosent, ifølge Handelsbanken Capital Markets.

Nedgangen som kom kan forklares med et fall i arbeidsstyrken, ikke en oppgang i sysselsettingen, påpeker seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i dagens morgenrapport.

Les også

Aldri før har en lavere andel nordmenn vært NAV-avhengige

Det siste året har antallet arbeidsledige gått ned med 23.000 personer, viser undersøkelsen. Nedgangen har kommet blant dem over 24 år.

Men nedgangen i arbeidsledigheten henger først og fremst sammen med at flere arbeidsledige har trukket seg ut av arbeidsstyrken og ikke at flere har fått seg arbeid, påpeker også SSB. Det siste året har prosentandelen personer i arbeidsstyrken gått ned med 1,1 prosentpoeng.

– Utvikler seg tamt

I samme periode har det bare vært små endringer i antallet sysselsatte. Fra mai til august gikk det sesongjusterte antallet sysselsatte ned med 1.000 personer.

Samtidig har det vært en økning i befolkningen det siste året. Prosentandelen

sysselsatte i alderen 15–74 år har dermed gått ned med 0,5 prosentpoeng.

– Graver vi litt videre i tallene, ser vi at nedgangen i arbeidsstyrken følger et videre fall i yrkesdeltagelsen; denne gangen for de som er fra 25 år og oppover. Denne nedgangen var stor nok til å trekke ned den samlede yrkesdeltagelsen, oppsummerer Gonsholt Hov i morgenrapporten.

– Dermed er bildet mye det samme som før. AKU-ledigheten har kommet seg ned (fra toppen i fjor sommer) primært som følge av stadig lavere yrkesdeltagelse. Sysselsettingen fortsetter ifølge AKU å utvikle seg riktig så tamt, skriver han.

Tror på gradvis bedring

Seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets påpeker at sysselsettingen sist gang viste tegn til å ta seg opp, men at dette er reversert nå.

– Dagens tall er også tallene for tredje kvartal, og sysselsettingen er dermed i praksis uendret fra andre kvartal og marginalt opp fra første kvartal, skriver Aamdal i et notat.

– AKU har over tid vist et noe svakere arbeidsmarked en den registrerte ledigheten og sysselsettingstallene fra nasjonalregnskapet. Både registrert ledighet og AKU gir imidlertid inntrykk av at ledigheten har passert toppen og at arbeidsmarkedet bedres gradvis, skriver han.

Aamdal tror ikke dagens tall endrer Norges Banks vurdering av arbeidsmarkedet, som venter at ledigheten skal avta videre fremover

Les også

Fire av ti er bekymret for å miste jobben

Les også

Aldri før har en lavere andel nordmenn vært NAV-avhengige

Les også

Kutter krisepakker i neste års statsbudsjett

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Arbeidsledighet

Flere artikler

  1. Flere kommer i jobb, men ledighetsfallet flater ut

  2. SSB: Arbeidsledigheten vil fortsette å falle

  3. SSB: Arbeidsledigheten steg til 3,8 prosent i juli

  4. – Partiene vil velge de tallene som passer sin agenda best

  5. Ledigheten i Norge er uendret