Norges Bank med nytt dramatisk rentekutt

Sentralbanksjef Øystein Olsen strekker rentevåpenet til det ytterste og kutter renten til det laveste nivået noensinne på 0,25 prosent. Banken sier også at den kan kutte igjen.

KUTTER IGJEN: Sentralbanksjef Øystein Olsen henter frem rentevåpenet for andre gang på én uke.
Publisert:

Det kommer frem i en melding fra Norges Bank.

Renten lå på 1,0 prosent før kuttet. Vanligvis kutter banken renten i varsomme steg på 0,25 prosentpoeng, og dermed er dette kuttet tre ganger så stort som et «vanlig» rentekutt.

«Siden Norges Bank satte ned styringsrenten i forrige uke, har situasjonen i norsk økonomi forverret seg ytterligere», skriver Norges Bank.

«Tiltakene for å begrense spredningen av koronaviruset gjør at en rekke virksomheter må stenge eller redusere aktiviteten. Mange arbeidstakere permitteres, og arbeidsledigheten har økt markert», legger banken til.

Norges Bank sier at den heller ikke utelukker nye rentekutt, hvis det trengs.

«Komiteen utelukker ikke at renten kan bli satt ytterligere ned», skriver Norges Bank.

– Det var bra, og på tide. Det tyder på at de ser at norsk økonomi kommer til å få en kraftig nedgang og gjør det de kan for å bremse noe av nedgangen. Da er det viktig at bankene også følger opp og reduserer utlånsrentene raskt, da kan det bidra positivt, sier professor Hilde Bjørnland ved BI til E24.

Kronen svekket seg noe etter kuttet. Kronen ligger på 11,88 kroner mot euro etter kuttet, fra 11,80 kroner før kuttet.

Kuttet 1,25 prosentpoeng på én uke

Dermed har Øystein Olsen dratt frem rentevåpenet to ganger på én uke, noe som er uhyre sjelden. Siden forrige fredag har renten dundret ned fra 1,5 prosent til 0,25 prosent.

Bakgrunnen er en dobbel smell for Norge, med nedstengning av virksomhet for å stanse coronaviruset, og en smell i oljeprisen.

Dette har også sendt kronen ned på nivåer som aldri tidligere er sett, og denne uken ble både euroen og dollaren to kroner dyrere på det verste. Kronen hentet seg noe inn igjen etter at Olsen varslet at han vurderte å gripe inn i markedet og kjøpe kroner, men er fortsatt mye svakere enn på det verste under finanskrisen i 2008 og 2009.

«Verdensøkonomien rammes i stadig sterkere grad, og oljeprisen har falt videre. Uroen i finansmarkedene har tiltatt, og høyere påslag i kreditt- og pengemarkedet gjør det dyrere for norske foretak å finansiere seg. Kronekursen har svekket seg kraftig», skriver Norges Bank.

Banken påpeker at Norge både har rom til rentekutt og solide finanser som gjør at regjeringen kan støtte økonomien. Norge har gode velferdsordninger og solide banker.

«Det gjør at vi i utgangspunktet er godt rustet i møte med krisen som nå rammer», skriver Norges Bank.

«Lavere lånekostnader på eksisterende og nye lån vil kunne gjøre det enklere for norske bedrifter å komme seg gjennom en krevende tid. Det vil også kunne hjelpe husholdninger som opplever at inntektene blir redusert. Når tiltakene for å begrense smitten trappes ned og situasjonen normaliseres, vil lave renter kunne bidra til at aktiviteten tar seg opp raskere», skriver banken.

Krisepakker fra store sentralbanker

Søndag kom USAs sentralbank med en omfattende krisepakke, med et kraftig rentekutt og 700 milliarder dollar i stimulanse. Onsdag kom Den europeiske sentralbanken med en krisepakke med 750 milliarder euro til kjøp av verdipapirer.

Flere analytikere hadde på forhånd spådd at Olsen og resten av rentekomitéen ville følge sine kollegaer i USAs Federal Reserve og sette ned renten kraftig i løpet av denne uken.

  • Nordea Markets spådde mandag at Olsen ville kutte renten med ett prosentpoeng til null, og dessuten varsle at banken vil gjøre «alt som trengs» for å redde norsk økonomi gjennom coronakrisen
  • SEB, DNB og Sparebank1 Markets ventet på forhånd et kutt på 0,75 prosentpoeng til 0,25 prosent
  • Danske Bank ventet et kutt på 0,5 prosentpoeng til 0,5 prosentpoeng

Så sent som fredag gjorde Norges Bank et uvanlig og drastisk grep, ved å kutte renten med 0,5 prosentpoeng til 1,0 prosent mellom to rentemøter, i tillegg til å gi ekstraordinære lån til bankene og kutte kravet til krisekapital i bankene (motsyklisk kapitalbuffer).

Regjeringen bidrar også med krisetiltak. Statsminister Erna Solberg la søndag frem en pakke med 50 milliarder i lånegarantier til små og mellomstore bedrifter og 50 milliarder som skal lånes ut til bedrifter gjennom obligasjonsmarkedet.

Sentralbankene «brenner kruttet»

Norges Bank hadde handlingsrom før coronakrisen, etter å ha satt opp renten fire ganger siden 2018 til 1,5 prosent. Etter to rentekutt på én uke er det imidlertid knapt mer igjen å kutte for Øystein Olsen og de andre i rentekomitéen.

Markedene lot seg ikke overbevise av Federal Reserves massive krisepakke søndag, og fallet på Wall Street mandag var det verste på mange år. Spørsmålet er hva sentralbankene kan gjøre for å stimulere videre dersom de «bruker opp kruttet» allerede lenge før coronavirusets herjinger i økonomien er over.

Noe av bakgrunnen for børsfallet den siste tiden kan være at det kan bli lenge til viruset topper seg i Europa og USA. Det er usikkert når de store økonomiene er klare til å trappe ned krisetiltakene og få hjulene i gang igjen. USAs president Donald Trump sa mandag at det kan blir juli eller august før dette er over.

Regjeringene tar over stafettpinnen

Dersom sentralbankene ikke har mer krutt, er alternativet ytterligere krisetiltak fra regjeringene i de landene som er rammet av coronasmitte og har stengt ned virksomheter. Det vil koste penger og øke mange lands gjeld, men kan bidra til å dempe krisen.

Da sentralbanksjef Øystein Olsen i oktober viste frem «verktøykassen», antydet han at verktøy som negative renter og stimulanse gjennom kjøp av verdipapirer kan ha uheldige bieffekter, og at det er bedre for Norge om staten tar økt ansvar for å få fart på økonomien ved kommende kriser.

Også i årstalen for 2020 sa Olsen at det er naturlig at regjeringen tar ansvar gjennom finanspolitikken og bruker mer penger hvis det oppstår nye nedturer, hvis rentekutt ikke gir tilstrekkelig stimulanse av økonomien.

Disse fem bestemmer renten

Fra 2020 er det en egen rentekomité som setter renten.

Denne består av sentralbanksjef Øystein Olsen, visesentralbanksjefene Jon Nicolaisen og Egil Matsen, samt professor Ingvild Almås og stipendiat og tidligere DNB-makroøkonom Jeanette Strøm Fjære.

Matsen har for øvrig bedt om å fratre som visesentralbanksjef, og erstattes av Ida Wolden Bache fra 1. april.

Publisert:
Gå til e24.no