NVE tilrår bruk av mobile kraftverk

Anbefaler at Statnett får midlertidig tillatelse.

Publisert:

NVE tilrår at Statnett gis midlertidig tillatelse til å bruke mobile kraftverk dersom viktige nettanlegg eller kraftverk skulle falle ut.

Dagens konsesjonsvilkår for reservekraftverkene innebærer at de bare kan brukes i såkalte svært anstrengte kraftsituasjoner for å redusere sannsynligheten for rasjonering.

Statnett søkte nylig om også å kunne bruke reservekraftverkene for å redusere konsekvensene dersom viktige nettanlegg eller kraftverk skulle falle ut.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) mener at drifts- og kraftsituasjonen i Midt-Norge er slik at utfall i kraftsystemet kan få store samfunnsmessige konsekvenser, heter det i innstillingen til Olje- og energidepartementet.

Derfor går NVE inn for at Statnett får midlertidig tillatelse til å bruke de mobile kraftverkene dersom det oppstår slike situasjoner.

– En eventuell tillatelse gis av Olje- og energidepartementet, men spørsmålet om utslipp må avklares med Miljøverndepartementet. Det må nemlig gis dispensasjon fra klimakvoteloven, sier avdelingsdirektør Rune Flatby i NVE til NTB.

Les flere økonominyheter på E24.

Publisert:
Gå til e24.no