SJEFØKONOMER: - Resesjonen kommer til Norge

Økonomene spår negativ vekst og høyrere arbeidsledighet i Norge. - Kutt renten drastisk, er rådet til Gjedrem.

Publisert:

Veksten i fastlandsøkonomien var på magre 0,2 prosent i tredje kvartal, viser tall fra Statistisk sentralbyrå mandag.

Les også: - Bråstopp i norsk økonomi

Verre skal det bli, tror økonomene, som nå tar "R-ordet" i munnen.

Norge kan, som USA, Euro-sonen og Japan, oppleve to eller flere kvartaler på rad med negativ økonomisk utvikling.

- Trolig resesjon

- Vi tror på nullvekst for hele året neste år, så et par – tre kvartaler med negativ vekst regner vi med. Eksporten blir spesielt hardt rammet av den internasjonale finansuroen og svak vekst, men det er også svak vekst i forbruket, sier sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea til E24.

Men selv om resesjon er et viktig begrep i USA, vektlegges det ikke så tungt i Norge, påpeker Bruce. Det kan ha en psykologisk effekt, særlig i finansmarkedet.

- Det viktige er at vi har svak vekst som vil gi en mer markant arbeidsledighet. Det har større psykologisk effekt enn om veksten er 0,1 eller minus 0,1 prosent, forklarer Bruce.

Sjeføkonom Frank Jullum i Fokus Bank tror også det kan bli resesjon.

- Men jeg vil ikke si at det ligger noe dramatikk i det, for jeg tror ikke vi får en dyp økonomisk krise. Vi kommer fra et nivå som er veldig høyt, og jeg tror unormalt høyt, så det er ikke dramatisk at vi kommer noe ned fra nivået ved utgangen av 2007, sier Jullum.

Det Jullum er sikker på, er at den økonomiske utviklingen blir svak.

- Det er ingen tvil om at veksten avtar raskt. Veksten i andre kvartal ble nedjustert ganske mye i ettertid, og selv dette kvartalet her kan vise seg å ha vært svakere enn tallene i dag viser. Fjerde kvartal blir i hvert fall svakt, sier Jullum.

- Markert tilbakeslag

DnB Nors seniorøkonom Kyrre Aamdal føyer seg også inn i rekken som trekker frem R-ordet.

- Vekstbildet blir vesentlig svakere fremover, og det samlede økonomiske bildet ser veldig svakt ut fremover, sier han til E24.

Han peker på at Norge nå rammes av to parallelle krefter, der svakere nasjonal etterspørsel fremover vil få følge av et svakere internasjonalt bilde. Dette vil ramme eksporten, og arbeidsledigheten vil ta seg opp, tror seniorøkonomen.

- Vi står overfor et markert tilbakeslag i økonomien, selv om det ikke kommer fullt til syne i tallene ennå, advarer Aamdal.

- Kutt renta nå

Økonomene E24 har snakket med råder sentralbanksjef Svein Gjedrem til å senke renten kraftig før jul.

- Det er nå man trenger lavere rente, jeg tror det er bedre å kutte mer drastisk nå og heller stoppe opp enn å ta flere mindre kutt over lengre tid. Jeg synes et kutt på et halvt til ett prosentpoeng er riktig nå, fordi det er nå økonomien trenger stimulans, sier Bruce.

Men sjefanalytikeren tror ikke Norges Bank vil senke renten raskere.

- Signalene er klare om at de synes selv de har gått raskt nok frem. Vi har en svak krone, og det er et dilemma for sentralbanken at men kan risikere betydelig kronesvekkelse. Det tror jeg de vil oppfatte som problematisk, sier Bruce.

Også DnB Nors seniorøkonom tror Norges Bank bør bruke renteverktøyet for å hjelpe økonomien nå.

- De risikerer å måtte kutte en god del mer enn det som ligger i rentebanen deres, sier han.

- Kutt 1,0 prosentpoeng

Sjeføkonom i First Securities, Harald Magnus Andreassen mener sentralbanksjefen bør kutte styringsrenten kraftigere enn de 0,25 prosentpoengene Gjedrem antydet at skulle vekk i desember.

- Det skader absolutt ikke om Gjedrem kutter renten med 1,0 prosentpoeng i desember, selv om jeg tror han nøyer seg med 0,5 prosentpoeng, sier Andreassen.

Aamdal mener i tillegg at høyere arbeidsledighet åpner for en mer ekspansiv finanspolitikk, og tror at regjeringen med fordel kan se mot den britiske regjeringen som nylig valgte å kutte i skattene.

- Lavere skatter kan være et effektivt middel for å treffe det store laget av forbrukere. Kutt i momsen er et tiltak som kan være effektivt, forklarer seniorøkonomen.

Les også: Japan i resesjon: - Vil ramme Norge

Les flere økonominyheter på E24.no

Publisert: