AVISENE OM JSF: Fra overlegent til usikkert

Overlegent, godt, som ventet og mange ukjente. Slik reagerer avisenes leder- og kommentarskribenter på at Norge velger amerikanske F-35 som nytt jagerfly.

Publisert:

Dagbladet slår fast under lederoverskriften "Amerikanske fly overlegne" at avisen "har ikke forutsetninger for å tvile på de faglige rapporter som ligger til grunn for regjeringens valg."

Derfor lyder konklusjonen: "Når rådene er så entydige til fordel for det amerikanske flyet, ville det vært oppsiktsvekkende om man hadde valgt det svenske på grunn av et mer omfattende industrielt samarbeid."

Også politisk

Dagsavisen konstaterer at valget av Joint Strike Fighter er som ventet, og at et kjøp av det svenske jagerflyet Jas Gripen ville vært langt mer politisk spennende og interessant.

Avisen skriver videre at det for få år siden ville vært utenkelig at Ap-statsråder i det hele tatt ville vurdert å kjøpe jagerfly fra andre enn USA.

Og selv om ekspertrådene entydig peker i retning det amerikanske flyet, er det ifølge Dagsavisen få som tviler på at også "utenriks- og sikkerhetspolitikk har ligget i bakhodene til statsministeren, forsvarsministeren og utenriksministeren underveis i prosessen".

E24-LESER: "Var noen i tvil om at de ville velge amerikansk?"

Ukjente faktorer

De ukjente faktorene ved kjøpet er temaet for Aftenposten både på lederplass og i en kommentar.

Avisen slår fast begge steder at konkurransen om valg av jagerfly har vært fiktiv, og at det aldri har vært noen reell tvil om at Norge til slutt kom til å velge amerikansk.

Avisen er skeptisk til økonomien i prosjektet:

"Anslagene for kostnadene ved å anskaffe og drifte de to flyene er langt mer usikre enn de teknologiske rådene", heter det på lederplass.

Spåkone

Avisens kommentator Kjell Dragnes går hakket lenger og skriver at "regjeringen skjuler seg bak en militærfaglig begrunnelse" for å kamuflere at valget er en politisk beslutning.

Når det gjelder de operasjonelle kravene, som JSF altså oppfyller i motsetning til sitt svenske motstykke, skriver Aftenpostens kommentator at:

"Her spår den norske regjering om fremtidens trusselbilde med en spåkones treffsikkerhet".

Fornøyd

VG er fornøyd, og åpner sin leder med overskriften "Et godt flyvalg".

Avisen skriver at regjeringen gjorde det eneste riktige, etter "en omfattende og grundig prosess".

Avisen er også fornøyd med ringvirkningene av kjøpet. Ikke bare er det grunn til å glede seg over utsiktene til at "norske arbeidsplasser blir sikret", avisen skriver også at:

"Når det fremstår som så opplagt å velge det amerikanske flyet, er det en gledelig tilleggsdimensjon ved enda en gang å kjøpe amerikanske jagerfly: Det underbygger og viderefører det gode og tette forholdet mellom Norge og USA.

Mer om flyvalget:

HVA MENER DU? Fortell i kommentarfeltet!

Publisert: