Utvalg tror Oljefondets avkastning kan halveres

Oljefondets avkastning kan bli betydelig lavere enn det som var forventet da Stortinget fastsatte handlingsregelen for oljepengebruk, sier statlig utvalg.

Utvalgsleder Knut Anton Mork overleverer en rapport om oljefondets aksjeandel til finansminister Siv Jensen. Ifølge utvalget kan fondets årlige avkastning bli betydelig lavere enn det som tidligere ble lagt til grunn, noe som taler for å pumpe færre ekstra oljekroner inn i statsbudsjettene fremover.
Publisert: Publisert:

Avkastningen på det norske folks sparepenger, forvaltet gjennom Oljefondet, kan bli så lav som 2,3 prosent per år gjennom de neste tre tiårene, ifølge et regjeringsoppnevnt utvalg.

Det er nær en halvering av det Stortinget forventet i 2001, da det fastsatte handlingsregelen, som setter et tak på regjeringens bruk av oljepenger.

– Anslaget for realavkastning i Statens pensjonsfond utland må være vesentlig lavere enn fire prosent, sier utvalgsleder Knut Anton Mork, professor II ved NTNU, til E24.

Etter åtte måneders arbeid overrakte Mork-utvalget tirsdag sin rapport til finansminister Siv Jensen.

Utvalget foreslår blant annet å øke fondets aksjeandel i håp om høyere avkastning, men advarer samtidig om at dette vil gjøre fondet mer utsatt for brå verdifall, noe som kan bli krevende for fremtidige regjeringer.

Les også

Utvalg ber Oljefondet kjøpe mer aksjer

Utfordrende finanspolitikk

Mork-utvalgets oppgave var å vurdere oljefondets aksjeandel, men dets anslag på fondets avkastning kan spille inn i den pågående debatten om regjeringens bruk av oljepenger, som aldri har vært høyere målt mot størrelsen på norsk økonomi.

Utvalget ber kommende regjeringer være forsiktige med innfasingen av oljepenger, for ikke å tære på formuen.

– Det vil bli mer utfordrende å praktisere finanspolitikken fremover, skriver utvalget.

Mork-utvalget ber blant annet regjeringen om å vurdere å bruke lang tid på å øke oljepengebruken i perioder hvor fondet stiger i verdi, men noe kortere tid på å redusere bruken i perioder hvor fondets verdi faller.

Femdoblet på ti år

Regjeringen har foreslått å bruke 225,6 milliarder oljekroner i neste års statsbudsjett, en femdobling av nivået ti år tidligere. Bruken tilsvarer tre prosent av fondets verdi, mot 2,5 prosent i 2007.

– Vi har lagt bak oss 15 år med kraftig økning i overføringer, og så er det over, sier utvalgsmedlem Harald Magnus Andreassen til E24.

– Men det er ingen katastrofe, vi må ikke kutte, vi må ikke stramme inn. Vi kan bare ikke få så mye ekstra penger som vi har vært vant med å ha i 15 år.

Finansminister Siv Jensen sier at hun kommer til å se innspillene fra Mork-utvalget i sammenheng med rapporten fra Thøgersen-utvalget, som i juni i fjor tok til orde for å begrense uttaket fra fondet for å unngå betydelige innstramminger i fremtiden.

– Vi vil komme med våre anbefalinger samlet sett i løpet av våren, sier Jensen.

Les også

Regjeringen vil vurdere forvaltningen av oljepengene til våren

Vil bruke mindre

– Dette er nok et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg som i alle fall indirekte sier at dagens handlingsregel og dagens praktisering av handlingsregelen ikke kan fortsette, sier Terje Breivik, nestleder i regjeringens støtteparti Venstre, til E24.

Handlingsregelen sier at regjeringen kan bruke en viss andel av fondets verdi i sine årlige budsjetter, en verdi som frem til nå har vært anslått til fire prosent. Breivik mener det ville være fornuftig å redusere andelen til tre prosent, noe sentralbanksjef Øystein Olsen foreslo allerede for fire år siden.

Harald Magnus Andreassen, sjeføkonom i Swedbank

Mork-utvalget hovedkonklusjon er at aksjeandelen i oljefondet bør økes til 70 prosent, mot dagens 60 prosent, noe som vil kunne øke den årlige avkastningen med 15 til 30 milliarder kroner. Avkastningen ville synke tilsvarende ved en reduksjon i aksjeandelen til 50 prosent, sier utvalget.

Utvalgsleder Mork er den eneste i utvalget som ønsker en reduksjon til 50 prosent aksjer, noe han begrunner med et behov for lav risiko og forutsigbarhet.

– For å sette det litt på spissen, så ønsker jeg ikke en situasjon der statsstøtte til sommerfestivaler blir kuttet fordi det går dårlig i aksjemarkedet, sier Mork.

Økt risiko

Økt aksjeandel gir økt risiko for store fall i fondets verdi, men dette er akseptabelt gitt at Stortinget og regjeringen har vilje og evne til å tilpasse sin politikk, sier utvalget, og antyder dermed at regjeringen bør gå saktere frem med innfasingen av oljepenger.

Dette er utvalgets estimat over oljefondets avkastning ved ulike aksjeandeler:

50 prosent aksjer: 2 prosent årlig avkastning

60 prosent aksjer: 2,3 prosent årlig avkastning

70 prosent aksjer: 2,6 prosent årlig avkastning

Les også

Forgjengere gir Siv Jensen aksjeråd for oljefondet

Lave renter ødelegger

Det er særlig lav avkastning på rentepapirer som vil dra ned fondets inntekter fremover, mens aksjer gir en noe høyere avkastning. Utvalget forventer rundt 0,5 prosent årlig avkastning på rentepapirer, mot 2,7 prosent som ble lagt til grunn da Stortinget sist vurderte fondets aksjeandel i 2007.

Mork-utvalget venter at aksjer vil kaste av seg rundt tre prosent mer per år ut over avkastningen på obligasjoner, noe som er omtrent på linje med anslagene i 2007.

Utvalget har vurdert aksjeandeler fra 40 prosent og helt opp til 80 prosent. Fondet er i dag investert 60 prosent i aksjer, 35 prosent i obligasjoner og opp til fem prosent eiendom.

Les også

Utvalg ber Oljefondet kjøpe mer aksjer

Les også

Oljefondet frykter utdaterte investeringer – vil ha flere selskaper på børs

Les også

– Vi har liksom avblåst krisen, men problemene våre vil bare øke

Publisert: