Stemningen stiger fra kriselavt nivå

Norskere forbrukere har noe større tro på Norges økonomi igjen.

SER LYSERE PÅ SITUASJONEN: Nordmenn er noe mer optimistiske i februar enn i januar, viser en ny måling. Her ses en tett befolket Karl Johansgate.
Publisert:

Gjeldskrise i Europa og stor usikkerhet i verden for øvrig har skremt nordmenn. Mot slutten av fjoråret falt stemningen til stadig nye bunner, før den i desember 2011 nådde det laveste nivået siden finanskrisehøsten 2008.

Etter årsskiftet har den negative utviklingen snudd, viser en måling av tilliten blant norske forbrukere foretatt av Opinion Perduco.

Den såkalte forbrukertillitsindeksen (CCI - «consumer confidence index», se faktaboks) steg til 4,0 poeng i februar, fra 2,3 poeng i januar.

- Tilliten er fortsatt på et relativt lavt nivå, sier konsulent Henrik Høidahl i Opinion Perduco til E24.

Indeksen er satt sammen av fire underindekser: Troen på egen økonomi, forventninger til egen sparing, troen på landets økonomi og på arbeidsmarkedet.

Det er særlig de to siste faktorene som har bidratt til at stemningen ble rekorddyster før jul. Nå har disse bedret seg igjen, forteller Høidahl.

- Nordmenn er imidlertid fortsatt bekymret for hvordan gjeldskrisen kan påvirke norsk økonomi fremover, og er ennå mer urolig for Norges økonomi enn for egen økonomi, sier han.

Ingen feststemning

Selv om forbrukertilliten har steget de to første månedene av 2012, er det imidlertid ikke snakk om noen feststemning blant nordmenn:

Tilliten blant forbrukerne er ennå ustabil, og den er fortsatt lavere enn på samme tid i fjor, presiserer han.

- Forbrukertilliten er preget av gjentatte påminnelser om at norsk økonomi kan påvirkes av urolige omgivelser i sterkere grad, sier Høidahl.

Ingen kjøpestopp

I tillegg til spørsmålene om egen og landets økonomi, foretar Opinion Perduco en spørreundersøkelse om folks planer om folks kjøpsplaner. Dette dreier seg om planer om oppussing, samt kjøp av større kapitalvarer som vaskemaskin, sofa og bil.

Kjøpsindeksen har ligget «bemerkelsesverdig stabilt», i en periode der stemningen har vært preget av store variasjoner i stemningen blant norske forbrukere, forteller Høidahl.

- Folk lar seg tilsynelatende ikke skremme i så stor grad at de er villige til å senke forbruket, sier konsulenten.

Publisert: