DNB Markets: Putin har økt usikkerheten for norsk økonomi

Den største usikkerheten for norsk økonomi kommer fra utlandet, og Russlands president er en av de største risikofaktorene, ifølge meglerhuset til landets største bank.

Alexei Nikolsky
 • John Thomas Aarø
 • Tone Iren Sørheim
Publisert:,

Tallknuserne i DNB Markets slapp onsdag sine spådommer om den økonomiske utviklingen, både her hjemme og i utlandet.

Sjeføkonom Øystein Dørum i DNB Markets peker på den russiske presidenten Vladimir Putin som den største risikofaktoren for økonomien fremover.

Putin er den viktigste risikofaktoren på kort sikt, sier sjeføkonomen.

- Det som har seilt opp som den største risikoen for norsk økonomi, er krisen i Ukraina og uroen knyttet til konflikten, utdyper analytiker Ole André Kjennerud i DNB Markets til E24.

Den politiske uroen mellom Russland og Vesten i kjølvannet av konflikten i Ukraina kan svekke veksten hos Norges viktigste handelspartner, eurosonen.

Dørum utdypet ved å skissere tre mulige løsninger på krisen:

- Den hyggelige ved at den løser seg.

- En kald krig med handelsrestriksjoner.

- En varm krig.

Det siste alternativet ansees som lite sannsynlig, sier Dørum videre.

Les også

Sjeføkonom: Uroen vil prege veksten i Europa i mange år fremover

- Eksporten kan bremse opp

Senioranalytiker kjennerud mener konflikten med Russland kan ramme norske selskaper direkte, men dette er ikke den største konsekvensen.

TRE RISIKOMOMENTER: Ukraina-konflikten er den største risikoen for norsk økonomi fra utlandet. Bildet viser analytiker Ole André Kjennerud i DNB Markets

Thomas Winje Øijord

- Det er i de indirekte kanalene dette vil ha størst betydning, ved at det svekker europeisk økonomi, sier han.

Han mener også det kan føre til at investeringslysten til europeiske selskaper avtar fra et allerede lavt nivå.

- Dette kan prege norsk økonomi fremover, ved at norsk eksport bremser opp, sier Kjennerud.

Ifølge Kjennerud er i tillegg Kina og USA to usikkerhetsmomenter for norsk økonomi:

 • Hard landing i Kina, som kan føre til fall i råvarepriser.
 • For rask renteheving i USA, som igjen kan tvinge både europeiske og norske statsrenter i været.
Les også

Eldrebølge skaper vansker for Tyskland og Europa

Opptrapping

De siste ukene har det vært en opptrapping i konflikten som har utspring på Krimhalvøya, med USA og EU på den ene siden og Russland på den andre. Dette er tilsynelatende en kamp uten vinnere.

Eurosonen er Norges desidert viktigste handelspartner, og Tyskland er selve handelsnavet i eurosonen. Den tyske økonomien har de siste månedene vist tegn på at veksten i økonomien er avtakende.

Forrige torsdag kom tall som viste at verdiskapningen i Tyskland, målt ved brutto nasjonalprodukt (BNP), falt 0,2 prosent i annet kvartal.

Ekstremt høye priser

- Vi er fortsatt bekymret for utviklingen i Kina, selv om den har blitt mindre enn den var for ett år siden, sier Kjennerud.

Han mener risikoen for en hard landing i verdens nest største økonomi har avtatt litt., men at de økonomiske ubalansene fortsatt er betydelige.

- De potensielle utslagene ved en ukontrollert utvikling vil være veldig negative, sier han.

Særlig er det boligmarkedet DNB-analytikeren lar seg hefte ved. Han mener at det kinesiske boligmarkedet har et «altfor stort byggevolum og ekstremt høye priser».

Boligprisene i Kina har imidlertid vært mildt avtakende. Kjennerud ser med bekymring på utviklingen dersom prisene begynner å falle kraftigere.

Dette mener han kan medføre at boligspekulanter vil selge seg ut av markedet, i stedet for å kjøpe.

- Da er vi inne i det som vil være begynnelsen på et negativt scenario som kan få stor innvirkning på råvareprisene, og derfor også på norsk økonomi, sier han.

Les også

Tysk statsrente under én prosent

Uro rundt renteheving

USA kan se tilbake på et sterkt annet kvartal, etter at første kvartal var svært preget av at store deler av økonomien bremset opp som følge av en uvanlig kald vinter.

Imidlertid ser DNB Markets fortsatt utfordringer i verdens største økonomi.

Kjennerud mener den største bekymringen er knyttet til når den amerikanske sentralbanken, Federal Reserve (Fed), beslutter å heve renten. Markedet venter renteheving ut på sommeren neste år.

- Dersom kapasitetsutnyttelsen i økonomien, og i all hovedsak i arbeidsmarkedet, er høyere enn Fed anslår, kan de bli tvunget til å heve styringsrenten raskere enn økonomien tåler, sier han.

Dersom dette skjer, vil det trolig medføre at amerikanske statsrenter stiger.

- Stiger rentene i USA, påvirker det rentene i Europa og Norge ganske mye , sier Kjennerud.

Les også:

Kraftig økning i amerikansk boligbyggingAmerikansk inflasjon stiger svakere enn ventetBoligprisfall i Kina bremser Hongkong-børsen

mail
E24

Start dagen med

Morgengryn Logo

Hold deg oppdatert på de viktigste nyhetene, de siste nøkkeltallene, og dagens kalender. Tilbudet er gratis.

Flere artikler

 1. - Uroen i Øst-Europa vil prege veksten i Europa i mange år fremover

 2. - Ukraina-konflikten kan gi rentekutt i Norge

 3. Putin diskuterte økonomi etter flytragedien

 4. Annonsørinnhold

 5. – ESB sier inflasjonen skal opp, men vi ser det egentlig ikke

 6. Betalt innhold

  – Russland vil ikke gjennomføre store gass-kutt