- Boligpakken kan gjøre det lettere for Olsen å kutte renten

Sjeføkonom Steinar Juel mener regjeringens tiltakspakke mot boligprisvekst kan senke sentralbanksjefens skuldre, og gjøre det lettere å kutte renten til høsten.

MINSKER BOBLEFARE: Steinar Juel, sjeføkonom i Nordea, tror at sentralbanksjefens frykt for boligboble blir litt mindre med regjeringens boligpakke.

Håkon Mosvold Larsen
 • Johann D. Sundberg
 • Astrid Dalen
Publisert:,

– Jeg tror regjeringens boligpakke i utgangspunktet vil kunne gjøre det noe lettere for sentralbanksjef Øystein Olsen å sette ned renten, sier sjeføkonom i Nordea, Steinar Juel.

– Årsaken er at han nå vil være mindre redd for at det blir en boligboble. Selv om dette gjør beslutningen litt lettere, kan han fortsatt ikke neglisjere faren for en boble.

– Kan slappe mer av

Ved å neglisjere effekten som rentekuttene vil ha på boligmarkedet, vil han motvirke den innstrammingen i låneadgangen som regjeringen ville oppnå med mandagens boligpakke, mener sjeføkonomen.

Juel forventer at det kommer et rentekutt i juni uansett, men mener boligpakken spille en rolle hva sentralbanksjefen bestemmer seg for å gjøre på det neste rentemøtet som er i september.

– Norges Bank har holdt igjen noe på rentekutt, fordi de har vært redde for effekten på boligmarked og gjeldsveksten. Mandagens tiltakspakke kan gjøre at de kan slappe litt mer av.

Les også

Bankene om Siv Jensens boligpakke: – Ingen store endringer

– Elegant gjort

Direktør i Norsk Industri, Knut E. Sunde.

Morten Holm

Industripolitisk direktør Knut E. Sunde i Norsk Industri mener finansminister Siv Jensen på en elegant måte har åpnet for rentekutt.

Det mener han selv om Finans Norge mener Finansdepartementets forskrift om krav til nye utlån med pant i bolig ikke vil påvirke kredittgivningen noe særlig i forhold til dagens praksis.

– Jeg synes regjeringen har truffet ganske bra i forhold til dilemmaet de står overfor, sier Sunde til E24.

– Det er ingen stor innskjerping, men det innebærer at de bankene som tidligere ga blaffen ikke lenger kan gjøre det. Det er en elegant måte å gjøre det på, sier han.

– Tilstrekkelig effekt

Sunde mener det ikke nødvendigvis kun er små banker som «har gitt blaffen» i retningslinjene og at forskriftsfestingen uansett får en tilstrekkelig effekt på totalmarkedet.

Når kravene som tidligere var retningslinjer blir nedfelt i en forskrift, gjør det at den enkelte bank risikerer straff dersom den ikke følger reglene. Det risikerte de ikke da reglene om maksimal belåning kun var retningslinjer.

Les også

Dette betyr regjeringens nye lånekrav for deg

– Viktig for å beholde svak krone

Norsk Industri har engasjert seg i saken fordi de mener et brennhett boligmarked har stått i veien for at Norges Bank har kuttet renten.

– Det er et greit signal til Norges Bank som gjør det enklere å senke renten. Det er et lite, men nødvendig steg i riktig retning som åpner for at Norges Bank i større grad kan tilspisse rentenivået til utlandet. For industriens del er det viktig slik at vi kan beholde en rimelig svak krone fremover.

Er kronekursen svak blir det lettere for norske industribedrifter å konkurrere med sine utenlandske konkurrenter.

– Gikk ikke langt nok

Sjeføkonom Kari Due-Andresen i Handelsbanken Capital Markets.

Handelsbanken

Ikke alle har like stor tro på at mandagens tiltakspakke fra regjeringen vil være en faktor som påvirker Olsen i retning rentekutt fremover.

– Norges Bank ville nok hatt tiltak som var enda mer i tråd med de Finanstilsynet foreslo, mener sjeføkonom i Handelsbanken, Kari Due-Andresen.

Hun tror ikke regjeringen gikk langt nok etter Norges Banks smak, og at boligpakken derfor ikke får så stor innvirkning på renten som den ellers ville fått.

– Tiltakene var et skritt på veien, men forholdsvis moderat. Derfor vil Norges Bank fortsatt legge vekt på hensynet til finansiell stabilitet fremover. Dersom kredittveksten stiger mer enn ventet, vil det bety at rentebanen trekkes opp, sier Due-Andresen.

Les også

–Jeg vil fraråde tiltak som gjør livet surere for de uten pappa-arv

Les også

Selvaag-sjef om Sivs boligpakke: – Rart å kalle inn til pressekonferanse for ingenting

Les også

Siv Jensen: – Vi kan stramme inn ytterligere

Her kan du lese mer om

 1. Solberg-regjeringen
 2. Siv Jensen
 3. Boligmarkedet
 4. Norges Bank
 5. Øystein Olsen

Flere artikler

 1. Oljeinvesteringstall kan skrinlegge rentekutt til jul

 2. – Draghi kan ha gitt Olsen en pustepause

 3. Derfor håper eksportindustrien på Siv Jensens boligpakke

 4. Annonsørinnhold

 5. – Dette vil slå ut i boligprisene

 6. Sjeføkonom: – Spent på om Norges Bank vil si at rentebunnen er nådd