Strømprisene

Statkraft-sjefen frykter at tyskerne ikke vil selge oss strøm til vinteren

Statkraft-sjefen lover at de nå sparer på vannet inn mot det som kan bli en dramatisk vinter. Han går imidlertid sterkt imot krav om regler for minstefylling i vannmagasinene.

– Jeg tror ikke alle har tatt innover seg helt at det er en reell risiko for fysisk rasjonering av gass i Tyskland. Og da kan prisene bli alt mulig, sier Statkraft-sjefen.
 • Roar Valderhaug - Aftenposten
Publisert: Publisert:

Presset øker nå på Statkraft og de andre, store kraftprodusentene i Norge.

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) skriver i et leserinnlegg i Aftenposten fredag at han vil «minne produsentene på deres ansvar for å forvalte ressursene våre på en god og forsvarlig måte, til det beste for samfunnet.»

Og direktøren for NVE (Norges vassdrag- og energidirektorat), Kjetil Lund, har bedt kraftprodusentene om å ta «innover seg et endret risikobilde». Ifølge Lund betyr det i praksis «å holde tilbake vann».

Statkraft er landets suverent største kraftprodusent. Det helstatlige selskapet sto for ca. 50 terawattimer (TWh) strøm av en total norsk fornybar produksjon på 157 TWh i 2021.

– Holder du nå på vannet?

– Vi er enig med NVE om at risikobildet har endret seg. Det er økt risiko for at det kan bli problemer med å få importert nok strøm til Norge, hvis det skulle bli tørt resten av året, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.

– Vi tar nå hensyn til det når vi kjører våre kraftverk.

Les også

Slik kan vinteren bli hvis det blir strømrasjonering

Frykter importstopp

– Men Statnett sier i en fersk rapport at aktørene ikke har endret adferd?

– Vi må snakke for oss selv. Og vi tar i hvert fall hensyn til dette. Det er en endring som har skjedd gradvis. Det er ganske nytt at Russland strupte ytterligere inn på gassleveransene til Europa slik at faren for rasjonering i Tyskland nå har økt.

Rasjonering av gass i Tyskland vil ifølge Rynning-Tønnesen gi oss problemer.

– Slik situasjonen er nå, er det en risiko for at vi ikke får import fra Tyskland til vinteren. Det vil i en viss grad også påvirke importen fra Danmark og kanskje også Sverige.

Russerne har nylig strupt tilførselen av gass til Tyskland. I 2010 skrev daværende president Dmitrij Medvedev «Lykke til!» på et gassrør på Nord Stream I-ledningen.

– Alle holder igjen på energien

– Hvordan kan et land som flyter over av kraft nå risikere rasjonering til vinteren?

– Norge har i snitt en produksjon som er 10 prosent større enn forbruket. Det overskuddet må ut. Men det er store svingninger rundt et gjennomsnittsår. Så det er fortsatt behov for import hvis det er veldig tørt i Norge, svarer Statkraft-sjefen.

– Når risikoen nå øker i Europa, så må vi ta hensyn til det.

– Men det er sommer, sol og tid for softis. Hvordan er det da mulig at strømprisene er rekordhøye nå?

– Prisene i hele Europa har økt voldsomt fordi det er mangel på energi i Europa. Det er krig og Russland har nå strupet igjen sine leveranser. Årsaken til at det skjer på sommeren, er at både vi og alle andre land i Europa nå må fylle opp våre lagre.

Rynning-Tønnesen sier at det gjelder for både vannmagasiner i Norge og gasstanker på kontinentet.

– Alle holder nå igjen på energien sin for å ha nok til vinteren.

Avviser regler for minstefylling

EU har satt som et krav at gasslagrene deres må fylles opp til minst 80 prosent av full kapasitet før vinteren setter inn.

Her i Norge krever mange politikere og samfunnsdebattanter at det innføres minstekrav på magasinfyllingen.

Olje- og energiministeren får i disse dager utredet dette.

Statkraft-sjefen mener det er feil virkemiddel.

– Gasslagre fylles opp til et gitt nivå, omtrent som bensintanken på en bil. Et vannmagasin er også en lagringstank. Men der renner det inn hele tiden, sier han og legger til:

– Hvis vi må fylle opp våre magasiner med mer enn vi selv mener vi bør, så vil de renne over om det blir en våt høst. Da vil vi miste mye vann.

– Men må det ikke bli syndfloden for at de tørre magasinene skal fylles opp til randen igjen nå da?

- Jeg har opplevd at Norges største magasin Blåsjø har vært bunnskrapt og så blitt fylt opp på veldig kort tid. Dette er dynamisk. Vi tar for hvert enkelt magasin hensyn til mulig mengde regn og smeltevann gjennom hvert eneste døgn i året.

Det er ca. 900 magasiner i Norge. Litt over halvparten av dem står for over 96 prosent av kapasiteten.

Statkraft-sjefen argumenterer imot politikere som tar til orde for minstefylling i norske vannmagasiner.

Vil ha tett NVE-kontakt

Statkraft ønsker istedenfor at NVE følger tettere opp de største produsentene.

– Det er bedre å passe på at selskapene selv har gode styringssystemer for måten vannet i hvert enkelt magasin blir disponert, enn å lage sjablongregler. Dette er helt ulikt for hvert enkelt magasin.

– Dere og de andre produsentene styrer over vannet, men Aasland sitter med det politiske ansvaret?

– Selv om man har ansvaret for noe, så er det et bedre styringsprinsipp å sørge for at aktørene er ansvarlige.

Det er i offentligheten mye kritikk av at Norge fortsatt eksporterer kraft i år. Men det var i fjor at nettoeksporten ut fra Sør-Norge virkelig var stor, ifølge tall fra NVE. Statkrafts konsernsjef vil imidlertid ikke innrømme at de bommet da de i fjor høst produserte altfor mye.

– Det ble aldri noen kraftkrise med fysisk mangel på strøm i vår. Så vi mener vår håndtering var god i foregående vinter. Det var et annet risikobilde da. Da var det ingen risiko for at vi ikke kunne importere kraft.

Spørsmålet som henger i luften, er hvor høye strømprisene kan bli i Norge i vinter. Statkraft har laget flere prisscenarioer, men ønsker ikke å dele disse med offentligheten.

– Jeg tror ikke alle har tatt innover seg helt at det er en reell risiko for fysisk rasjonering av gass i Tyskland. Og da kan prisene bli alt mulig, sier Rynning-Tønnesen.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Strømprisene
 2. Statkraft
 3. Strøm
 4. Gass
 5. Tyskland

Flere artikler

 1. Betalt innhold

  Regjeringen legger kriseplaner for rasjonering av strøm til vinteren

 2. Nå holder vannkraften igjen, sier NVE: – Må regne med svært høye strømpriser

 3. Statkraft-sjefen om Nord Stream-åpning: – Faren er ikke over

 4. Betalt innhold

  Britene fikk norsk strøm til halv pris gjennom kabelen til England

 5. Mer vann i magasinene i forrige uke