Norske bedrifter legger coronakrisen bak seg

Gjenåpningen av samfunnet gir økt aktivitet i næringslivet, og bedriftene venter også økt etterspørsel fremover, ifølge Norges Bank-rapport. Samtidig har bedrifter problemer med å få tak i arbeidskraft.

TEMPERATURMÅLER: Norges Banks regionale nettverksrapporter er viktige
Publisert:

Bedriftene melder at aktiviteten har «økt mye» de siste månedene, etter gjenåpningen av samfunnet, viser Norges Bank-rapporten Regionalt nettverk.

Undersøkelsen viser at produksjonen, som falt kraftig under pandemien, er tilbake på gamle nivåer pluss litt til hos mange bedrifter.

«Aktivitetsnivået i de fleste næringer ser nå ut til å være høyere enn før pandemien», skriver Norges Bank.

Les også

Comeback for norsk økonomi i andre kvartal

Bedriftene venter også at «etterspørselen vil øke videre», men samtidig er det nå «flere flaskehalser», skriver Norges Bank i rapporten.

Der vises det til knapphet på råvarer og utfordringer med logistikk, et problem som har oppstått i mange land i kjølvannet av pandemien.

Sliter med å få tak i arbeidskraft

Også tilgang på arbeidskraft blir trukket frem. Ifølge rapporten har sysselsettingen økt og er ventet å stige også fremover.

«Samtidig er det flere bedrifter enn på lenge som har problemer med å få tak i kvalifisert arbeidskraft. Tilgangen på råvarer trekkes også frem som en sentral kapasitetsbegrensning», skriver Norges Bank.

Les også

Elopak venter marginskvis i andre halvår på grunn av dyrere råvarer

«Selv om grensene nå i større grad har åpnet igjen, opplever bedriftene fortsatt at det er vanskeligere enn tidligere å få tak i arbeidere fra andre land», skriver sentralbanken.

Bedriftene venter nå at lønnsveksten i år vil lande på 2,9 prosent, opp fra anslaget på 2,7 prosent i mai – delvis på grunn av «manglende tilgang på arbeidskraft».

Også bedre lønnsomhet er en av årsakene til økte anslag for lønnsveksten.

Tjenester har vokst mest

Siden mai har alle næringer hatt økende vekst, med den sterkeste oppgangen i bedrifter som leverer tjenester.

Det har også vært «god vekst» i industri og varehandel, mens oljeleverandører og bygg og anlegg har meldt om den svakeste veksten.

Bedriftene venter også at veksten vil god i høst og i vinter. I varehandelen ventes likevel en liten nedgang fra «dagens uvanlig høye salgsnivå», ifølge undersøkelsen.

De andre næringene venter oppgang, og de høyeste vekstforventningene har tjenestenæringen.

Les også

SSB venter syv rentehopp: – Økonomien er på vei opp, men krisen er ikke over

Fire ganger i året intervjuer sentralbanken ledere fra over 300 bedrifter og organisasjoner om den økonomiske utviklingen og utsiktene fremover. Nettverksrapporten er en viktig temperaturmåler for norsk økonomi i forkant av Norges Banks rentemøter.

Norges Banks neste rentebeslutning kommer torsdag i neste uke, sammen med ferske prognoser om den økonomiske utviklingen og renteutviklingen.

Sentralbanksjef Øystein Olsen har varslet at styringsrenten mest sannsynlig blir satt opp i september, etter at den ble kuttet til rekordlave null prosent under pandemien.

Ser risiko for raskere renteøkninger

Sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank skriver i en kommentar at undersøkelsen peker mot en lavere vekst fremover.

«Tallene er i utgangspunktet godt på linje med Norges Banks anslag fra pengepolitisk rapport i juni, og bekrefter våre forventninger om en renteøkning neste torsdag», skriver han.

Jullum peker samtidig på at rapporten viser den høyeste kapasitetsutnyttelsen siden mai 2008, og at andelen bedrifter som melder om mangel på arbeidskraft ikke har vært høyere siden 2012.

Han mener denne utviklingen innebærer «en økende risiko for at Norges Bank er i ferd med å havne bak kurven», og at dette «kan trigge en enda raskere normalisering av rentene enn signalisert i juni».

Publisert:
Gå til e24.no