Her innføres regionale tiltak

Regjeringens regionale tiltak utvides til 13 kommuner i Vestland. Flere kommuner har innført lokale forskrifter.

Mange bruker munnbind på julemarkedet på Torgallmenningen i Bergen.
Publisert:

Etter at regjeringen la frem den nye beredskapsplanen tirsdag, ble det kjent at statsforvalteren i de ulike regionene skulle få en større rolle rundt smitteverntiltak. Denne går ut på å be om statlige tiltak i regionene.

Natt til fredag 3. desember ble det innført regionale tiltak i Oslo og de fleste kommunene i Viken.

Kommunene som er omfattet av tiltakene er dermed Asker, Aurskog-Høland, Bærum, Eidsvoll, Enebakk, Frogn, Gjerdrum, Halden, Hole, Hurdal, Indre Østfold, Jevnaker, Kongsvinger, Lillestrøm, Lunner, Lørenskog, Marker, Moss, Nannestad, Nes, Nesodden, Nittedal, Nordre Follo, Oslo, Rakkestad, Rælinger, Råde, Sarpsborg, Skiptvet, Ullensaker, Vestby, Våler, Øvre Eiker og Ås.

Fredag ettermiddag ble det klart at de regionale tiltakene utvides til 13 kommuner i Vestland. Det er følgende kommuner:

Alver, Askøy, Austevoll, Austrheim, Bergen, Bjørnafjorden, Kvam, Osterøy, Modalen, Samnanger, Vaksdal, Voss og Øygarden.

De regionale tiltakene vil tre i kraft i dag, fredag 3. desember, klokken 21.00.

PRESSET: Ahus er svært presset og det ligger fredag 42 coronasmittede innlagt hos dem. 13 av disse får intensivbehandling.

Dermed er disse regionale tiltakene innført i Oslo, mange kommuner i Viken og 13 kommuner i Vestland:

  • Påbud om bruk av munnbind der det ikke er mulig å holde avstand minst en meter avstand i butikker, kjøpesenter, kollektivtransport og taxi. Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre grunner ikke kan bruke munnbind.
  • Påbud om at arbeidsplasser der hjemmekontor er mulig uten at det går utover viktige og nødvendige tjenester, skal sørge for at tilsette jobber hjemmefra hele eller deler av uken.
  • Antallsbegrensninger for private arrangement innadørs. Inntil 100 personer på offentlig sted eller i leide eller lånte lokaler.
  • Plikt for serveringssteder og arrangører til å ha system for å registrere gjester og for å varsle gjester om smitteeksponering
  • Krav om bordservering av alkohol for serveringssteder og arrangement med skjenkeløyve.
  • Krav om sitteplasser for serveringssteder med skjenkeløyve. Det kan maksimalt være 600 i publikum på innendørs arrangement uten faste tilviste plasser. De skal deles i kohorter som ikke er større enn 200.
http://api.int.vgnett.no/enrichments/top_object/17220

Diskuterer utvidelse

I Innlandet er det fem kommuner som allerede er omfattet av de nasjonale tiltakene for Oslo og Viken som trådte i kraft natt til i dag: Grue, Kongsvinger, Eidskog, Nord- og Sør-Odal.

– Vi hadde et møte med utvalgte kommuner i går, men vi skal ha et nytt møte med alle kommuner i Innlandet. Da skal vi diskutere om det er behov for egne kommunale regler, eller om vi skal slutte oss til den nasjonale forskriften, sier statsforvalteren i Innlandet, Knut Storberget.

Han opplyser at kommuner som Gjøvik, Hamar og Lillehammer så langt ikke har uttrykt et ønske om å få regionale tiltak, men at de har det til løpende vurdering. Det samme gjelder Gran, som ligger nærmest Oslo.

Troms og Finnmark har tatt i bruk tiltakspakken som ble innført for Oslo og Viken. Statsforvalteren i Troms og Finnmark, Elisabeth Vik Aspaker, sier at de imidlertid har hatt regionale tiltak i en uke.

– Hensynet til helseomsorgen og sykehuset har vært det viktigste for oss, sier hun.

Aspaker sier at det ligger en pakke i bunnen, og så må kommunene ut fra egen smittesituasjon vurdere hva de skal gjøre.

– Kommunene har sluttet rekker og gitt en noenlunde lik anbefaling, men Tromsø har hatt strengere tiltak fordi de har hatt smitteutbrudd.

VANSKELIG HØST: Universitetssykehuset i Nord-Norge har også vært presset i høst, men har siden slutten av november hatt en nedgang i antall innlagte. Det ligger nå 21 coronasmittede innlagt i helseforetak i Troms og Finnmark.

Løst lokalt

I Møre og Romsdal er det foreløpig løst ved at enkelte kommuner har innført lokale tiltak.

– Hos oss er det noen kommuner som har lokale forskrifter. Det som har meldt at de har en lokal forskrift er Kristiansund, Giske, Ålesund og Sula, sier fylkeslege Karin Müller Mikaelsen til VG.

– De er godt samordnet. Vi ser ikke behov for at statsforvalteren gjør noe mer, legger hun til.

På akuttmottaket på Haukeland universitetssykehus i Bergen har de meldt om en svært presset situasjon med mangel på folk og stor pågang av pasienter. Det ligger fredag 22 coronasmittede innlagt på sykehuset.

Avventer

Tidligere helseminister Bent Høie, nå statsforvalter i Rogaland, sier i en SMS til VG at kommunene i Rogaland til nå har vedtatt tiltak selv.

– Vi bidrar med støtte til dette arbeidet.

Høie opplyste videre at det var ventet lokalt vedtatte tiltak på Haugalandet i dag. I en felles pressemelding fra kommunene Karmøy, Haugesund, Tysvær, Vindafjord, Sveio, Etne, Bokn og Utsira ble det deretter meddelt at det blir påbud om bruk av munnbind på kollektivtransport, drosjer, butikker og kjøpesentre der man ikke kan holde nok avstand til andre.

Munnbindpåbudet gjelder ikke for barn under 12 år og personer som av medisinske årsaker ikke kan bruke munnbind.

Kommunene anbefaler også at husstandsmedlemmer holder seg i karantene i syv dager etter påvist smitte i hjemmet. Kommunedirektør Ole Bernt Thorbjørnsen i Haugesund understreker i pressemeldingen at vaksinering fremdeles er det viktigste smitteverntiltaket.

Smitteverntiltakene gjelder fra midnatt 4. desember til og med 7. januar 2022.

Ingen tiltak

Heller ikke i Nordland, Vestfold eller Trøndelag er det ventet en anbefaling om regionale tiltak.

– Vi er ikke kjent med at noen kommuner i Trøndelag kommer til å innføre lokale eller regionale tiltak nå, men dette kan naturligvis endre seg, sier smittevernansvarlig Marit D. Kverkild hos Statsforvalteren i Trøndelag.

– Vi skal ha et møte med alle kommunene i dag, men vi har ikke opplevd noe unisont ønske om å innføre dette, sier statsforvalteren i Nordland, Tom Cato Foss.

Per Arne Olsen, statsforvalter i Vestfold, bekrefter at det ikke er bedt om regionale tiltak for deres region, men at de skal ha et nytt møte neste onsdag.

Fungerende statsforvalter i Agder, Knut Berg, opplyser at de etter et møte med kommunene har kommet frem til at det ikke er behov for regionale tiltak hos dem.

http://api.int.vgnett.no/enrichments/top_object/17407
Les også

FHI: Vet ikke om de nye tiltakene vil få ned smitten

Les også

Regjeringen innfører tiltak på tre nivåer

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om