Flytter på drøyt 400 millioner kroner i revidert budsjett

Det blir gjort omprioriteringer i revidert nasjonalbudsjett på drøyt 400 millioner kroner, ifølge enigheten mellom regjeringen og støttepartiene.

STØTTEPARTIER: KrFs Knut Arild Hareide og Venstres Trine Skei Grande flytter på drøyt 400 millioner kroner i revidert budsjett.
  • NTB
Publisert:

Enigheten etter forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett ble kunngjort under en pressekonferanse i vandrehallen i Stortinget onsdag formiddag. Regjeringen la fram sitt forslag 11. mai. En snau måned senere er partene i havn.

– Vi har en ramme på rundt 400 millioner kroner, hvilket er på nivå med tidligere år, sa finanspolitisk talsmann Hans Olav Syversen i Kristelig Folkeparti.

Budsjettenigheten bærer preg av fortsatte tiltak for å bekjempe økende ledighet, fattigdomsbekjempelse og klima. Oljepengebruken går noe ned sammenlignet med statsbudsjettet for i år. Budsjettrammen i regjeringens forslag er ikke utvidet.

Utdanning, fattigdom og arbeid

Enigheten innebærer blant annet at:

* Lærlingtilskuddet økes med 1.000 kroner.

* Inntektsgrensen for gratis kjernetid i barnehagen økes fra 428.000 til 450.000, hvilket regjeringen mener vil gi 2.000 flere barn rett til gratis kjernetid.

* Tiltak mot forsøpling i havet styrkes med 20 millioner kroner.

* Tilskuddsordning mot barnefattigdom, herunder øremerket tilskudd til sommerleirer for familier med rusproblemer, styrkes med 25 millioner kroner.

* Økt minstepensjon for gifte og samboende par med 1.000 kroner.

* 250 flere studieplasser for IKT.

Skattepakke til pensjonister

Støttepartiene understreker dessuten sin støtte til flere av forslagene regjeringen kom med i revidert, blant annet en betydelig skattelette for pensjonister. Regjeringen setter av 840 millioner kroner til nye skattelettelser for denne gruppen.

– Dette er det åttende budsjettet på rad H, KrF, Venstre og Frp blir enige om, sier Høyres finanspolitiske talsperson, Svein Flåtten, som mener de tydelig positive utviklingstrekkene i økonomien bærer bud om at regjeringens politikk fungerer.

– Ledigheten går ned, veksten går opp og det skapes flere jobber. Samtidig ser vi at fraværet i videregående skole faller kraftig og helsekøene blir kortere, sier han.

Finanskomiteen skal etter planen avgi innstilling om revidert nasjonalbudsjett 14. juni.

Les også

Staten med 26 milliarder i underskudd i første kvartal

Les også

Oljepengebruken rett til værs under Jensen og Solberg

Les også

Regjeringen tror ledigheten er over toppen

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Solberg-regjeringen
  2. Stortinget
  3. Trine Skei Grande

Flere artikler

  1. Beredskap inn i borgerlige budsjettrunder

  2. NTB: Regjeringen kutter i bruk av oljepenger

  3. Dette er de enige om i budsjettet

  4. Mange lekkasjer fra revidert statsbudsjett

  5. Stortinget jekker opp krisehjelp med flere milliarder