Enighet i kommuneoppgjøret – Unio går til streik

Etter flere timer med mekling på overtid er de fleste partene kommet til enighet i mellomoppgjøret for kommunalt ansatte. Unio har imidlertid sagt nei til forslaget – og over 7000 ansatte ved skoler, barnehager og helseinstitusjoner tas ut i streik. Det kan ramme skoleelever hardt.

GÅR TIL STREIK: Steffen Handal er forhandlingsleder for utdanningsforbundet.
Publisert:

Det melder arbeidsgiverorganisasjonen KS i en pressemelding klokken 05.45 torsdag morgen. Da har partene sittet i mekling hos Riksmeklerens kontor nesten seks timer på overtid, etter at fristen gikk ut ved midnatt.

Streiken kan blant annet få konsekvenser for eksamen og standpunktkarakterer for skoleelever, bekrefter Unio til VG. Mange skoleelever vil rammes, og Bergen kommune melder om at rundt 9000 skoleelever berøres av steiken.

– Nå har vi akkurat gjennomført meklingen, og tatt ut 7000 personer i streik. Det vil få konsekvenser, men det er litt tidlig i dag å si akkurat hvilke konsekvenser det får for skolen og standpunktkarantene, sier forhandlingsleder for Unio kommune, Steffen Handal, til VG.

– Ekstra tøft

Når Unio streiker vil det ha den effekten at en tredjepart rammes, forklarer Handal:

– Og det er ekstra tøft å oppleve det i et år hvor pandemien allerede har svekket tilbudet til blant annet barn og unge.

Han fortsetter:

– Samtidig er tilbudet barn og unge får i dag preget av at mange lærere er ukvalifiserte, vi mangler lærere - og har en arbeidsgiver som ikke tar det på alvor. Hvis arbeidsgiverne kunne komme oss i møte, ville dette vært avverget.

Det er dette som er kjernen i årsaken til streiken:

Avstanden mellom partene ble for stor, sier Handal.

– Lønnstilbudet som lå i skissen fra mekler var altfor dårlig, og avstanden mellom oss og KS var for stor. Det mangler både helsepersonell og lærere i kommunesektoren. Vi må erkjenne at KS som arbeidsgiver ikke klarer å løse dette store samfunnsproblemet.

Unio: - Skuffet

7388 medlemmer av Unio, Norges største hovedorganisasjon for arbeidstakere med høyere utdanning, tas nå ut i streik.

Dette inkluderer både lærere og sykepleiere landet over – se hele listen her.

Streiken berører i første omgang barnehager, skoler, helseinstitusjoner og bibliotek i til sammen 13 kommuner og ni fylkeskommuner.

Til E24 opplyser Handal at streiken vil ramme skoler og helseinstitusjoner landet over, og at Unio derfor har valgt å unnta medlemmer som jobber direkte med coronaviruset – blant annet de som jobber med testing, smittesporing og vaksinasjonsprogrammet.

Han varsler at de senere vil vurdere en mulig opptrapping av streiken.

– Både tidspunkt og omfang. Så det får vi komme tilbake til etter hvert. Nå er vi først og fremst skuffet over at arbeidsgiver ikke kunne komme oss i møte, sier Handal.

– Klarte å finne en løsning

LO kommune, YS kommune og Akademikerne kom på sin side til enighet i meklingen torsdag morgen. De er blitt enige om en ramme på 2,8 prosent, som gir ansatte et lønnstillegg på mellom 10.000 og 22.000 kroner, skriver NTB.

– KS er glad for en løsning som sikrer kjøpekraften for kommunalt ansatte. Unio takket nei til dette, og velger å gå til streik i en krevende situasjon for landet. Deres krav var umulige å innfri, sier forhandlingsleder i KS, Tor Arne Gangsø, i pressemeldingen torsdag morgen.

YS kommune, som representerer flere ulike yrkesgrupper, sier i en pressemelding at de er glade for å unngå streik.

– Kommunalt ansatte har stått og står fortsatt i front i pandemien. Våre medlemmer utgjør ryggraden i kommunale tjenester. Uten dem stopper sektoren. Det ville vært helt urimelig at disse skulle gått ut av årets oppgjør med tapt kjøpekraft, sier leder i YS Kommune, Lizzie Ruud Thorkildsen.

FORNØYD: Lizzie Ruud Thorkildsen, leder i YS Kommune.

Akademikerne, som kun forhandler for lektorene i KS-området, opplyser at disse fikk en lønnsvekst på rundt 3 prosent. De beskriver forhandlingene som tøffe.

– Det var avgjørende for oss å oppnå reallønnsvekst. Vi har langt større ambisjoner for medlemmene, men har etter en samlet vurdering valgt å anbefale resultatet. Dette er et spesielt år, som har gjort det vanskelig å få gjennomslag for det løftet som lærergruppen fortjener, sier Tonje Leborg, leder for Akademikerne kommune, i en pressemelding.

ØNSKER ENIGHET: Riksmekler Mats Ruland håper partene i stat- og kommuneoppgjøret vil komme til enighet.

Fortsatt mekling for Oslo og statlig ansatte

Meklingen i mellomoppgjøret hadde egentlig frist ved midnatt natt til torsdag, og etter over fem timer var én av meklingene altså over.

To andre meklinger pågår fortsatt på to ulike hoteller i Oslo: Klokken 06.30 torsdag morgen sitter sitter partene i lønnsoppgjøret i staten og Oslo kommune fortsatt i mekling hos Riksmekleren, melder NTB.

  • I Oslo kommune har Unio varslet at 647 medlemmer kan bli tatt ut i streik, mens Fagforbundet vil ta ut 1200 medlemmer. Begge har varslet at de vil ta ut ansatte i skoler og barnehager.
  • For statens del kan brudd i forhandlingene føre til at 3500 ansatte i blant annet departementet, politiet og universiteter blir tatt ut i streik.

– De er ikke kommet til enighet hittil. Jeg håper at man
gjennom kvelden og natten kan komme nærmere hverandre og komme til enighet, sa riksmekler Mats Wilhelm Ruland da han møtte VG i 23-tiden.

Overfor VG beskrev Ruland stemningen i meklingen som «god og profesjonell».

– Men det er klart, det er vanskelige tema vi skal finne en løsning på, så det preger også meklingen.

Publisert:
Gå til e24.no