Smitteverntiltak rammet norsk økonomi i første kvartal: Fastlandsøkonomien krympet 1,0 prosent

Nedgang i den økonomiske aktiviteten i hver av årets tre første måneder ga en nedgang i fastlandsøkonomien på 1,0 prosent for kvartalet. Økt smitte og strengere smitteverntiltak preget utviklingen, særlig på Østlandet, melder SSB.

FALT: Fastlandsøkonomien falt med én prosent i årets første kvartal. Tjenestenæringene ble påvirket av økende smitte og strengere tiltak, mener SSB. Her representert ved Grefsenkollen restaurant i Oslo.
  • Joachim Birger Nilsen
Publisert:

Den norske fastlandsøkonomien falt med én prosent i årets første kvartal.

I mars var fastlands-BNP ned 0,5 prosent, mens den var to prosent lavere i mars 2021 enn desember i fjor. Utviklingen kommer etter en opphenting de to foregående kvartalene.

SSB påpeker at fallet i årets første kvartal representerer en «bred nedgang som særlig påvirkes at tjenestenæringene, som er avhengig av personlig kontakt, påvirkes av økende smitte og strengere tiltak».

Selv om aktiviteten falt, var nedgangen i mange næringer langt mindre nå enn våren 2020, sier Pål Sletten, seksjonssjef for Nasjonalregnskapet.

Sterkest nedgang i tjenestenæringer

Under fjorårets første smittebølge falt fastlandsøkonomien med hele 10,4 prosent.

Selv med restriksjoner og nedstenginger var nedgangen langt mindre denne gangen, noe som til dels skyldes at aktiviteten i mange av tjenestenæringene allerede var betydelig redusert, og dels at smitteverntiltakene nå var mer målrettet, ifølge SSB.

– I noen grad reflekterer utviklingen også at økonomien har tilpasset seg smitteverntiltakene, sier Sletten.

I tillegg bidro overnattings- og serveringsvirksomhet, kultur, underholdning og annen tjenesteyting til nær halvparten av samlet nedgang i fastlandsøkonomien i første kvartal. Dette inkluderer transport utenom utenriks sjøfart.

Samtidig falt konsumet i husholdningene 3,9 prosent i kvartalet, og var dermed 10 prosent lavere i mars 2021 enn i februar 2020.

Det er også første gang husholdningenes konsum faller siden første kvartal i fjor. SSB viser til nedstenging av butikker i en rekke kommuner på Østlandet som en forklarende faktor. Særlig var det konsum av forbruksvarer som falt kraftig, med hele 11,6 prosent. Til sammenligning har netthandelen økt med over 50 prosent siden første kvartal i fjor.

Mindre fall i samlet BNP

Fallet i fastlands-BNP ble for øvrig dempet av at samlet norsk BNP, inkludert oljeutvinning, økte med 50 milliarder kroner fra fjerde til første kvartal grunnet oppgang i oljeprisen.

– Dette illustrerer hvor stor betydning oljeprisen og oljeproduksjonen har for nasjonalinntekten, uttaler Sletten.

Samlet BNP for Norge, inkludert olje- og gassutvinning, rørtransport og utenriks sjøfart, falt 0,4 prosent i mars og 0,6 prosent i første kvartal.

Sysselsettingen falt med 0,3 prosent i første kvartal, justert for sesongvariasjon. Det tilsvarer et fall på i overkant av 8500 personer i perioden etter en økning på 0,9 prosent i fjorårets fjerde kvartal.

De største bidragene til fallet kommer fra overnattings- og serveringsvirksomhet. Også kultur, underholdning og annen tjenesteyting trekker sysselsettingen ned, skriver SSB.

Samtidig økte antall sysselsatte personer i helse- og omsorgstjenestene vokser med 1,0 prosent, og er næringen som samlet sett trekker sysselsettingen mest opp.

Les også

Krevende å kutte bruken av oljepenger: – Det er der slaget vil stå

På forhånd ventet økonomene et fall på 0,7 prosent i årets første kvartal, ifølge Infront TDN.

I sin pengepolitiske rapport fra mars skrev Norges Bank at det etter årsskiftet synes at økt smitte og strengere smittevern har bremset aktiviteten noe, mens arbeidsledigheten har økt litt i perioden.

Norges Bank forventet en nedgang på 0,4 prosent i fastlands-BNP i første kvartal.

DNB Markets skriver i en oppdatering at aktiviteten i perioden har vært svakere enn hva Norges Bank ventet. Meglerhuset mener det har vært flere negative enn positive overraskelser siden forrige pengepolitiske rapport i januar, og kombinert med forsinkelser i gjenåpningen på grunn av forstyrrelser i vaksineprogrammet gjør dette en renteheving i desember mer aktuelt, fremgår det.

Her finner du BNP-tallene hos SSB

Les også

Det viktigste fra revidert budsjett

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. BNP

Flere artikler

  1. Norsk økonomi krympet med 0,5 prosent i februar

  2. Økonomien hentet seg kraftig inn i 2021, men dabbet av mot slutten

  3. Norsk økonomi falt i første kvartal

  4. Comeback for norsk økonomi i andre kvartal

  5. Sterk gjeninnhenting styrker troen på renteheving før jul