Norges Bank holder som ventet styringsrenten uendret

Sentralbanken rører ikke nullrenten på dagens rentemøte, og anslår fremdeles at neste renteheving kommer i andre halvår.

Dagens rentemøte er et mellommøte, og sentralbanksjef Øystein Olsen holder derfor ingen pressekonferanse.
Norges Banks rentemøter
  • Ine Brunborg
Publisert:

Dette er et såkalt mellommøte i Norges Bank. Det betyr at sentralbanken ikke kommer med nye økonomiske prognoser eller en ny rentebane. Det blir heller ikke holdt en pressekonferanse.

På forhånd var det ikke ventet at det skulle komme noe nytt fra sentralbanken på dette møtet.

Ved forrige korsvei, i mars, anslo Norges Bank at den første rentehevingen etter viruskrisen kommer i andre halvår i år.

Dette gjentas i dagens uttalelse.

– Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli satt opp i løpet av andre halvår i år, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Sentralbanken skriver at den økonomiske utviklingen «har langt på vei vært i tråd med anslagene fra marsrapporten».

«Første trinn i regjeringens plan for gjenåpning av samfunnet er iverksatt, og det er utsikter til at store deler av den voksne befolkningen i Norge vil være vaksinert innen utgangen av sommeren. Det tilsier at den økonomiske aktiviteten vil ta seg opp gjennom året,» skriver sentralbanken.

Les også

Erna Solberg: Tror på mer åpning mot slutten av mai

Tror prisveksten vil avta

Da Norges Bank besluttet å holde renten i ro, la den vekt på at lave renter bidrar til å få produksjonen og sysselsettingen tilbake på normale nivåer raskere, ifølge dagens melding.

«Det reduserer faren for at arbeidsledigheten fester seg på et høyt nivå,» skriver sentralbanken.

Samtidig er kjerneinflasjonen, eller den underliggende prisveksten, fremdeles over Norges Banks mål på to prosent.

«Men styrkingen av kronen og utsikter til moderat lønnsvekst tilsier at inflasjonen vil avta fremover,» står det i meldingen.

Norges Bank har også lagt vekt på boligprisene, som har steget markant siden i fjor vår.

«En lang periode med lave renter øker faren for at finansielle ubalanser bygger seg opp,» skriver Norges Bank.

Konklusjonen er at det fortsatt er behov for en ekspansiv pengepolitikk, og Norges Bank skriver at gjeninnhentingen i økonomien fortsatt er usikker.

Les også

Boligprisfallet i Oslo fortsetter: – En liten korreksjon

– Ikke behov for nye signaler

– Siden sentralbanken i mars varslet at renten vil komme til å bli satt opp i andre halvår (september eller desember), og det ikke har kommet noen viktige nyheter som påvirker rentebanen, er det ikke behov for å komme med nye signaler nå, skrev DNB Markets i sin morgenrapport før rentebeslutningen.

– Gårsdagens hint fra regjeringen om flere lettelser på restriksjoner fremover vil også være i tråd med sentralbankens forutsetninger, står det.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Norges Banks rentemøter
  2. Norges Bank

Flere artikler

  1. Norges Bank varsler sannsynlig renteheving i september

  2. Norges Bank beholder nullrente, varsler heving i september

  3. Flere vaksiner kan droppes: Nordea venter fortsatt renteheving i september

  4. Norges Bank innfrir forventningene: Styringsrenten holdes uendret på null prosent

  5. Betalt innhold

    Dette betyr rentemøtet for boliglån, kronekurs og aksjer