Finanstilsynet vil ha innstramming i ny utlånsforskrift

Boliglåns- og forbrukslånsforskriftene forsvinner dersom Finanstilsynet får som det vil. I stedet foreslår tilsynet å innføre en ny og strengere forskrift for å «motvirke oppbygningen av gjeld i sårbare husholdninger».

Publisert:

Finanstilsynet foreslår overfor Finansdepartementet at det innføres en ny forskrift som skal erstatte boliglåns- og forbrukslånsforskriftene. Det kommer frem i en pressemelding.

Den foreslåtte utlånsforskriften vil omfatte alle lån fra finansforetak til privatpersoner.

«Etter Finanstilsynets vurdering tilsier hensynet til finansiell stabilitet at det fortsatt settes rammer for bankenes utlånspraksis, og at forskriftsreguleringen utvides til å omfatte lån til privatpersoner med pant i annet enn bolig», skriver tilsynet i pressemeldingen.

Det nye forslaget kommer etter at Finansdepartementet i april ba Finanstilsynet gjøre en vurdering på hvorvidt det var nødvendig å opprettholde forskriftsregulering av bankenes utlånspraksis etter 2020. Tilsynet ble særlig bedt om å vurdere om regelverket burde utvides til også å gjelde lån som i dagens forskrifter ikke er omfattet av regelverket.

Les også

Finansdepartementet dropper corona-unntak i boliglånsforskriften

Vil stramme inn

I forskriften foreslås det blant annet at låntakeres samlede gjeld ikke skal overstige 4,5 ganger brutto årsinntekt ved yting av nye lån. Dette er ned fra fem ganger inntekt i dagens boliglånsforskrift.

Tilsynet skriver at det vil at den gjeldende forskriften strammes inn for å «motvirke oppbygningen av gjeld i sårbare husholdninger».

Det foreslås også at fleksibilitetskvoten for boliglån reduseres fra ti prosent til fem prosent for hele landet. Fra denne kvoten kan bankene i enkeltsaker gi unntak fra andre regler i forskriften. Det er bare for boliglån Finanstilsynet mener det bør finnes en slik unntakskvote.

Les også

Boliggigant mener myndighetene tar feil om leiligheter for dem uten egenkapital

Vil ikke ha utløpsdato

Finanstilsynet ønsker ikke at det skal fastsettes en dato for når den foreslåtte utlånsforskriften skal utløpe. I stedet vil tilsynet at den skal evalueres jevnlig, for eksempel hvert andre år og første gang høsten 2022.

«Regulering av utlånspraksis er et inngripende tiltak. Forskriftens omfang og varighet bør baseres på forholdsmessighet og tilpasses den underliggende risiko reguleringen skal bidra til å redusere», skriver Finanstilsynet.

Etter tilsynets mening vil de foreslåtte kravene innebære en «moderat innstramming» i utlånspraksisen til bankene. Disse innstrammingene er etter Finanstilsynets mening «godt tilpasset hensynet til finansiell stabilitet under de rådende økonomiske forhold».

Videre stadfester Finanstilsynet at det vil komme tilbake til Finansdepartementet med råd om endringer, eventuelt avvikling, av forskriften «dersom utviklingen i husholdningens gjeld og hensynet til finansiell stabilitet skulle tilsi det».

Publisert:
Gå til e24.no