Bankene tror på rask vaksinering – venter renteøkning i desember

Det blir ikke noen endring i styringsrenten torsdag, men positive utsikter for vaksinering gjør at det ventes en økning i desember, tror bankenes økonomer.

Bankenes sjeføkonomer tror sentralbanksjef Øystein Olsen vil hinte til renteoppgang i desember torsdag.
  • NTB-Kenneth Kandolf Haug
Publisert: Publisert:

– Selv om det ser ganske trist ut akkurat nå, er det lys i enden av tunnelen. Utrullingen av vaksiner kommer til å gå fortere enn det Norges Bank la til grunn i desember, sier sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea.

Nordea tror ikke styringsrenten øker torsdag. Derimot venter banken at den såkalte rentebanen, altså spådommen om renteutviklingen, vil forandre seg. Det vil komme flere og tidligere renteendringer enn man varslet i desember 2020, da man la til grunn at den voksne befolkningen trolig ville være vaksinert ved utgangen av 2021.

– Vi tror de kommer til å si at renten går opp i desember, men at det også vil være muligheter for økninger tidligere, sier Olsen.

Kjetil Olsen i Nordea

Nordea peker på at det er utsikter til at hele den voksne befolkningen kan få første vaksinedose i løpet av sommeren, noe som vil føre til lettelser i smitteverntiltak som står i veien for økonomisk aktivitet. I tillegg er utsiktene for verdensøkonomien blitt bedre, og oljeprisen peker i riktig retning.

– Nullrente er for en økonomi i krise, og når krisen er over, skal den opp til et mer normalt nivå. Vi tror den økonomiske innhentingen etter denne krisen vil skje raskere enn under finanskrisen og oljekrisen, og vi er av den oppfatning at normaliseringen av rentenivået vil skje fortere, sier Olsen.

Tror på nedkjøling i boligmarkedet til høsten

Nordeas sjeføkonom tror også utsiktene til renteøkning vil føre til en nedkjøling i boligmarkedet etter sommeren.

– Norges Bank ser nok på boligmarkedet med en viss bekymring. Det er ganske åpenbart at den lave renten driver boligmarkedet, fordi den øker kjøpekraften vår betraktelig, sier han.

Olsen tror prisene vil stige fram mot sommeren, mens effekten av lav rente det siste året vil bli uttømt på høsten.

Sjeføkonom Elisabeth Holvik i Sparebank 1 tror på sin side at Norges Bank vil være mer avventende og legge fram en rentebane som ligner den som ble presentert i desember.

Elisabeth Holvik

– De vil unngå spekulasjon om at Norge skal komme med renteheving lenge før andre land, som kan skape forventninger om videre styrking av kronen.

Holvik peker også på usikkerheten rundt vaksinering, nye muterte virus, og når økonomien kan begynne å bli normalisert. Samtidig mener hun Norges Bank har et dilemma.

– Det er en vanskelig avveining på grunn av den sterke boligprisoppgangen i byene, men det er viktig at man ikke utløser noe press eller spekulasjoner rundt at Norge skal heve renten lenge før andre land. Sammen med høyere oljepriser kan det utløse spekulasjoner rundt at Norge er et land der det er trygt å spekulere i valuta, sier Sparebank 1s sjeføkonom.

Oppdemmet etterspørsel

Sjeføkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets tror også på endringer i rentebanen, med signaler om renteøkning i desember og tre økninger i 2022. Han peker også på at vaksineprognosene er bedre enn Norges Bank la til grunn i desember, men tror ikke på den optimistiske spådommen om at den voksne befolkningen vil være ferdigvaksinert i løpet av sommerferien.

Kyrre Aamdal

– Likevel hadde Norges Bank forventning om at det først var ved utgangen av året at alle skulle være vaksinert, og det kan skje noe tidligere, sier Aamdal.

Han peker på stigende oljepris og høy internasjonal vekst som viktige faktorer som tyder på en renteøkning mot slutten av 2021. Det samme gjør sjeføkonom Kari Due-Andresen i Handelsbanken Capital Markets, samtidig som hun også peker på en sterk kronekurs som en faktor som kan tale imot. Hun tror også Norges Bank vil komme med indikasjoner om en renteøkning i desember, men vil ikke komme med bastante konklusjoner.

– Det viktigste er jo hvordan utsiktene for vaksinering og lettelser i coronarestriksjoner ligger an. Nå ser det kanskje verre ut på helt kort sikt enn de trodde i desember, men det er fortsatt grunn til å tro på raskere vaksinering fra sommeren og fremover enn de trodde, sier Due-Andresen.

Kari Due-Andersen

Alle økonomene peker på en raskere innhenting enn det som har vært vanlig etter økonomiske kriser.

– Det er nok mye ufrivillig sparing og oppdemmet etterspørsel som vil bli utløst, særlig når det gjelder tjenester, sier Due-Andresen.

Publisert: