Norske nøkkeltall

Dyr strøm bidro til prisvekst

Prisene på elektrisitet økte 68,7 prosent sammenlignet med juni i fjor.

Karl Johans gate etter gjenåpningen av Oslo.
  • Hanna Ghaderi
Publisert:

Kjerneinflasjonen (KPIJAE), som er konsumprisindeksen justert for avgiftsendringer og uten energivarer,  endte på 1,4 prosent sammenlignet med året før, viser ferske tall fra SSB.

«Myndighetenes tiltak for å begrense coronapandemien påvirker fremdeles KPI i en viss grad. Selv om de fleste tjenester er tilgjengelige og inngår som normalt blir tjenester knyttet til reiseliv fortsatt særskilt behandlet» skriver SSB.

På forhånd var det ventet å være 1,5 prosent, ifølge estimater innhentet fra TDN Direkt.

Inflasjon er økning i konsumprisindeksen (KPI). Kjerneinflasjon (KPI-JAE), er justert for avgiftsendringer og uten energivarer. Dette er også Norges Banks foretrukne indikator for prisvekst.

Elektrisitetprisene økte

På årsbasis steg konsumprisindeksen (KPI) med 2,9 prosent fra juni 2020 til juni 2021.

«Oppgangen må ses i sammenheng med det lave prisnivået gjennom fjoråret for denne varegruppen, og et generelt prispress i kraftmarkedet».

Konsumprisindeksen uten elektrisitet steg 1,1 prosent, som betyr at elektrisiteten bidro til å trekke KPI opp hele 1,8 prosentpoeng i perioden.

Oppgangen i KPI ble dempet av matvarer, alkoholfrie drikkevarer og klær.

Prisoppgang på flyreiser

Inflasjonen steg med 0,3 prosent fra mai til juni. Passasjertransport med fly bidro mest til oppgangen med prisøkning på 13,3 prosent fra mai.

Fra og med juni tas faktiske priser for flyreiser i bruk på innenlandsreiser etter at disse har vært estimert i store deler av coronapandemien.

Bøker og boligtekstiler bidro også til den målte oppgangen i juni.

Sukkeravgiften trekker ned

Det som trakk inflasjonen ned var prisen på matvarer og alkoholfrie drikkevarer som falt med 0,6 prosent fra mai til juni. Særlig var det brus og leskedrikker som bidro, med en nedgang på 2,8 prosent.

Det kan tyde på at avviklingen av sukkeravgiften som trådte i kraft 1. juli allerede er tatt høyde for i dagligvarebransjen, skriver SSB.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Norske nøkkeltall
  2. Konsumprisindeksen
  3. Inflasjon

Flere artikler

  1. Høyere strømpriser løfter total inflasjon

  2. Sterkere prisvekst enn ventet i februar

  3. Inflasjonen stiger til det høyeste på 13 år

  4. Matvareprisene økte i juli

  5. Rekordhøye strømpriser fortsetter å prege inflasjonen