Norges Bank nedjusterer boligprisanslag: Venter kjøligere boligmarked

Omslaget i boligmarkedet kom raskere enn sentralbanken ventet, men den tror fortsatt på positiv boligprisvekst.

KJØLIGERE: Veksten i boligprisene har avtatt etter årsskiftet.

Foto: Terje Pedersen NTB scanpix
  • Asgeir Aga Nilsen
  • Ingvild Sagmoen
Publisert:

I den siste utgaven av Pengepolitisk rapport, der sentralbanken kommer med nye prognoser, anslås det fortsatt at boligprisveksten vil dempes.

Men selv om prognosen nedjusteres for i år og neste år, ventes det fortsatt vekst i prisene.

Fra en prisoppgang på 8,3 prosent i fjor, er prognosen at veksten avtar til 7,0 prosent i år, før den blir på henholdsvis 1,1 og 2,7 prosent i 2018 og 2019.

Sentralbanken holdt renten uendret torsdag, som økonomene hadde ventet.

– Boligprisene steg kraftig gjennom 2016, og i desember var prisene 13 prosent høyere enn tolv måneder før, skriver Norges Bank.

– Veksten avtok inn i 2017, og siden forrige rapport har boligprisveksten falt ytterligere. I mars anslo vi at boligprisveksten etter hvert ville avta, men omslaget i boligmarkedet har kommet tidligere enn vi så for oss.

Sentralbanken skriver at økt tilbud av boliger og lavere befolkningsvekst trekker i retning av lavere boligprisvekst i år og neste år.

Men deretter er prognosen at bedring i arbeidsmarkedet og tiltagende lønnsvekst vil føre til økt boligprisvekst igjen. Anslaget for 2019 og 2020 blir også justert opp.

– Gode observasjoner fra sentralbanken

Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) mener sentralbankens anslag er riktige.

– Vi mener det er gode observasjoner fra sentralbanken. Vi ser ingen dramatikk i boligmarkedet, vi tror vi har et ganske sunt boligmarked med en mer balansert prisutvikling, primært på grunn av at det er ganske god balanse mellom tilbud og etterspørsel mange steder, sier administrerende direktør Carl Geving i NEF til E24.

Geving mener det har vært en høy grad av dramatisering rundt utviklingen i markedet den siste tiden.

– En del aktører bidrar til at man får forventninger om at markedet skal falle mye. Det har ikke vi noen grunn til å tro, sier han.

– Men vi vil ikke få den like sterke veksten som vi har hatt, fordi boligmarkedet blir mer balansert etter hvert som vi bygger mer, vi er allerede på et høyt prisnivå og i tillegg har kravene til boliglån blitt strengere.

Det er nå svært viktig at sentralbanken holder renten på et stabilt nivå, mener NEF.

– Vi må huske på at det høye prisnivået vi har hatt ikke ville vært mulig uten de lave rentene. Skulle vi begynne å heve renten nå ville vi fått en endring til et negativt sentiment, hvor folk kan miste troen på boligmarkedet, sier Geving.

Boligoppturen

Som kjent ble det stadig høyere temperatur i boligmarkedet gjennom fjoråret, spesielt drevet av utviklingen i Oslo, der prisveksten siste år ikke stanset før den hadde nådd rekordhøye 24 prosent i februar i år.

Den høye boligprisveksten koblet med stigende gjeldsvekst de siste årene har utløst bekymringer for det som har blitt en rekordhøy gjeldsgrad for norske husholdninger.

Faren er blant annet at høyt belånte husholdninger kan forsterke tilbakeslag i økonomien, ved at de blir tvunget til å stramme inn livreimen for å kunne betjene gjelden i dårligere tider, eller hvis renten øker.

Bekymringene for at nordmenn tar opp stadig mer gjeld har gjort at Norges Bank, som også tar hensyn til såkalt finansiell stabilitet når renten settes, har holdt styringsrenten høyere enn den ellers ville vært.

Omslag

Men de siste månedene har det vært et omslag, og nå er det hovedstaden som er den største bremseklossen i prisstatistikken.

Finansdepartementet strammet etter nyttår inn på reglene for boliglån, spesielt i Oslo, for å dempe risikoen stigende boligpriser og gjeldsvekst utgjør for norsk økonomi.

Forskriften krever blant annet at kundens samlede lån ikke skal overstige fem ganger brutto inntekt, mens kjøperne av sekundærbolig i Oslo må ut med 40 prosent i egenkapital for å få lån. Ifølge analytikere og bransjefolk har det bidratt til å dempe boligmarkedet

Den kjøligere utviklingen fortsatte i mai, der boligprisene falt med 1,1 prosent. Oslo-prisene var ekstra svake med en nedgang på 1,4 prosent.

Dermed har 12-månedersveksten i boligprisene på landsbasis kommet ned til 8,3 prosent fra 13 prosent i februar.

Stigende boligbygging

I kjølvannet av de stigende boligprisene har boligbyggingen skutt fart, og blitt en større vekstmotor i norsk økonomi.

I fjor ble det investert 182 milliarder kroner i bolig, nesten 20 milliarder mer enn året før. Boliginvesteringene passerte dermed oljeinvesteringene, som falt til 163 milliarder kroner.

Veksten i boliginvesteringene vil imidlertid stanse opp neste år, tror Norges Bank.

Les også

– Norges Bank bør snart signalisere rentehevinger

Les også

E24s Renteråd: Derfor er kronen så svak

Les også

Fersk rapport viser strammere jobbmarked: – Er tilbake til før oljeprisfallet

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Norges Bank
  2. Rentemøte Norges Bank

Flere artikler

  1. Øystein Olsen om nedkjølingen i boligmarkedet: – En utvikling som måtte komme

  2. Norges Bank tror på nær nullvekst i boligprisene neste år

  3. Norges Bank om nordmenns høye gjeld: – Øker risikoen

  4. Annonsørinnhold

  5. – Vi er litt mindre bekymret

  6. – For tidlig å si at faren er over