Gjestekommentar: En visjonsløs transportplan

Hadde politikerne i Skandinavia i 1850 vært like visjonsløse som dagens, ville vi ikke hatt jernbane i Norge. Vi ville hatt flere staller, skriver Arild Hermstad i en gjestekommentar. 

FLERE STALLER: Det hadde vært flere staller i Norge hvis politikerne før i tiden var like visjonsløse som dagens, mener E24s spaltist.

Aftenposten
  • Arild Hermstad / leder Framtiden i våre hender
Publisert:

Dette sa administrerende direktør for Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, Bjørn Nilsson, på en konferanse om høyhastighetstog i Stockholm i begynnelsen av april.

Kontrasten mellom dette arrangementet og Regjeringens nasjonale transportplan 2014-2023 er slående. Lyntogkonferansen var full av visjoner og handlingsvilje: Vi hørte kinesiske, japanske, amerikanske, britiske og franske jernbaneeksperter fortelle hvordan de bygger framtidssamfunnet. Høyhastighetstog har rullet på japanske skinner i snart femti år, og skapt mobilitet på en helt ny måte. Innenlands flytrafikk er nesten unødvendig, og biltrafikken fyller andre funksjoner enn å frakte mennesker mellom store og små byer.

De tekniske løsningene finnes. Japanske ingeniører har utviklet metoder for å rydde unna 125 cm snø på ett døgn. Som E24 rapporterte18. april, lovte en kinesisk ingeniør at hans statseide konsulentselskap kunne bygge Oslo-København med kjøretid 2,5 time. Byggetid: 5 år. Visjonen er en skandinavisk «8-millionersby» fra Oslo, via Gøteborg og Malmø til København. 66 land bygger nå høyhastighetstog. Norge er fortsatt ikke blant dem, og vil ikke bli det de neste ti årene dersom regjeringens transportplan følges.

Den lovede Intercity-fullføringen, noe mer til sykkelstier og bymiljøavtaler utgjør de positive elementene i den rødgrønne transportplanen, men ærlig talt: Visjonene for det utslippsfrie samfunnet er vanskelig å få øye på.

Dersom de som står bak denne transportplanen hadde sittet med ansvaret for utviklingen av transportsystemet for vel hundre år siden, ville de sannsynligvis foreslått et gigantisk løft for hestetransporten: Flere staller, dobbeltspor for hestekjerrer, kanskje et eget avlsprogram for å utvikle sterkere hesteraser. Tiltak for mer effektiv håndtering av hestemøkk i byene. Slike tanker var like bakstreverske på 1880-tallet som Stoltenbergregjeringens tenkning om Norges infrastruktur er det i denne fremtidsplanen. Det legges ikke til rette for det nødvendige skiftet fra et samfunn der folk tvinges til å velge bil og fly, til et samfunn der folk får oppleve godene ved et fleksibelt og konkurransedyktig jernbanetilbud.

Heldigvis sørget visjonære politikere på Stortinget for at vi fikk en Bergensbane for hundre år siden. Den har tjent Norge godt, men den kan ikke lenger legge føringer for fremtidens togsatsing.

I den nylig framlagte transportplanen fra Regjeringen finnes det ingen strategi for jernbanen mellom de store byene, eller for jernbanen mellom Norge og Sverige. Det loves dobbeltspor rundt byene, og at pendlerne fortsatt må være litt tålmodige, men at de etter hvert vil få et konkurransedyktig togtilbud inn og ut av Oslo. Men hva skal skje der dobbeltsporene er tenkt å ende, i Lillehammer, Porsgrunn og Halden? Det vil ikke Regjeringen si noe om.

Dermed unnlater de å si noe om hvilket samfunn vi skal ha om 15, 20 eller 25 år. Men hvis vi skal ta klimaendringene på alvor, kan vi ikke planlegge for et samfunn som baserer seg på en betydelig vekst i flytrafikken frem til 2040.Slik regjeringen gjør ved å legge opp til nye rullebaner på samtlige av de store lufthavnene. Utslippene forbundet med nordmenns flyreiser er i ferd med å utgjøre en like stor klimabyrde som hele den norske bilparken. Hvis vi fortsatt ønsker mobilitet, er høyhastighetstog den eneste realistiske teknologien for reiser under 1000 km. Å lage langsiktige transportplaner i 2013 uten satsing på høyhastighetstog, gjør Norge til et mindre framtidsrettet land enn Tyrkia, Marokko, India og Vietnam

Er det det vi vil?

mail
E24

Start dagen med

Morgengryn Logo

Hold deg oppdatert på de viktigste nyhetene, de siste nøkkeltallene, og dagens kalender. Tilbudet er gratis.

Flere artikler

  1. Holmås vil ha omkamp om høyhastighetstog

  2. Oslo - Gøteborg på 75 minutter

  3. Venstre frykter Norge blir parkert av svenske lyntog

  4. Annonsørinnhold

  5. - Hvorfor har vi ikke gjort dette før?

  6. Nå starter planleggingen avlyntog til Gøteborg