Budsjettet: Slik påvirker endringene deg

Regjeringen legger opp til kutt i elbilfordelene og billigere fergebilletter. Det foreslås ingen kutt i drivstoffavgiftene.

Tesla Model Y vil bli 25.000 kroner dyrere med regjerings forslag om kutt i elbilfordelene.
Publisert:

Torsdag la regjeringen frem revidert nasjonalbudsjett for 2022. Hallgeir Kvadsheim, siviløkonom og Luksusfellen-programleder, mener regjeringens budsjettforslag ikke vil føre til de store endringene i vanlige folks økonomi.

– For folk flest er omleggingen av elbil-avgiften den største endringen. Utover dette har ikke jeg funnet endringer som vil påvirke lommeboken til folk flest i nevneverdig grad, sier Kvadsheim

Han mener det er noe overraskende at regjeringen setter innslagspunktet på 500.000 kroner i stedet for 600.000 kroner, som tidligere varslet.

– Jeg er også overrasket over at det ikke var et tydeligere Ap- og Sp-stempel på budsjettet. Kanskje vi kan vente oss flere radikale grep i neste års statsbudsjett, sier Kvadsheim.

Her er de største endringene:

FJERNER ELBIL-FORDELER: Regjeringen fjerne momsfritak for elbiler med en pris over 500.000 kroner, og innfører i stedet en støtteordning. Momsfritaket for rimeligere elbiler blir videreført.

BILLIGERE FERGEBILLETTER: Alle fergereiser på strekninger med under 100.000 passasjerer i året blir gratis fra 1. juli. Det omfatter rundt 30 av Norges i alt 130 fergesamband.

INGEN KUTT I DRIVSTOFFAVGIFTENE: Regjeringen foreslår ingen kutt i avgiftene på bensin og diesel.

FLYPASSASJERAVGIFT: Flypassasjeravgiften ble i januar 2022 opphevet
også for flyginger i perioden 1. januar–30. juni 2022. Dette foreslås videreført i revidert statsbudsjett. Flypassasjeravgiften gjeninnføres fra 1. juli, skriver NTB, og gjør at det blir dyrere å fly.

FJERNER KARENSÅR: Det såkalte karensåret for personer som mottar arbeidsavklaringspenger (AAP) fjernes permanent.

Tesla 25.000 kroner dyrere

De dyrere elbilene vil altså koste mer med de foreslåtte endringene.

Momsen opp til 500.000 kroner blir refundert gjennom en støtteordning, mens elbiler som koster mer enn det får moms på den delen av prisen som ligger over en halv million.

– Alle elbiler får støtte i bunn. Men jo dyrere bil du tar, jo mer må du betale i moms, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum på pressekonferansen.

En Porsche Taycan blir 300.000 kroner dyrere med den nye elbilstøtten, fra en pris på 1,7 millioner kroner i dag, ifølge priseksempler Vedum viste på pressekonferansen.

Tesla Model Y blir 25.000 kroner dyrere, fra 600.000 i dag, mens Tesla Model 3 fortsatt vil koste 500.000 kroner som i dag.

Ford Mustang blir 6250 kroner dyrere fra 525.000 kroner i dag. En Nissan Leaf vil fremdeles koste 275.000 kroner, ifølge priseksemplene.

Kan gi raskere rentehopp

Regjeringen legger opp til å bruke 352,2 milliarder oljekroner. Det er 30 milliarder kroner høyere enn det regjeringen ventet å bruke i høst.

Økonomer E24 har snakket med tror pengebruken kan gi raskere renteheving enn det Norges Bank har sett for seg.

Norges Bank hevet styringsrenten til 0,75 prosentpoeng i mars, og venter til sammen syv rentehevinger i år og neste år. Ifølge Norges Banks renteprognose (rentebanen) ligger det nå an til en rentetopp på 2,5 prosent i 2023.

Les også

Tror pengebruken kan gi raskere rentehopp

Venter reallønnsvekst

Lønnsveksten til nordmenn i 2022 beregnes til 3,7 prosent, ifølge anslagene i budsjettet. Det er den samme rammen som lønnsoppgjøret i frontfaget, den konkurranseutsatte industrien, endte på.

Prisene er samtidig ventet å stige med 3,4 prosent, noe som innebærer reallønnsveksten.

– Til tross for høyere prisvekst og økte renter ventes husholdningene å få en vekst i disponibel realinntekt utenom aksjeutbytte på 1,2 prosent i 2022, heter det i budsjettet.

Les også

Vil bruke 352 milliarder oljekroner

Dette er noen av de andre endringene regjeringen foreslår:

LAVERE AVGIFT PÅ RULLESTOLDROSJER: Regjeringen foreslår å redusere engangsavgiften på drosjer som er tilpasset rullestolbrukere.

ØKER FORMUESKATTEN: Regjeringen foreslår å øke formuesskattesatsen for upersonlige skattytere - sparebanker, samvirkeforetak og enkelte stiftelser - fra 0,15 til 0,25 prosent.

SAMMENLIKNING AV STRØMAVTALER: Regjeringen vil gi fem millioner til å videreutvikle Forbrukerrådets strømprisportal strømpris.no. Målet er at det skal bli lettere å sammenlikne strømprisavtaler, inkludert å sammenlikne fastprisavtaler mot spotavtaler.

Presisering: Punktet om flypassasjeravgiften er oppdatert slik at det klart kommer frem at flypassasjeravgiften fortsatt er fjernet i perioden 1. januar-1. juli, men at den gjeninnføres fra 1. juli. Punktet ble oppdatert klokken 14.45, 12. mai 2022.

Les også

Regjeringen venter lavere vekst i norsk økonomi

Publisert: