Statnett: Vurderer raskere utjevning av strømpris mellom nord og sør

Statnett vurderer raskere utbedring av kraftnettet mellom Nord-Norge/Midt-Norge og Sør-Norge – for å utjevne de enorme forskjellene i strømpris mellom landsdelene.

KRAFTGATE: Kraftgate gjennom Nordmarka i Oslo med strøm på vei til kunder i hovedstadsområdet - et av Norges dyreste prisområder for strøm.
 • Frank Ertesvåg
Publisert: Publisert:

Det bekrefter Statnetts direktør for kraftsystem og marked. Gunnar G. Løvås, overfor VG.

Det var avisen Nationen som først meldte om Statnetts mulige økning i utbyggings-tempo.

Såkalte flaskehalser i kraftlinje-kapasiteten fremholdes som en del av hovedforklaringen på at strøm i Sør-Norge de siste månedene har kostet det mangedobbelte av prisen i nord.

Statnett, som er ansvarlig for kraftlinjene i hele Norge, har pekt på at flaskehalsene – eller dårlig overføringskapasitet mellom Midt-Norge og Sør-Norge har ført til opp til 11 ganger høyere priser i prisområdene i sør enn i Nord-Norge denne vinteren.

KRAFTKAR: Gunnar G. Løvås er Statnetts direktør for kraftsystem og marked.

– Hensikten med kraftnettet er å flytte kraft fra der det er mye produksjon til der det er mye forbruk. Når det er kraft i den nordlige delen av landet, er det rasjonelt å legge til rette for å flytte overskuddskraften dit den trengs, forklarer Løvås.

Nord-Norge produserer opptil 28 terrawatt (TW) kraft i året, men bruker kun 20 TW i regionen, ifølge Statnett. Dette overskuddet tilsvarer omtrent halvparten av hele Norges kraftoverskudd i 2021. Men i stedet for å sende overskuddet til de mange strømbrukerne i Sør-Norge, går det til Sverige og Midt-Norge.

– Med vinterens store prisforskjeller, er den samfunnsøkonomiske lønnsomheten av å redusere prisforskjellene større enn det vi har lagt til grunn tidligere. Det vil vi se på fremover, sier Løvås til VG.

Trenger bedre kabelkapasitet

I Statnetts siste nettutviklingsplan fra høsten 2021, er kraftflyten beskrevet slik:

 • Fra Nord- til Midt-Norge flyter det mye kraft i så å si alle timer, men flyten er klart høyest på dagen.
 • Mellom Midt- og Sør-Norge har det historisk vært liten kapasitet og dermed lite kraftutveksling.

Bedre kabel-kapasitet for at kraft skal flyte i større mengder mellom nord og sør i dette lange landet, vil kunne utjevne prisene. Men:

– Dette vil nok innebære noe høyere strømpris på nordsiden av Dovre, og en reduksjon på sørsiden. Men det kommer nok fortsatt til å være lavere priser i Midt- og Nord-Norge enn i sør, minner Statnett-direktøren om.

I Statnetts siste nettutviklingsplan beskrives også årsakene til de tidvis enorme prisforskjellene på strøm mellom Nord- og Midt- og Sør-Norge.

– En årsak er at kapasiteten fra nord til sør i Sverige og fra Sør-Sverige til Sør-Norge har vært unormalt lav. Dessuten har det utover året (2021) vært relativt mye vann i magasinene i Nord-Norge, mens det i Sør-Norge har vært unormalt tørt. Til sist
har de veldig høye prisene på kontinentet bidratt til at prisforskjellene i Norge blitt veldig store, skriver Statnett i planen.

BYGGER UT: Strømnettet er bindeleddet mellom produsent og forbruker, og kan sammenlignes med veinettet: Statnett styrer strømnettet, som er motorveiene i systemet. Derfra går det over i regionalnett og distribusjonsnett, eller fylkes- og kommuneveier, som tar strømmen helt fram til der du bor.

Distriktsenergi er en landsdekkende interesseorganisasjon for norske kraftselskaper. Daglig leder, Knut Lockert, advarte allerede 15. september i 2021 - like etter valget i fjor - mot prisforskjellene mellom nord og sør.

Fryktet omdømme-trøbbel

I et brev til Statnett skrev han:

«I Distriktsenergi er vi overbevist om at en vedvarende situasjon med store prisforskjeller vil utfordre bransjens omdømme. Det er naturlig og det er å forvente. Vi er også nærmere vinteren og økt forbruk, som med mindre vi opplever godt tilsig til våre vannmagasiner i område med de høyeste prisene, vil ytterligere forsterke fokuset frå allmenheten på problemstillingen. Det er heller ingen tvil om at dette vil gi økt politikerfokus, der det vil bli bedt om avbøtende tiltak naturligvis», skrev Lockert.

Nå uttrykker han glede over at Statnett nye signaler:

– Jeg opplever at de har snudd fra helst ikke å ville se noe særlig på det , til å nå ta tak og komme med forslag til løsninger. Det er veldig fint, sier Lockert til Nationen. Han har også nylig sendt et brev til regjeringen og bedt om at det blir nedsatt et eget utvalg som finner ut av hvordan prisforskjellene reduseres.

Les også

Naboer med enorm strømpris-forskjell: – Helt komisk

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Strøm
 2. Statnett
 3. Strømpriser
 4. Statkraft
 5. Kraftproduksjon
 6. Vannkraft

Flere artikler

 1. Krever utvalg om prisforskjeller på strøm: – Opplever at vi ikke får skikkelige svar

 2. Kraftbransjen reagerer på høye priser: – Dette lover ikke bra

 3. Betalt innhold

  Opp til ti ganger dyrere strøm i sør enn i nord. Noe av årsaken ligger i Sverige.

 4. Nord-Norge hadde billigst strøm i Europa i fjor

 5. Statnett i fersk analyse: Dagens skyhøye strømpriser vil ikke vare