Markant prisfall for Obos-boliger i desember

Prisene på Obos-boliger falt tydelig i desember, med en nedgang på 5,6 prosent i Oslo alene.

Publisert:

De landsdekkende prisene på Obos-boliger falt med 4,9 prosent fra november til desember, og 1,3 prosent på årsbasis. Den gjennomsnittlige kvadratprisen var på 59,152 kroner i perioden.

Det kommer frem i en pressemelding.

I Oslo alene falt prisene med 5,9 prosent i perioden, skriver Obos. Her var kvadratmeterprisen på 59.527 kroner, ned 0,2 prosent på årsbasis.

Obos-prisene har i gjennomsnitt falt med 0,9 prosent i desember i perioden 2004 til 2018. I desember i fjor falt prisene med 1,7 prosent.

– Det er vanlig sesongmønster at antall omsetninger avtar i desember. Tallene for denne måneden er basert på få observasjoner, og usikkerheten i tallene er høyere enn normalt, sier sjeføkonom Sissel Monsvold i Obos i meldingen.

Tallene viser også at det ble omsatt flere Obos-boliger i desember 2019 enn året før, og Monsvold understreker at markedet er preget av høy aktivitet.

«Nyttårseffekt»

Daglig leder av Obos eiendomsmeglere, Hans Anders Skjølberg, peker på sin side på at mange venter til nyåret med å legge boliger ut for salg, altså den såkalte «nyttårseffekten», for å forklare prisnedgangen.

– Høsten 2019 var preget av tilbudsoverskudd og at mange boliger ble solgt uten budrunde, kun forhandling. Noen har ikke fått solgt og omsetningstiden har for enkelte vært lang. De som har vært utsatt for dette har nok forsøkt å få salget på plass og valgt å akseptere en noe lavere pris for å få handelen avsluttet i desember, sier Skjølberg i meldingen.

Venter moderat oppgang

I det kommende året ser sjeføkonom Monsvold et balansert boligmarked, slik det også har vært gjennom store deler av både 2018 og 2019, ifølge meldingen.

Både god lønnsvekst og en uendret rente vil ifølge økonomen trekke prisene oppover, mens høy gjeld i husholdningene kombinert med boliglånsforskriften og gjeldsregistre vil trekke veksten nedover.

– Vi har tro på at boligmarkedet vil være bra balansert også neste år. Vi anslår at det vil bli en moderat prisvekst på rundt 3,5 prosent på landsbasis. I Oslo forventer vi en prisoppgang på rundt 5 prosent i 2020, sier Monsvold.

Bekymret for markedet i Oslo

Monsvold trekker samtidig frem boligmarkedet i Oslo, der hun «ser med bekymring» på at det kan bli bygget for få boliger, ifølge meldingen.

– Dette har sammenheng med at det er regulert få boliger og at det har vært sterk nedgang i antall igangsettingstillatelser, sier Monsvold.

Novembertallene fra Statistisk sentralbyrå viser at det ble gitt 2477 igangsettingstillatelser i Oslo, vel 19 prosent lavere enn i samme periode i 2018.

Obos trekker samtidig frem folketallet, som økte med 9.264 i løpet av fjorårets første kvartaler. I samme periode i 2018 var dette tallet 6.417.

Antall ferdigstilte boliger er også ventet å avta markant, skriver boligbyggeren.

– Dette taler for at prisveksten i Oslo blir høyere enn i landet ellers, sier Monsvold.

Hun legger til at det er problematisk at tomteprisene i pressområdene stiger kraftig, spesielt i hovedstaden, og mener at ikke alle kommuner følger opp med å legge til rette for å gi tilgang til nok tomter.

Les pressemeldingen fra Obos
Publisert:
Gå til e24.no