Sentralbanksjefen om vekstbremsen: – Den kom litt tidligere enn ventet

Norges Bank venter ikke flere rentehevinger på en stund, etter tegn på vekstbrems i norsk økonomi. – Den kom litt tidligere enn ventet, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

BREMSEN KOMMER: Sentralbanksjef Øystein Olsen har hevet renten fra rekordlave 0,5 prosent til 1,5 prosent siden i fjor høst, og hadde opprinnelig planer om å heve renten videre. Men nå bremser veksten, og renten er på pause inntil videre.
Publisert:

Torsdag holdt Olsen renten uendret på 1,5 prosent, etter å ha økt fire ganger på litt over et år fra rekordlave 0,5 prosent.

Tidligere i år hadde Olsen planer om å heve videre, men dette er nå avlyst. En svak krone taler for høyere rente, men utsikter til svakere etterspørsel etter en brems i norsk vekst taler for lavere rente (se figur).

Etter en samlet vurdering valgte derfor bankens styre å holde renten i ro på denne ukens rentemøte. Sentralbanksjefen sier at vekstbremsen kom litt raskere på enn det banken tidligere har trodd.

– Den kom litt tidligere enn ventet, ja, sier sentralbanksjef Øystein Olsen til E24.

BALANSERT BANE: Denne figuren viser at den svake kronekursen er noe av det som trekker Olsens renteplaner mest oppover, mens svakere etterspørsel i økonomien på grunn av svakere vekst trekker renten nedover. Samlet sett venter Norges Bank uendret rente fremover.

– Hva er årsaken til at veksten bremser?

– Vi registrerer de tallene som kommer, og vi registrerer informasjon fra vårt regionale nettverk, og alt trekker i denne retningen, sier Olsen.

Olsen understreker at veksten i norsk økonomi fortsatt er høy. I pengepolitisk rapport legger Norges Bank til grunn at fastlandsøkonomien vokser med 2,5 prosent i år, 1,9 prosent neste år og 1,4 prosent i 2021.

Samtidig påpeker han at utsiktene er dempet i mange næringer. Dette taler isolert sett for lavere rente, men det motvirkes av faktorer som at den norske kronen svekket seg mye mer enn ventet i det siste – som isolert sett taler for høyere rente.

Les også

– Vi ventet ikke en såpass oppbremsing som vi ser her

– Vi har en interessant figur som viser utviklingen på ulike områder i norsk økonomi fra vårt regionale nettverk som viser at det er enda svakere varehandel enn det vi har hatt en god stund, og det er nedgang i foretaksinvesteringene. Boliginvesteringene er kanskje enda mer på nedsiden enn det vi tidligere har lagt til grunn, sier Olsen.

– Samtidig vil jeg understreke at veksten holder seg godt oppe. Det er naturlig med en oppbremsing av økonomien når man er på eller kanskje litt over kapasitetsgrensen, og det ikke er så mye ledige ressurser igjen i økonomien, legger han til.

SVAKERE VEKST: Vekstutsiktene er nedjustert i mange næringer, viser denne oversikten fra Norges Banks regionale nettverk.

Norges Bank venter at etterspørselen fra Fastlands-Norge øker med 1,4 prosent neste år, en klar nedjustering fra forventningen i september. Blant annet venter banken lavere konsum i husholdningene og lavere foretaksinvesteringer og boliginvesteringer, mens den venter høyere konsum fra det offentlige neste år enn tidligere antatt.

Les også

Norges Bank spår kronestyrking, men på klart svakere nivå enn før

Dette kan endre renten

Norges Bank åpner for ytterligere rentehevinger hvis veksten tar seg opp igjen, eller hvis lønns- og prisveksten bedres. I motsatt fall kan banken kutte hvis utsiktene forverres.

«For eksempel kan det hende at handelskonfliktene internasjonalt spisser seg til og oljeprisen faller mye. I så fall kan arbeidsledigheten her hjemme bli høyere og lønnsveksten lavere enn vi regner med. Da kan vi sette renten ned», skriver Norges Bank i en pressemelding torsdag.

Til tross for Olsens fire rentehevinger siden i fjor høst, er renten fortsatt svært lav.

De siste ti årene har renten i Norge ligget mellom 0,5 prosent og 2,25 prosent, og boligprisene har fortsatt oppover. Norske husholdningers gjeld har økt fra 2.000 milliarder kroner for ti år siden til rundt 3.600 milliarder kroner i dag.

Les også

Olsen rører ikke renten

Les også

Norges Bank holder døren åpen for renteheving i 2020

Les også

Euroen falt under 10 kroner for første gang siden 7. oktober

Les også

Sverige kvitter seg med minusrente etter fem år

Publisert:
Gå til e24.no