Stopp for Røkke-effekten

Kjell Inge Røkke tjente masse penger på børsnoteringer i 2006. Det vil han ikke få til i 2007.

Publisert:

I løpet av det siste året har Kjell Inge Røkke og Aker

OSE

AKER

tjent nærmere 5,8 milliarder på sine nye selskaper kun basert på sitt eget navn, skriver Dagens Næringsliv.

I Aker Drilling ble Akers aksjer verdsatt til en milliard kroner. Det eneste Aker hadde var noen plansjer og planer om å bestille to borerigger.

Følg Aker-aksjen på Børs24.

Må tjene penger

En megler Dagens Næringsliv har snakket med sier at det nå er lukket for selskaper som ikke har tjent en krone eller har noen organisasjon. I dagens marked ville Aker Drilling, med planer om å bestille to rigger og ingen beskjeftigelse, trolig hatt problemer med å få priset selskapet kun basert på en tanke eller ide.

Derimot vil selskaper som kan vise til en organisasjon, reell kompetanse og drift, ha en mulighet for å hente ut prise sine selskaper høyt og hente ut store verdier.

Ingen flere selskaper

I Aker Exploration måtte Aker nøye seg med en verdi på sine aksjer pålydende 305 millioner kroner. Til gjengjeld har de en superobsjon som vil ha en verdi på 600 millioner kroner dersom kursen i Aker Exploration dobler seg frem mot 2010.

Les også:

Analytiker Gunnar Holen i Corporate Advice & Research tror det vil drøye før Aker kommer med nye selskaper, og at det eventuelt er et stykke frem.

Informasjonsdirektør Geir Arne Drangeid i Aker bekrefter imidlertid at det kommer nye selskaper, men vil ikke si noe om når og innen hvilken sektor.

Publisert: