NYE TAP I OLJEFONDET: Nye tap i Oljefondet i år: 160 milliarder

Elendigheten fortsetter i verdens finansmarkeder. Oljefondet tapte rundt 160 milliarder kroner i første kvartal.

NY NEDTUR: Oljefond-sjef Yngve Slyngstad taper fortsatt penger i et fallende aksjemarked.

Charlotte Wiig
  • Sigurd Bjørnestad (Aftenposten)
Publisert:

Inn i 2009 fortsetter tapene i Oljefondet (Statens pensjonsfond- Utland) i samme tempo som i fjor. Det ligger an til et tap på rundt 160 milliarder kroner i 1. kvartal i år. Det tilsvarer et verdifall på rundt 7 prosent.

Det er fortsatt ingen steder å gjemme seg for et land med over 2000 milliarder kroner plassert i verdens finansmarkeder. I første kvartal falt verdens aksjemarkeder med knapt 12 prosent, mens verdien på obligasjoner falt med noe over 3 prosent.

Ved årsskiftet var oljepengene fordelt likt på obligasjoner og aksjer. Hvis en legger til grunn det samme nå, gir dette en samlet avkastning på rundt 7 prosent. Obligasjoner er omsettelige gjeldspapirer der gjelden skal betales tilbake på et gitt tidspunkt.

Avvik

Den faktiske avkastningen kan avvike noe fra dette anslaget, særlig fordi fondets egne og innleide forvaltere kan ha gjort det både bedre og dårligere enn den generelle utviklingene i markedet.

Ved årsskiftet sto det 2275 milliarder kroner i fondet. Omregnet til kroner blir dermed tapet i første kvartal rundt 160 milliarder kroner. Det er da regnet med fast kronekurs, og det er ikke tatt hensyn til tap på penger som er overført fra Finansdepartementet i 1. kvartal.

Tapet er verdifallet på fondets plasseringer i løpet av første kvartal. Det kan snu seg til gevinst hvis markedene snur oppover igjen. For obligasjoner som holdes til pengene tilbakebetales fra utstederen, vil verdien med stor sikkerhet stige hvis ikke utstederen går konkurs.

Kritikk

Fondet har vært i hardt vær etter at det la frem 2008-resultatet. Dette viste et samlet tap på 633 milliarder kroner.

Norges Bank ønsker ikke å kommentere første kvartal før resultatet legges frem i 20. mai.

Til forsiden

Publisert:

Flere artikler

  1. Tidenes aksjefest i Oljefondet

  2. Tapte 66 milliarder i første kvartal

  3. Slik ble milliardene rotet bort

  4. Minusrente-rekord for Oljefondet

  5. Oljefondet har tapt all avkastning