Nytt økonomisk sjokk i Bremanger

Samtidig med at den lille vestlandskommunen Bremanger med sine snaut 4.000 innbyggere sliter med gjelden etter Terra-skandalen, lurer en ny økonomisk smell på flere titalls millioner kroner.

UNDER PRESS:Kalvåg i Bremanger kommune.
Publisert:

Ifølge NRK fremgår det av et skriv fra Bremanger kommune til Fylkesmannen i Sogn og Fjordane at investeringene i såkalte derivater per 31. august lå an til et tap på 39 millioner kroner i 2010.

– Dette er ikke noe hyggelig. Vi er urolige over situasjonen. Nå håper vi at utviklingen i markedet de tre siste månedene av året går riktig vei, sier ordfører Kåre Olav Svarstad (Ap) i Bremanger til NRK.

Kommunen satset enkelt forklart på at den framtidige renten skulle bli høy. Rådmannen i Bremanger tok selv kontakt med Fylkesmannen for å få vurdert om de har fulgt loven i saken. Transaksjonene som skal under lupen, ble gjort mellom mars 2006 og februar 2007.

– Blir matt

– Det er klart det er alvorlig for en kommune som nå hadde startet opprydningen og har gjort en god jobb med å prøve å komme seg på beina. Da er dette et hardt slag å få. Og det er også summer som gjør at man blir litt matt over hva som er mulig å gjøre, sier fylkesmann Oddvar Flæte.

Flæte går langt i å antyde at investeringen ikke er i tråd med kommuneloven som fastslår at kommunene skal forvalte sine midler slik at tilfredsstillende avkastning kan oppnås uten at det innebærer vesentlig finansiell risiko.

– Og det er klart at dette høres ut til å ha stor finansiell risiko, sier Flæte. Han har nå leid inn ekstern ekspertise som skal gjennomgå de kompliserte avtalene.

Oddvar Flæte sammenligner investeringen med et veddemål:

– Det virker rimelig åpenbart at hvis man vedder om hva renten vil bli 20 år fram i tid, så er det i alle fall en dristig manøver av en kommune uten spesiell finansiell kompetanse.

Skjult i regnskapet

Tapsbomben lå ifølge BT.no skjult i regnskapet under hele oppvasken etter Terra-skandalen fordi den var bokført som kortsiktig gjeld. Totalt hadde den lille kommunen et oppsamlet underskudd på 230 millioner kroner etter skandaleinvesteringene.

Men samtidig satset altså kommunen på høy rente i framtiden og tok ifølge BT imot knapt 11 millioner kroner i 2007 i bytte mot en opsjonsavtale med Fokus Bank. Avtalen innebærer at banken i 2016 kan bestemme seg for å gi Bremanger kommune et 20-årig lån til en rentesats på 6,5 prosent. Problemet er bare at kommunen vil tape like mye som banken vil tjene dersom markedsrenten ligger like lavt som i dag. Bremanger kommune kan bare gå i pluss dersom renten i 2016 er høyere enn 6,5 prosent.

Rådmannen i kommunen tok selv kontakt med Fylkesmannen for å få vurdert om de har fulgt loven i saken. Transaksjonene som skal under lupen, ble gjort mellom mars 2006 og februar 2007.

Flere nyheter på E24.

Publisert: