Nordea spår investeringsfall: – Vil dempe norsk økonomi

2020 kan bli det foreløpig siste året med vekst i Norges oljeinvesteringer. Til neste år faller investeringene med fem prosent, anslår Nordea i nye prognoser.

Vidar Ruud / NTB scanpix
Publisert:

Selv om fem prosent ikke er dramatisk, tror storbankens økonomer det vil dempe Norges økonomiske vekst, etter en periode med drahjelp fra investerings-boom i oljesektoren.

– Anslaget er basert på det vi vet om oljeselskapenes planer fremover. Mange av de store utbyggingsprosjektene begynner nå å bli ferdigstilt. Vi vil gå fra kraftig vekst til et moderat fall i oljeinvesteringene, sier sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets til E24.

– Og det kommer til å prege vekstbildet til norsk økonomi, sier sjeføkonomen.

Les også

Singapore venter økonomisk nedtur etter Kina-virus

Tror BNP-veksten bremser

I Nordeas nye rapport med økonomiske utsikter øynes stø kurs for norsk økonomi fremover – dog med noe lavere økonomisk vekst enn i 2018 og i fjor, blant annet grunnet de synkende oljeinvesteringene.

– Norsk industriproduksjon følger typisk investeringsbildet i oljesektoren og vil derfor også dabbe av. Det vil dempe veksten i norsk økonomi, skriver Nordea i rapporten.

Etter en estimert vekst i bruttonasjonalproduktet på 2,5 prosent på fastlandet i 2019, ventes en lavere BNP-vekst på 1,8 prosent i år, og 1,6 prosent i 2021.

Nordea venter ellers «lav og stabil» arbeidsledighet på 3,5 prosent både i år og 2021.

Storbanken tror på stø kurs også fra Norges Bank: Dagens styringsrente på 1,5 prosent forblir uendret i år, og vil heller ikke endres i 2021, anslår de.

Les også

Prognoseprisen: Norges Bank vant for femte gang

... men at nordmenns forbruk øker

Og selv om investeringsviljen dempes i oljenæringen og industrien, vil pilene peke oppover i andre deler av næringslivet, blant annet i tjenestesektoren, tror storbanken.

Norske forbrukere vil også trekke veksten opp, ifølge Nordea. De tror det private forbruket vil øke fra 1,6 prosent i 2019 til 2,2 prosent i 2020 og 2021.

– Renteøkningene fra Norges Bank bidro vesentlig til den moderate forbruksveksten i fjor, bemerker Nordea-økonomene i rapporten.

De mener sentralbanken nå «ser ut til å være ferdig» med renteøkninger for denne gang, og at dette vil støtte opp under økt privat forbruk.

– Samtidig vil fortsatt lav arbeidsledighet bidra til å holde lønnsveksten oppe, skriver Nordea-økonomene.

De anslår stabil prisvekst på rundt to prosent de neste årene.

Les også

Verdensbanken: Moderat økonomisk vekst i år

Tviler på boligpris-comeback

Boligprisene steg under tre prosent i 2019. Men enkelte økonomer har spådd sterkere boligprispress i Norge fremover, blant annet drevet av en ventet svekkelse i nybolig-tilførselen, utsikter til økt kjøpekraft og fortsatt lave renter.

Olsen tviler.

– Vår beste gjetning er at boligprisene vil stige nær pris- og lønnsveksten, altså rundt tre prosent. Det er der vi ligger nå, sier sjeføkonomen til E24.

Nordea mener markedet ser ut til å være i god balanse, uten tegn til boligmangel som vil fyre opp prisutviklingen.

– Oslo er imidlertid et spesielt marked, og det kan godt være at prisveksten blir høyere her, sier Olsen.