Regjeringen ønsker store krise-fullmakter – foreslår ny coronalov

Solberg-regjeringen skal ha sikret flertall for å kunne iverksette store tiltak uten å gå til Stortinget, ifølge VGs opplysninger. En forslag til ny kriselov ble fremmet for Kongen i statsråd onsdag. Nå må den vedtas i Stortinget.

Publisert:

VG er kjent med at regjeringen over flere dager har konsultert med partilederne i Stortinget om å få på plass en slik kriselov som vil gi regjeringen store fullmakter.

På en pressekonferanse klokken 16 bekreftet statsminister Erna Solberg at regjeringen nå kommer med et lovforslag om utvidede fullmakter.

– Regjeringen vil derfor i ettermiddag sende en proposisjon til Stortinget som gir regjeringen mulighet til å fastsette forskrifter, også forskrifter som fraviker fra gjeldende lov, bortsett fra selvfølgelig grunnloven og menneskerettighetene, sier hun.

Hun sier dette forslaget til en lov vil sette regjeringen i bedre stand til å møte de utfordringene som kommer.

– Det er for å få ting til å fungere, det er ikke for å tilta oss nye maktområder i vårt samfunn.

Solberg sier hun varslet partiene på Stortinget om at regjeringen ville fremme denne loven på søndag.

– Bakgrunnen for dette er den krisen vi er inne i har vist at det er mange områder der vi ikke har et rettslig grunnlag for å fastsette nye regler raskt nok, sier hun videre.

Gjelder i seks måneder

Regjeringens opprinnelige forslag var at loven skulle gjelde til 31. desember 2021, forteller kilder tett på prosessen.

Nå foreslår regjeringen at loven kun skal gjelde i seks måneder, slik partiene på Stortinget er forberedt på å godta.

I tillegg er et viktig krav for opposisjonspartiene at en kriseforskrift på hvilket som helst tidspunkt skal kunne oppheves i Stortinget, hvis et mindretall på en tredjedel av representantene stemmer for dette. Det har de fått gjennomslag for i regjeringens lovforslag.

SE OGSÅ: Slik ser det ut når svenskegrensen før første gang på over 100 år blir voktet av militæret, på grunn av corona-viruset.

Går for sakte

Regjeringen skal ha argumentert med at vanlig lovgivning nå tar for lang tid, og at konsekvensene av forsinkede vedtak er enorme.

Regjeringens forslag til endinger i permitteringsreglene, som skal sikre full lønn og en kortere arbeidsgiver-periode, vil ikke bli vedtatt formelt av Stortinget før i morgen torsdag, under andre gangs behandling.

En rekke andre krisetiltak. som endringer i luftfartsavgiftene for å hindre at flyselskapene går over ende, er heller ikke endelig vedtatt.

Flere kilder forteller VG at regjeringen nå har behov for å rulle ut tiltak, store og små, i et helt annet tempo enn tidligere.

SE OGSÅ: På afterski-baren Kitzloch i Ischgl ble nordmenn servert drinker av en corona-smittet bartender.

Ap og SV ser behovet

Ap-leder Jonas Gahr Støre støtter loven som gir regjeringen mer makt for å håndtere koronakrisen raskt. Men han kommer også med en advarende pekefinger, skriver NTB.

– Denne loven stiller store krav til regjeringens seriøsitet og evne til å informere godt. Vi legger til grunn at den fellesskapsholdningen vi nå sammen legger til grunn gjør at loven blir praktisert i tråd med våre demokratiske tradisjoner, sier Støre i en kommentar til nyhetsbyrået.

Også SV ser behovet for loven.

– For SV vil det være avgjørende at fagbevegelsen kan støtte loven, og at Stortinget sikres svært gode muligheter for kontroll med måten loven brukes på, sier SV-leder Audun Lysbakken til NTB.

Trenger handlekraft

– Det er virkelig et ekstremt behov for raske politiske beslutninger akkurat nå, sa Stein Lier-Hansen, toppsjef i NHO-foreningen Norsk Industri, til VG onsdag ettermiddag.

– Det er et enormt behov for handlekraft, eller kan samfunnet bli påført skade som går langt ut over de direkte følgene av corona-epidemien.

Han ber regjeringen rydde opp i det han kaller for klart lovstridige lokale vedtak om å stenge kommune- og fylkesgrenser for å hindre smittespredning.

– Det kan også bli nødvendig å lempe på arbeidsmiljølovens krav, for eksempel til arbeidstid og overtid. Nøkkelbedrifter som smelteverk kan bli rammet hardt og kriser kan utløses ved at nøkkelpersonell blir syke. Da må det være mulig å kjøre krisebemanning ut over arbeidsmiljølovens krav, sa Norsk Industri-sjefen.

SE OGSÅ: Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen er smittet av coronaviruset og er i isolasjon. I dette intervjuet forteller han at han, i likhet med andre som er smittet, tenker over hvor mange han har smittet.

LO: Forstår behov for kriselov

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen sier til VG at i den  ekstraordinære situasjonen vi er i nå, forstår LO at det for en kort periode kan være behov for en midlertidig kriselov. 

-- LO har vært involvert i diskusjoner rundt arbeidslivsdelen av denne fullmaktsloven. For LO er det viktig at det fortsatt skal søkes enighet lokalt og også sentralt for å komme til enighet om spørsmål når det gjelder arbeidsliv. Her har arbeidslivets parter lang tradisjon for å finne gode og forsvarlige løsninger sammen, sier han. 

-- Vi føler oss trygge på at vi også i denne helt ekstraordinære situasjonen vil kunne finne løsninger i fellesskap lokalt og nasjonalt.I de eventuelle tilfeller hvor det ikke er mulig, er regjeringen gitt mulighet til å skjære gjennom, men fortsatt innenfor arbeidsmiljølovens grenser.

SE OGSÅ: Tirsdag fikk deltagerne i «Big Brother, Tyskland» vite hva som foregår utenfor huset.

Les også

Aker-sjefens alarmbrev: - Jeg har aldri opplevd maken

Publisert: