Jan Tore Sanner om Tangen-ansettelsen: – Naturlig å se på om det er læringspunkter

I et brev til Stortinget skriver finansminister Jan Tore Sanner at han vil se på mulighetene for å endre Finansdepartementets rolle i ansettelsen av ny sjef for Oljefondet. – En ganske tydelig kritikk av prosessen, mener SV om Sanners utspill.

Finansminister Jan Tore Sanner.
Publisert:

«I etterkant av denne ansettelsesprosessen mener jeg det er naturlig å se på om det er læringspunkter. Videre vil jeg ta initiativ til å se på om de formelle rammene for Finansdepartementets rolle i Norges Banks ansettelse av daglig leder av forvaltningen av SPU er hensiktsmessige.»

Det skriver finansminister Jan Tore Sanner (H) i et skriftlig svar i Stortinget til Ap-nestleder Hadia Tajik (Ap).

Tajik stilte spørsmål om hva finansministeren visste om Nicolai Tangens eierskap i AKO-systemet mens han er sjef for Statens pensjonsfond utland (SPU), også kalt Oljefondet.

Påtroppende sjef for Oljefondet, Nicolai Tangen, og sentralbanksjef Øystein Olsen.

SV: – Tydelig kritikk mellom linjene

Finansdepartementet ønsker ikke å utdype overfor Aftenposten/E24 hvilke endringer de vurderer.

– Vi må alltid søke å gjøre ting bedre. I lys av all oppmerksomheten denne ansettelsesprosessen har skapt, mener jeg det er naturlig at vi ser på om det er noe vi kan lære, og om de formelle rammene for Finansdepartementets involvering er hensiktsmessige. Det er altfor tidlig å si hva utfallet av en slik gjennomgang vil kunne bli, sier finansminister Sanner overfor Aftenposten/E24.

SVs finanspolitiske talsperson, Kari Elisabeth Kaski, er positiv til signalene Sanner sender.

Finanspolitisk talsperson Kari Elisabeth Kaski i SV.

– Jeg tenker dette mellom linjene er en ganske tydelig kritikk av prosessen i Norges Banks hovedstyre rundt ansettelsen av Tangen. Her er det en erkjennelse av at man ikke har forstått hvor kontroversielt det er, og hvor problematiske premisset om at han skal få eie AKO, er, sier hun til Aftenposten/E24.

Hun mener styringen av Oljefondet bør demokratiseres mer enn dagens lovverk tillater.

– SV har tidligere uttrykt et klart ønske om å styrke den demokratiske kontrollen av styringen over Oljefondet. Det opplever jeg Sanner er med på å åpne for nå. Ansettelsen av den som skal lede Oljefondet er en kjempeviktig beslutning, og Sanner bygger oppunder det jeg har sagt. Oljefondet er dypt politisk, og tilliten til Oljefondet er også et politisk ansvar å opprettholde. Det henger sammen med hvem som leder det.

Tajik, som fører saken i finanskomiteen, støtter også Sanners varslede grep.

– Arbeiderpartiet er enig i at det er naturlig å klargjøre ytterligere hva kontakten mellom Finansdepartementet og Norges Banks Hovedstyre skal bestå av. Vi kommer tilbake til dette i forbindelse med håndteringen av representantskapets kritiske rapport knyttet til ansettelsen av ny sjef for Oljefondet, som behandles i finanskomiteen nå, sier hun i en kommentar til Aftenposten/E24.

Les også

Jan Tore Sanner nekter å gripe inn i Nicolai Tangen-ansettelsen

Krass kritikk mot ansettelsen

I sentralbankloven heter det at det er Norges Banks hovedstyre som har ansvaret for å ansette daglig leder av Oljefondet. Departementets rolle er i dag begrenset til at de kan komme med innspill til kvalifikasjonskravene, og at de bør bli løpende orientert om aktuelle kandidater før ansettelsen blir gjort.

Høring i Stortinget om Tangen-ansettelsen i Norges Bank med blant annet Julie Brodtkorb, leder for Norges Banks representantskap. Sentralbanksjef Øystein Olsen til venstre.

Ansettelsen av Tangen har vakt massiv oppmerksomhet, og saken havnet denne uken i finanskomiteen på Stortinget etter at Norges Banks representantskap rettet krass kritikk mot ansettelsesprosessen.

Leder Julie Brodtkorb for representantskapet mener hovedstyret har brutt lover, regler og retningslinjer i prosessen. Videre mener representantskapet at Tangens eierskap i AKO utfordrer Tangens habilitet som sjef for Oljefondet. Deler av opposisjonen, som SV og Rødt, har bedt finansminister Sanner gripe inn i ansettelsen.

Brodtkorb mener at sentralbanksjef Øystein Olsen brøt loven da han ikke informerte Sanner om Tangens eierpost i AKO-systemet som sjef for Oljefondet. Det følger av sentralbanklovens at «Norges Bank skal informere departementet om saker av viktighet». Siden har Finansdepartementet bestridt at Olsen brøt denne paragrafen.

Publisert: