Norges Bank lar renten ligge

Norges Bank endrer ikke styringsrenten denne gangen heller, selv om sentralbanksjefen har hintet om at det kunne komme kutt flere ganger tidligere i år.

Publisert:

Hovedstyret i Norges Bank har besluttet å ikke endre styringsrenten i denne omgang. Det melder sentralbanken torsdag. Dermed forblir styringsrenten på 0,5 prosent, som er et historisk lavnivå.

Nyheten slippes en halvtime før sentralbanksjef Øystein Olsen, direktør for pengepolitikk Ida Wolden Bache og direktør for finansiell stabilitet Torbjørn Hægeland stiller til pressekonferanse 10:30. Se pressekonferansen direkte i vinduet over!

I motsetning til tidligere uttalelser om at vi kunne se et rentekutt til i år, kommer det nå nye toner fra sentralbanken:

– Slik vi nå vurderer utsiktene, vil styringsrenten mest sannsynlig bli liggende på dagens nivå den nærmeste tiden, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Flertallet i E24s renteråd anbefalte i forkant av denne ukens møte sentralbanksjefen å la renten ligge uendret i denne omgang, og det var også det store flertallet av analytikerne forventet ville skje i forkant av rentemøtet.

Rentenyheten kommer også en drøy uke etter at Norges Bank offentliggjorde siste versjon av bedriftsundersøkelsen Regionalt Nettverk. Der kom det frem at situasjonen i norsk næringsliv ser noe lysere ut, selv om det fortsatt er tungt i oljeservice. Eksperter E24 snakket med tolket rapporten som nok et tegn på at nedturen i norsk økonomi i kjølvannet av oljebremsen har nådd bunnen, selv om det ikke er snakk om noe økonomisk bonanza fremover.

I sin begrunnelse viser Hovedstyret i Norges Bank til følgende utviklingstrekk siden forrige rentemøte i juni for å forklare beslutningen deres:

  • Prisveksten de siste månedene har vært uventet høy
  • Tegn til noe sterkere økonomisk vekst og høyere kapasitetsutnyttelse
  • Boligprisene har økt mer enn ventet og lave renter kan bidra til at denne holder seg oppe

Den norske kronen styrket seg markant i minuttene etter at rentenyheten ble kjent. Få siste nytt om markedet i E24s Aksjelive.

Les også: Sjeføkonom i Swedbank: – Bekrefter at vi er ute av oljenedturen

Les også

SSB: Ledigheten steg til 5 prosent i juli

Lukker ikke døren helt for kutt

Da sentralbanksjef Øystein Olsen kuttet renten forrige gang, under rentemøtet i mars, var han tydelig på at det trolig kunne komme et rentekutt til:

– Slik vi vurderer utsiktene, kan styringsrenten bli satt ytterligere ned i løpet av året, sa sentralbanksjefen.

Under rentemøtet i juni lot Norges Bank styringsrenten ligge på 0,5 prosent. Selv om de fortsatt indikerte at vi trolig ville se et rentekutt til i år, hevet de rentebanen noe, som implisitt betyr at de så en redusert sjanse for et kutt. I 2015 kuttet Norges Bank renten to ganger og i 2014 én gang.

Her viser økonomene i Nordea Markets endringen Norges Bank har gjort i rentebanen siden juni. Den lyse linjen viser den gamle rentebanen, som indikerte at vi trolig ville få et rentekutt til i år. Den nye rentebanen tilsier at vi neppe får det.

– Det er fortsatt utsikter til at styringsrenten kan bli satt ned i løpet av året, sa sentralbanksjefen i juni.

Nå viser Norges Bank til at analysene deres i pengepolitisk rapport «innebærer en styringsrente som holder seg nær 0,5 prosent de neste par årene».

– Samtidig innebærer renteprognosen at det er litt større sannsynlighet for at styringsrenten settes ned enn opp det nærmeste året, skriver Norges Bank.

Norges Banks nye rentebane har 20 prosent sannsynlighet for rentekutt i desember, og ytterligere 20 prosent i mars.

– Sentralbanken har altså sannsynlighetsovervekt for uendret rente, men utelukker ikke muligheten for nytt kutt, sier sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets til E24.

Les også

Sentralbanken i USA holder renten uendret

Han sier det er i tråd med forventningene.

– Det ser ut som en renteprognose som i alt er veldig likt hva som vi hadde ventet. Det er høyere prisvekst og sterkere press på norsk økonomi som trekker opp, som ventet, sier Bruce i Nordea.

Sjeføkonom Shakeb Syed i SpareBank 1 Markets tolker dagens nyheter fra sentralbanken som at rentebunnen er nådd:

– Verbalt uttaler sentralbanken langt på vei at dette blir rentebunnen. At Norges Bank likevel legger inn 40 prosent sannsynlighet for rentekutt i rentebanen ser vi på som fornuftig risk management – altså at døren ikke lukkes helt, men holdes på gløtt, slik at troverdigheten ikke forringes hvis sentralbanken eventuelt må snu, skriver Syed i en rapport.

– Uventet høy

I en pressemelding torsdag begrunner Norges Bank beslutningen om å la renten ligge med flere faktorer.

Blant annet skriver Norges Bank at tempoet i boligprisveksten har økt og at prisveksten har vært høyere enn de trodde. I tillegg peker de på at inflasjonen har vært høy. Prisene i Norge har økt markant i en periode nå, og dette har i stor grad vært drevet av at kronen har svekket seg i takt med oljeprisen siden 2014, noe som igjen gjør importerte varer dyrere.

– Prisveksten her hjemme har vært uventet høy de siste månedene. Det er samtidig tegn til at veksten i norsk økonomi tar seg opp litt raskere enn anslått i juni (...) Lave renter kan bidra til at veksten i boligprisene holder seg oppe og øke sårbarheten i det finansielle systemet. På den andre siden er veksten i norsk økonomi moderat, og kapasitetsutnyttingen er under et normalt nivå, skriver sentralbanken.

Man peker imidlertid på at en lav kostnadsvekst og en noe sterkere krone enn før gjør at inflasjonen «trolig vil avta etter hvert».

Les også

Renterådet: Dette må du gjøre, Olsen

Les også

– Knapt i stand til å snakke

Les også

Bank of Japan tar uventede grep

Publisert: