Norsk økonomi øker veksten

Slik gikk det for norsk økonomi i første kvartal.

VEKSTFAKTOR: Boligbygging er en viktig drivkraft for norsk økonomi.l Her fra bygging av nye boliger på Ensjø på i Oslo.

Foto: Lise Åserud NTB scanpix
Publisert:,

Norsk økonomi startet 2017 med høyere veksttakt.

Brutto nasjonalprodukt for Fastlands-Norge økte med 0,6 prosent i første kvartal.

Det fremkommer av Nasjonalregnskapsstatistikken for første kvartal som Statistisk sentralbyrå (SSB) offentliggjorde tirsdag morgen.

Samtidig oppjusterer SSB veksttakten for fjerde kvartal i fjor til 0,4 prosent, noe som fører til en årsvekst for 2016 på 0,9 prosent. I 2015 var veksten på 1,1 prosent.

SSB meldte i februar om en vekst i fjerde kvartal på 0,3 prosent og en årsvekst i 2016 på 0,8 prosent.

Veksten i fjor var primært drevet av økt konsum i offentlig forvaltning.

Les også

Frykter renteøkning kan gi gjeldstrøbbel: – Vi må ta høyde for at rentenivået ikke varer til evig tid

Gjennomsnittet av forhåndsestimatene for veksten i første kvartal var en vekst på 0,4 prosent. Men enkelte økonomer så for seg at veksten kunne komme opp i 0,7 prosent.

Norges Bank har i sine prognoser lagt til grunn en vekst på 0,4 prosent.

Oljebremsen

Norsk økonomi ble rammet av fallende aktivitet i oljetilknyttede næringer etter oljeprisfallet som startet på forsommeren i 2014. En sterkt svekket kronekurs og kraftig økning i offentlige utgifter har imidlertid dempet virkningene av oljeprisfallet.

«Sesongjusterte tall viser en klar oppgang i industri og bergverk på 0,9 prosent i 1. kvartal etter to år med nedgang. Aktivitetsveksten var særlig markert i næringsmiddelindustrien og råvareindustrien, som produksjon av kjemiske og farmasøytisk råvarer,» skriver SSB i pressemeldingen om nasjonalregnskapstallene.

SSB skriver at husholdningens moderate konsumvekst fortsetter. Varekonsumet var imidlertid svakt, men det mener SSB kan være påvirket av sesongjustering knyttet til påsken.

Selv om SSB melder om høyere vekst i økonomien, er det offentlig sektor som sørger for få folk i arbeid.

Offentlig drevet jobbvekst

Den sesongjusterte sysselsettingen økte md 0,1 prosent, eller omlag 3.100 personer, fra fjerde til første kvartal. I forhold til første kvartal i fjor har sysselsettingen økt med 14.000 personer.

«En stor del av sysselsettingssøkningen i offentlig forvaltning er om lag lik med økningen i den samlede sysselsettingen både i 1. kvartal og gjennom de fire siste kvartaler,» skriver SSB.

I privat sektor er det sterkest utvikling i sysselsettingen i bygg- og anleggssektoren, mens det er nedgang i petroleumsvirksomheten og i industrien.

Les også

Prognoser viser lysere tider i norsk økonomi

Les også

Oljepengebruken rett til værs under Jensen og Solberg

Les også

Økonomer om revidert nasjonalbudsjett: Fortsetter oljepengebruken med full styrke