Nav-tall: 400 færre ledige i april

Det ble 400 færre helt arbeidsledige i Norge i april. Det viser sesongjusterte tall fra Nav. Arbeidsledigheten er nå på 2,8 prosent, ifølge etaten.

FERSK STATISTIKK: Nav la fredag frem tall for arbeidsledigheten. Nedgangen i ledighet siste året er størst innen bygge- og anleggsarbeid.
Publisert:

Arbeidsledigheten falt til 2,8 prosent, det viser tall fra arbeids- og velferdsetaten Nav. Dette er en reduksjon fra 3,2 prosent fra tilsvarende måned i fjor. Dette er i tråd med hva som var ventet på forhånd.

– De siste fem månedene har vi sett en positiv utvikling på arbeidsmarkedet. Det har vært en økning i antall ledige stillinger som lyses ut og antallet nye arbeidssøkere går stadig nedover, skriver arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i en pressemelding.

Samtidig hun på at det er en økning i personer som går lenge ledig, og da særlig i fylker og yrker som har vært hardest rammet av nedbemanningen i oljesektoren.

I april var det registrert 78.200 helt arbeidsledige hos NAV, en nedgang på 7.300 sammenlignet med april i fjor.

– Tyder på bedring i arbeidsmarkedet

Sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets mener at nå er ting på bedringens vei i norsk økonomi.

– Arbeidsmarkedet er sterkere enn jeg hadde trodd, sier Bruce til E24.

Samtidig peker han på at fra starten av året har registrert arbeidsledighet falt med i gjennomsnitt 1.000 personer per måned.

Arbeidsledigheten er høyest i Rogaland med 4,2 prosent av arbeidsstyrken og i Finnmark med 3,5 prosent.

– Ledigheten har flatet ut i oljefylkene og faller i resten av landet sier Bruce.

Seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets skriver i en oppdatering at Nav-tallene tyder på ytterligere bedring i arbeidsmarkedet.
– Samlet sett litt positivt for kronen, men de overordnede vurderingene fra Norges Bank blir neppe særlig endret, skriver Aamdal.
Samtidig peker han på at påskeeffekter i mars og april ikke ser ut til å ha vært utslagsgivende for NAV-tallene.

Nedgangen det siste året er størst innen bygge- og anleggsarbeid. en nedgang på 15 prosent eller 1 800 personer fra april i fjor.

Samtidig var arbeidsledigheten høyest innen bygg og anlegg og industriarbeid, med henholdsvis 5,0 og 4,6 prosent av arbeidsstyrken ved utgangen av april.

Arbeidsledigheten var lavest innen undervisningsyrker, med 0,7 prosent.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) mener at viktigst av alt er at det blir skapt nye jobber.
– Vi må faktisk tilbake til 2012 for å finne så lav tilgang til nye arbeidssøkere, som vi har sett nå i april. Færre blir ledige og nedgangen er stor for ingeniører og IKT-utdannede, en gruppe som har merket oljenedturen godt. Men vi lener oss ikke tilbake, det er fortsatt utfordringer, skriver Hauglie i en melding til E24.

Les også

En av fem vil slutte i jobben for å bli gründer

Forskjellige ledighetstall

Navs tall for arbeidsledigheten er lavere enn tallene fra Statistisk sentralbyrå, som også inkluderer folk som er på jakt etter arbeid uten å ha registrert seg hos Nav.

Den siste arbeidskraftundersøkelsen (AKU) fra SSB viste en arbeidsledighet på 4,3 prosent i februar måned.

Navs statistikk forteller hvor mange som har registrert seg som arbeidsledig hos Nav, men ikke alle arbeidsledige gjør det.

«Det gjelder særlig nykommere på arbeidsmarkedet, uten krav på dagpenger,» skriver SSB i en temaartikkel om forskjellene mellom Aku-tallene og Nav-tallene for arbeidsledigheten.

For å oppnå rett til arbeidsledighetstrygd, eller dagpenger som Nav kaller det, må man først ha jobbet og betalt skatt en stund.

Ikke utelukkende positivt

Tallene fra Nav må settes opp mot SSBs AKU-tall som kom torsdag, understreker seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets.

– Tallene fra Nav gir ikke informasjon om sesongjustert sysselsetting, men det gjør Aku-tallene. Når vi ser på sysselsettingsutviklingen i AKU, ser vi at denne viser en heller flat utvikling, sier han, og fortsetter:

Utviklingen i arbeidsstyrken og sysselsettingen siste år, ifølge SSBs Arbeidskraftundersøkelsen.

– Ledigheten har kommet en del ned det siste året, men vi ønsker helst å se at den går ned fordi sysselsettingen går opp, at bedrifter ansetter flere. Når sysselsettingen begynner å ta seg opp, er det en mer positiv utvikling i arbeidsmarkedet.

Det vi imidlertid ser nå er at ledigheten faller, fordi yrkesdeltagelsen går ned. Samtidig viser både de ferske Nav-tallene og Aku-tallene at det blir flere langtidsledige.

– Det er en sammenheng mellom økningen i langtidsledige og nedgangen i yrkesdeltagelsen, sier Gonsholt Hov.

– En del trekker seg ut av arbeidsmarkedet, fordi de har andre muligheter. Det er typisk når økonomien vokser svakt at de yngste og eldste forsvinner ut. De yngre har muligheter i studier, mens flere eldre velger tidlig pensjon. Men vi ser også at yrkesdeltagelsen faller på tvers av aldersgruppene. Vi har fått et altfor brått skifte det siste året til at det bare skyldes demografi, sier han.

Les også

Mener LO svartmaler situasjonen i arbeidsmarkedet

Les også

DNB Markets snur: Ledigheten har nådd toppen

Les også

Mot lysere tider i «oljefylkene» på Vestlandet: – Medvind på begge fronter

Publisert:

Her kan du lese mer om