Eksperter: Kronesjokk kan gi to rentehopp i år

Et kraftig kronefall har gjort at økonomer nå åpner for en dobling av styringsrenten før året er omme.

ÉN ELLER TO: Sentralbanksjef Øystein Olsen ventes å heve styringsrenten i september. Hva som skjer etter den tid, er mer uklart.

Foto: Gorm Kallestad NTB scanpix
  • John Thomas Aarø
  • Steinar Rostad Breivik
Publisert:

Mens ekspertene gjentatte ganger har tatt til orde for at kronen skal styrkes, har den ikke gjort det. Faktisk har kronekursen de siste månedene svekket seg betydelig.

Én euro koster intet mindre enn 9,75 kroner onsdag. Vi begynner med andre ord å nærme oss rekordsvake nivåer for kronen mot euro – til tross for en oljepris over 75 dollar fatet og en forventning om en nært forestående renteheving fra Norges Bank – som isolert sett skal bety en sterkere krone.

– Jeg mener de burde satt opp renten allerede i mars. Men når de gjør det nå i september, kan de godt gjøre det i desember også, sier sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebank 1 Markets til E24.

Styringsrenten vil i så fall komme opp på én prosent, en dobling fra dagens rekordlave nivå på 0,5 prosent.

Les også: (+) De villeste valutaene i verden

Mekanisk beregning gir to hevinger

Analytiker Jeanette Strøm Fjære skriver i en kommentar i E24 onsdag at kronesvekkelsen kan være en faktor som får Norges Bank til å heve renten to ganger i år.

Analytiker Jeanette Strøm Fjære i DNB Markets

Foto: John Thomas Aarø

Hun skriver at «en ren mekanisk beregning av hvordan tidligere kroneoverraskelser har slått ut i sentralbankens forventning om styringsrenten frem i tid, peker mot at dette vil kunne løfte den med 0,10-0,12 prosentpoeng. I så fall vil den nye prognosen indikere overvektssannsynlighet for nok en renteheving i desember».

Fjære og DNB tror imidlertid at Norges Bank vil gå varsomt frem, og at fasit for 2018 vil bli én heving.

«Norges Bank har gang på gang vist oss at mekaniske beregninger ikke tar oss særlig langt i å anslå sentralbankens handlingsmønster», skriver hun, og legger til at det er mange gode grunner til å holde renten i ro i desember.

Hun trekker blant annet frem at DNB, og trolig også Norges Bank, mener kronesvekkelsen er midlertidig, og at norsk økonomi er langt fra overopphetet.

«Dermed er det heller ingen grunn til å haste med rentehevingene. Vi ser ingen tegn til at lønns- og prisveksten er i ferd med å ta av. Arbeidsledighetsraten har falt og er nå nær et normalt nivå, mens Norges Banks siste regionale nettverksrapport indikerer at det fortsatt er noe ledig kapasitet i økonomien,» skriver hun.

Les hele kommentaren her.

– Sannsynligheten øker

Frank Jullum, sjeføkonom i Danske Bank

Foto: Jostein Nissen-Meyer E24

Sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank mener den svake kronen vil medføre at Norges Bank vil måtte løfte rentebanen, sentralbankens forventning om styringsrenten tre år frem i tid, i september.

– Sannsynligheten for at Norges Bank vil heve renten i desember, vil med andre ord være høyere enn den har vært, grunnet den svake kronen, sier Jullum til E24.

Han er imidlertid skeptisk til at styringsrenten vil være dobbelt så høy ved utgangen av året.

– Jeg tror sannsynligheten for at Norges Bank faktisk hever i desember, er liten. Den globale usikkerheten er for stor, med handelskonflikt og Tyrkia-uro som de største usikkerhetene. Dersom det skal bli heving i desember, må vi se noe annet i tillegg (enn kjempesvak krone, journ.anm.), sier Jullum.

Han tolker også den svake kronen som at markedet har tatt innover seg at Norges Bank vil heve renten i et rolig tempo.

Les også

Kommentar: Svak krone kan gi doblet rente innen årsslutt

Tviler på to

Makroanalytiker Kjetil Martinsen i Swedbank tviler på at den svake kronen vil gi to rentehevinger i år.

– Grunnen til det er at risikopremien i kronen har økt veldig. Det kan være midlertidig, men Norges Bank vil ikke basere sin pengepolitiske strategi på kronekursen, men helhetsvurdering på farten i norsk økonomi, sier han til E24.

Swedbank-analytikeren mener den svake kronen i seg selv vil tilsi en høyere rentebane, men at Norges Bank legger til grunn at den er midlertidig.

– Nå skal de først komme i gang med hevinger. Det er syv år siden sist. Så vil de ha mer enn nok god tid til å vurdere farten i norsk og int øk før de på ny, tror vi, hever renten i mars, sier Martinsen.

SVEKKET KRONE: Siden 15. juni har euroen blitt omtrent 30 øre dyrere.

Foto: Infront

Swedbank venter at kronen skal styrke seg frem mot nyttår, og ser for seg at én euro vil koste 9,30 kroner ved årets slutt.
Men Martinsen understreker at utviklingen er vanskelig å forutse og trekker fram handelskrig og uventede rentesignaler fra Sverige som faktorer som kan holde kronen svak.
Han mener opplevelsen til den kanadiske sentralbanken i fjor, der et uventet rentehopp styrket den kanadiske valutaen 5 prosent mot den amerikanske dollaren, er noe Norges Bank vil gjøre sitt for å unngå.

– Vi tror Norges Bank kommer til å fortsette å holde på strategien og fortsatt signalisere gradvise små steg fremover.

Ikke ensidig kronefokus

Sjeføkonom Andreassen i Sparebank 1 Markets sier at han ikke ville ha lagt en avgjørende vekt på utviklingen i kronekursen for å sette styringsrenten.

Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebank 1 Markets

Foto: FRODE HANSEN

– Det er litt avhengig av hvilken analyse av kroneutviklingen man legger til grunn. Men får norsk økonomi problemer, er det ikke slik at en svak krone fører til at renten skal opp. Tvert imot kan det være riktig å senke renten, sier han, og legger til:

– Hvis man ikke mener det er noe galt og kredittetterspørselen er høy, er det all grunn til å sette opp rentene. En svak krone kan være et ekstra argument fra det. Men i dag avviker den ikke så mye fra det Norges Bank mener. Og man kan ikke lage pengepolitikk etter svingningene i kronekursen.

– Hvordan tror du kronen vil utvikle seg fremover?

– Jeg tror det kan ligge an til styrking. Den har vært på den svake siden av våre anslag i nesten et år. Det kan være på grunn av uro rundt boligmarkedet, men i forhold til rentedifferansen skulle den vært noe sterkere. Men ikke mye, bare et par prosent.

Les på Dine Penger+:

Hvordan påvirker renten aksjemarkedet?

Mange tolker rentehopp som dårlig nytt for aksjemarkedet. Det trenger det ikke å være.

Dette må du vite før du starter med valutahandel

I valutamarkedet er fallgruvene mange, men det er også mulighetene.

Les også

Stusser over kronekursen: – Nesten krisenivåer

Les også

Endrer ikke på styringsrenten

Les også

Renteoppgangen rykker nærmere

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Norges Bank
  2. Kronekurs
  3. Valuta

Flere artikler

  1. Økonomer: Dette kan stanse Olsens rente-ekspress

  2. Uenige om Olsens neste grep: Store sprik i rentespådommene

  3. Nav: Nedgang i ledigheten i september

  4. Mener USAs mektige sentralbanksjef baner vei for Olsens rentehopp

  5. Norges Bank senker rentebanen: – Helt utrolig!