SSB: Arbeidsledigheten vil fortsette å falle

Statistikkbyrået forventer at arbeidsledigheten vil fortsette å falle de kommende årene. Men påpeker samtidig at ledigheten er på et høyt nivå.

TROR PÅ BEDRING: SSB tror på bedring når det gjelder arbeidsledigheten. Forsker Ådne Cappelen ved presentasjonen av de siste prognosene til Statistisk sentralbyrå (SSB) torsdag.
Publisert: Publisert:

Forskerne i SSB venter at konjunkturutviklingen bidrar til at sysselsettingen øker og at arbeidsledigheten vil gå ytterligere litt ned, til i underkant av 4 prosent i 2020.

Arbeidsledigheten målt med Arbeidskraftsundersøkelsen (AKU) har falt gradvis fra 4,9 prosent i 3. kvartal 2016 til 4,3 prosent i andre kvartal.

Forsker Ådne Cappelen i SSB peker på at en svak utvikling i arbeidsstyrken har bidratt til nedgangen.

– Vi har over en rekke år hatt en nedgang i den andelen av yrkesaktiv befolkning som er i arbeidsmarkedet aktivt, sier Cappelen til E24.

Torsdag presenterte SSB nye prognoser for norsk økonomi.

I rapporten skriver byrået «En stor del av nedgangen skyldes at personer har trukket seg ut av arbeidsmarkedet, som følge av både konjunkturelle forhold og en aldrende befolkning».

Bunnen er nådd

Forskerne i SSB konkluderte torsdag med at bunnen er nådd i norsk økonomi etter årene med oljebrems.

Statistikkbyrået mener norsk økonomi står overfor en moderat oppgang. SSB ser for seg «en av de svakeste konjunkturoppgangene siden syttitallet».

SSB mener at arbeidsledigheten fortsatt er høy, og at Norge fortsatt er i en lavkonjunktur.

Byrået har sett tegn til bedring i sysselsettingsveksten i det siste, og regner med at sysselsettingen tar seg litt opp i 2017 og videre fremover i takt med konjunkturoppgangen.

Ifølge SSBs beregninger faller arbeidsledigheten til i underkant av 4 prosent mot slutten av prognoseperioden.

– Når vi nå ser at det blir lettere å få seg jobb, vil vi se at ikke minst unge mennesker vil melde seg og være interessert å komme inn i arbeidsmarkedet. Derfor tror vi konjunkturelt at vi får en økning i sysselsettingen som andel av yrkesaktiv befolkning, sier Cappelen.

Les også

SSB: Arbeidsledigheten faller

Forventer at yrkesdeltakelsen kommer til å stige

Forsker Thomas von Brasch i SSB understreker at tilstanden i arbeidsmarkedet kommer til å bli strammere som en følge av at norsk økonomi er i bedring.

– Norsk økonomi er i bedring. Arbeidsmarkedet kommer til å bli strammere. Det blir flere som får seg jobb. Sysselsettingen øker, arbeidsledigheten kommer til å falle og yrkesandelen kommer til å gå opp, sier von Brasch til E24.

Samtidig peker han på at befolkningen eldes.

– Det blir flere eldre, og eldre har en lavere yrkesdeltagelse. Så når sammensetningen endres i retning av en aldrende befolkning er dette også med på å trekke yrkesandelen ned, sier von Brasch.

Statistikkbyrået forventer likevel at yrkesdeltagelsen kommer til å stige i årene fremover. Bakgrunnen den ventede konjunkturoppgangen i kombinasjon med at SSB mener at utviklingen med en aldrende befolkning ikke kommer å ha like stor effekt fremover.

Les også

Registrert arbeidsledighet faller videre i august

Les også

Mener ledigheten har lite med politiske partier å gjøre

Les også

SSB: Ledigheten på stedet hvil

Publisert: