Allergisk mot "stat" og "oil"

Hydros Eivind Reiten står knallhardt på sitt i navnestriden. Det nye selskapets navn skal hverken forbindes med "oil" eller "stat".

Publisert:

Etter at det ble klart at de to statskjempene Hydro og Statoil skulle smelte sammen til en større enhet har debatten gått høylydt over landet.

Vil ha Statoil

Foruten spørsmålet om hovedkontoret skal ligge i Stavanger eller Oslo, er spørsmålet om hva barnet skal hete det mest ømfintlige.

Mange har tatt til orde for å beholde Statoilnavnet. Blant annet flere stortingspolitkere samt det norske folk .

Ikke Statoil

Eivind Reiten har imidlertid hevdet hardnakket at den nye oljekjempen ikke skal hete Statoil.

Dette for at de Hydro-ansatte skal føle at det er en fusjon mellom to likeverdige parter, selv om det faktisk er Statoil som kjøper Hydro olje- og gassdivisjon, samt at det skal kunne etableres en ny, felles kultur.

Ikke "stat". Ikke "oil"

Dagens Næringsliv torsdag skriver at Eivind Reiten hverken ønsker "stat" eller "oil" i det nye navnet.

Ifølge flere kilder med nær tilknytning til fusjonsprosessen vil ingen av de to komponentene som utgjør dagens Statoil-navn kunne brukes.

Ikke statlig selskap

Dette er fordi begge strider mot det imaget det nye selskapet ønsker å prosjektere.

Staten har allerede en eierandel på 62,5 prosent i det nye selskapet og statsminister Jens Stoltenberg har sagt at han vil bruke 25 milliarder kroner på å øke statens eierandel til 67 prosent.

Alikevel ønsker Reiten at det nye selskapet ikke skal fremstå som et statsselskap, men et privateid børsnotert selskap.

Dette er fordi selskapet ønsker å signalisere utad, særlig ovenfor utenlandske investorer, at det ikke lenger er et statseid oljeselskap.

Miljøvenlig selskap

Det nye selskapet skal ha en miljøvennlig profil. Gass og fornybare energikilder blir det det nye selskapet skal konsentrere seg om.

OIje eller "oil" blir således totalt uaktuelt å inkludere i det nye selskapets navn.

Publisert:

Her kan du lese mer om