Nav i Bergen innfører fremmøteplikt for EØS-borgere

Hos Nav i Bergen er man lei av at EØS-borgere som mister jobben i Norge, drar tilbake til hjemlandet straks ledighetstrygden er sikret. Nå innføres fremmøteplikt.

MÅ MØTE HER: Arbeidsledige som vil ha penger fra Nav i Bergen, må fysisk møte opp og melde fra om sin arbeidssituasjon.
Publisert: Publisert:

En EØS-borger som har tjent minimum 1,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden (G), kan heve ledighetstrygd i Norge i 104 uker. 1 G utgjør i dag cirka 85.000 kroner.

Ved å innføre fremmøteplikt vil Nav sette en stopper for det de mener er ulovlig utnyttelse av det norske trygdesystemet, skriver Bergens Tidende.

– Nå innfører vi en form for personlig fremmøteplikt. Hvis arbeidsledige EØS-borgere ikke stiller, fratas de retten til dagpenger, sier fylkesdirektør Anne Kverneland Bogsnes i Nav Hordaland til avisen.

Hun forteller at de har mange eksempler på at personer har vendt tilbake til sine hjemland samtidig som de mottar dagpenger fra Norge.

– Det er ikke lovlig, fordi du må oppholde deg her i landet og være aktiv arbeidssøker for å få denne ytelsen, sier Bogsnes.

Publisert:
Gå til e24.no