36 prosent av unge boligkjøpere bryter egenkapitalkravet

Norske husholdningers gjeld ligger på et historisk høyt nivå, sier Finanstilsynet.

BEKYMRET: Direktør i Finanstilsynet Morten Baltzersen la frem rapporten «Finansielle utviklingstrekk» og er bekymret over gjeldsveksten.
  • Johann D. Sundberg
Publisert:

Kravet om 15 prosent egenkapital ved opptak av boliglån hindrer ikke bankene i å gi langt større lån til unge låntagere.

Finanstilsynets boliglånsundersøkelse, som ble offentliggjort onsdag formiddag, forteller at ni prosent av låntagere under 35 år lånte mer enn boligens verdi.

Undersøkelsen viser også at 36 prosent av unge under 35 år som tok opp lån til kjøp av bolig lånte mer enn 85 prosent av boligens verdi.

Med andre ord hindret ikke kravet om 15 prosent egenkapital disse i å etablere seg.

Liten nedgang

Andelen unge som lånte mer enn 85 prosent av boligens verdi ved kjøp av bolig, har imidlertid gått noe ned. I tilsvarende undersøkelse i 2012 var det 43 prosent som ikke tilfredsstilte egenkapitalkravet.

Totalt sett viser undersøkelsen at 23 prosent av alle lån til kjøp av bolig var høyere enn 85 prosent av boligens verdi, mens åtte prosent lånte mer enn 100 prosent av boligens verdi.

Finanstilsynet skriver i undersøkelsen at av lånene som var høyere enn boligens verdi, så hadde rundt 60 prosent tilleggssikkerhet i form av annen pant eller kausjon.

- Dette viser at retningslinjene åpner for at bankene bruker skjønn og at dette skjønnet brukes. Det er slik sett fleksibelt, slik også retningslinjene angir, sa tilsyndirektør Morten Baltzersen da han presenterte undersøkelsen onsdag formiddag.

«Husholdningenes gjeld ligger på et historisk høyt nivå, og gjelden har over lengre tid økt langt mer enn inntektene», skriver Finanstilsynet i rapporten.

- Kredittveksten i husholdningene gir grunn til bekymring. Fortsatt, sa Baltzersen.

Sårbar

Han påpekte at den høye gjeldsgraden må sees i sammenheng med det lave rentenivået. Men, påpeker han:

- Det skal ikke så store renteoppgang til før gjeldsbelastningen kommer tilbake til nivåene før finanskrisen.

Ifølge tilsynet viser årets undersøkelse at belåningsgraden øker for de som tok opp nye lån i år. Og da særlig for yngre låntakere.

Den gjennomsnittlige gjeldsgraden for nye låntakere økte med hele 15 prosentpoeng til 291 prosent.

For låntakere under 35 år økte gjeldsgraden fra 312 til 329 prosent i forhold til boliglånsundersøkelsen for 2012.

Rimelig fornøyd

Selv om det i enkelte saker er slik at låntakeren vil ha alvorlige problemer med å betjene sin gjeld samtidig som de skal skaffes mat på bordet, er Finanstilsynet rimelig fornøyd med bankenes praksis.

«Det er (...) grunn til å tro at bankene i hovedsak følger retningslinjene for vurdering av sikkerhet og forsvarlighet i lånesaker med høy belåningsgrad. Men det er fortsatt rom for forbedringer for enkelte banker på dette området», skriver Finanstilsynet.

I sin generelle oppsummering om de finansielle utviklingstrekkene peker Finanstilsynet på at gjeldsnivået er en av faktorene som gjør at norsk finansnæring og norsk økonomi er utsatt for risiko.

«Høye nivåer på husholdningsgjeld og boligpriser kan utløse eller forsterke en nedgang», skriver Finanstilsynet.

Borgerlig valgløfte

De fire borgerlige partienes valgløfte om at egenkapitalkravet skulle reduseres fra 15 til 10 prosent har så langt resultert i et brev fra Finansdepartementet til Finanstilsynet.

- Jeg ber om at fleksibel og fornuftig forvaltning av egenkapitalkravet til låntagere, sa finansminister Siv Jensen om hensikten med brevet til Fremskrittspartiets landsstyre da brevet var sendt.

- God Frp-politikk

Hun mener brevet er et eksempel på god Frp-politikk.

Les også: Jensen gjør valgløfte om til utredning

Retningslinjene åpner imidlertid allerede for en fleksibel praktisering av kravet om 15 prosent egenkapital.

HER GIR DE LØFTET: 2. september lovet representanter for de fire borgerlige partiene dyrt og hellig at egenkapitalkravet skulle senkes fra 15 til 10 prosent.

Finansministeren sa til E24 i forrige uke at hun står fast på behovet for økt fleksibilitet i forhold til praktiseringen av egenkapitalkravet.

- Det handler om at særlig unge mennesker som sitter med gode inntekter skal bli vurdert utover egenkapitalkravet.

- Vil du redusere egenkapitalkravet til 10 prosent?

- Nå tror jeg først vi skal få svar på brevet jeg har sendt til Finanstilsynet og det vil i så fall bety at vi får større fleksibilitet, sier Jensen.

Finanstilsynsdirektør Baltzersen ville på pressekonferansen onsdag ikke forskuttere hva han vil svare på Finansdepartementets brev. Han har frist til utgangen av januar med å gi sitt svar.

Finanstilsynets boliglånsundersøkelse for 2012 fortalte at det i praksis allerede er knyttet et betydelig grad av skjønn og fleksibilitet til etterlevelsen av kravet.

Les også: Mer enn hvert fjerde lån bryter egenkapitalkravet

Undersøkelsen omfatter nesten 4.000 ordinære lånesaker som ble innvilget av et utvalg av norske banker sommeren 2012.

Av lånene som ble gitt til kjøp av bolig var 27 prosent av lånene høyere enn 85 prsoent av belåningsverdien av den kjøpte boligen. Nær 12 prosent av lånene var også høyere enn boligens verdi, ifølge Finanstilsynets tall.

Unge låner mye

Finanstilsynet har også sett på låntagere under 35 år hvor en større andel er førstegangsetablerere.

Der vist undersøkelsen for 2012 at 43 prosent av lånene var på mer enn 85 prosent av belåningsverdien. 19 prosent av lånene hadde en opplåning som var høyere enn verdien av boligen som ble kjøpt.

Les også

Nordiske finansministre: Vil stagge svenske bankfilialer i NorgeI Sverige tror selv ikke regjeringen på bankeneJensen gjør valgløfte om til utredning

Publisert:
Gå til e24.no

Flere artikler

  1. Mer enn hvert fjerde lån bryter egenkapitalkravet

  2. Trenger mer informasjonom egenkapitalkravet

  3. Vil stagge svenske bankfilialer i Norge

  4. Finanstilsynet fortsetter med samme lånepraksis

  5. Finanstilsynet: Våre forslag er midlertidige