Sp: Regjeringen avvikler norsk selfangst

- Regjeringen gir etter for press fra EU og ekstreme dyrevernere og avvikler norsk selfangst, sier Senterpartiets Geir Pollestad.

VIL KUTTE STØTTE TIL SELFANGST: Regjeringen foreslår å kutte 12 millioner kroner i støtte til selfangst. Bildet viser en sel på Svalbard.
Publisert: Publisert:

Han viser til budsjettforslaget fra Nærings- og fiskeridepartementet, der støtten til norsk selfangst på 12 millioner kroner fjernes fra neste år.

– Dette vil bety slutten på en næring som allerede er sterkt presset. I 2014 var det tre båter som deltok i fangsten av 11.980 sel. Næringen er hardt rammet av de handelspolitiske tiltakene fra blant annet EU, sier Pollestad.

– Dramatisk

Sp-representanten, som leder Stortingets næringskomité, mener budsjettforslaget er dramatisk – også for økosystemet.

– I realiteten gir regjeringen etter for press fra ekstreme dyrevernere og EU som ikke har forståelse for selfangstens historiske forankring og rolle i forvaltningen av økosystemene, sier Pollestad.

– Jeg har forstått at man i Brussel mener seler er søte. Jeg har også registrert at regjeringen er opptatt av å være populær i Brussel. Men dette kan ikke legges til grunn for hvordan vi høster av naturressursene, tilføyer han.

Pollestad viser til behandlingen av stortingsmeldingen om sjøpattedyr fra 2009. Den gang sluttet alle partier om norsk selfangst og ønsket å gi næringen tid til omstilling.

– Den forrige regjeringen jobbet hardt for å få opphevet EUs sanksjoner mot næringen, og tok også saken inn for WTO der man i stor grad fikk medhold. Den kampen er lite verdt nå, sier han.

Les også

Sp mener Mæland struper Innovasjon Norge

Overrasket

En dramatisk og historisk kuttoperasjon, er tilbakemeldingen fra Norges Fiskarlag.

– Selfangstnæringen utraderes dersom forslaget om kutt i støtte på 12 millioner kroner blir vedtatt, sier Fiskarlagets leder Kjell Ingebrigtsen.

Han viser til den lange historiske tradisjonen som selfangsten har i Norge.

– Vi har en unik fangsttradisjon som med et pennestrøk nå kan ende med å bli avviklet. Det som er spesielt urovekkende er at regjeringen samtidig bidrar til å fjerne et av de store kompetansemiljøene på drift i arktiske miljø, sier Ingebrigtsen til Kyst og Fjord.

Dyrebeskyttelsen er på sin side glad for at støtten til selfangsten strupes.

– Vi jobber mot selfangst og er veldig glade for at støtten nå forhåpentligvis blir fjernet, skriver organisasjonen på sine nettsider.

Les også

Regjeringen vil droppe post på lørdager

Manglende lønnsomhet

I 2014 ble det gitt tilskudd på 8 millioner kroner til fartøy, 1,5 millioner til mottak og 2,5 millioner til enkeltprosjekter.

Hensikten har blant annet vært å sikre økt lønnsomhet, men til tross for økte tilskudd under skiftende regjeringer de siste tiårene, er ikke inntjeningen blitt bedre, ifølge Næringsdepartementet.

– Regjeringen foreslår derfor å ikke videreføre støtten til dette formålet i 2015, poengteres det.

Departementet peker også på at fangsten av grønlandssel har vært så beskjeden at den ikke har hatt vesentlig påvirkning på selbestanden som sådan.

Publisert: